บริษัท ท่าม้าปิยะกลการ จำกัด สาขา 2 128/12 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร..075-466609