ท่องเที่ยว

เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

21 มกราคม 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเ […]

Read More

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย ที่นครศรีธรรมราช

17 มกราคม 2020

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแสดงนาฏศ […]

Read More

เทศบาลเมืองปากพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท่องเที่ยวชุมชนปากพูน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปี 63

17 มกราคม 2020

เทศบาลเมืองปากพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท […]

Read More