บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เส้นทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาสืบสานตำนานศิลป์ @ นครศรีธรรมราช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เชิญท่องเที่ยวในวันธรรมดา "เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสาม กษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู" ‪#‎นครศรีธรรมราช‬ ‪#‎เมืองต้องห้ามพลาด‬ ‪#‎ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร‬

เส้นทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาสืบสานตำนานศิลป์ @ นครศรีธรรมราช จัดได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัฒนธรรมงดงาม ผู้คนมีฝีมือในงานศิลปะหลากหลายด้านสะท้อนออกมาทั้งสถาปัตยกรรม รวมถึงงานแสดง จนเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นดังจะเห็นได้แทบทุกพื้นที่ของจังหวัด

เจดียักษ์ อยู่บนถนนศรีปราชญ์ อยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งมีความสูงและขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ สันนิษฐานว่าชาวลังกาที่สร้างพระบรมธาตุเป็นผู้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1800-1900 และบูรณะในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ต่อมากรมศิลปากรได้ซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2518 – 2522 ด้านหน้าพระเจดีย์มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นนั่งองค์ใหญ่สมัยอยุธยา เรียกพระเงิน หรือหลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์สถานกวีศรีปราชญ์ (สระล้างดาบศรีปราชญ์ ) ตั้งอยู่ในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นสระน้ำเก่าแก่ เชื่อว่าเป็นสระที่ใช้ล้างดาบเล่มที่ใช้ประหารศรีปราชญ์เป็นกวีเอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อศรีปราชญ์ทำความผิดอีกครั้งหนึ่ง พระยานครศรีธรรมราชจึงได้สั่งประหารชีวิต ปัจจุบันสระล้างดาบศรีปราชญ์ ได้รับการปรับปรุงใหม่ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม

พระวิหารสูง หรือหอพระสูง เป็นปูชยสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือในบริเวณสนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน เรียกชื่อตามลักษณะของการ ก่อสร้างของพระวิหารซึ่งสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นปกติดถึง 2.10 เมตร สันนิฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียวสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย

กุฎิทรงไทย หรือกุฎิร้อยปี ตั้งอยู่ภายในวัดวังตะวันตก ถนนราชดำเนิน ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อเจ้าจอมมารดาปราง ประทับอยู่ที่วังตะวันออก โปรดให้ปรับปรุงป่าขี้แรด ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวังตะวันออก ให้เป็นอุทยานวังตะวันตกครั้นเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นชีพตักษัยลง เจ้าพระยานคร(น้อย) ผู้บุตรได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ปลงพระศพ และสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวัดวังตะวันตกคู่กับวัดวังตะวันออก

เก๋งจีนวัดแจ้ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปทรงอย่างอาคารจีน ภายในประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนี่ยวผู้เป็นชายา ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณซึ่งอยู่ในวัดแจ้ง ริมถนนราชดำเนิน

เก๋งจีนวัดประดู่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดประดู่ ถนนราชดำเนินใกล้สนามกีฬาจังหวัด ก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับ เก๋งจีนวัดแจ้ง เป็นที่ประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร(น้อย) ผู้เป็นบุตรของเจ้าพระยานคร (หนู)

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 ศิลปินท้องถิ่น ผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยังมีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ สนใจเข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน ที่ โทร. (075) 346394

กำแพงเมือง อยู่ริมถนนราชดำเนิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช โดยสร้างเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบ ส่วนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2533 ขนาบไปกับคูเมือง ยาวออกไปประมาณ 100 เมตร และในปีพ.ศ. 2548 ได้บูรณะเพิ่มเติมเป็นแนวขนานกับคูเมืองทางทิศตะวันตก ยาวประมาณ 150

ศาลาประดู่หก ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน เดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนือ อันเป็นที่พักของคนเดินทาง ซึ่งเข้าเมืองไม่ทัน เพราะปะตูเมืองปิดเสียก่อน เดิมศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่ (ต้นโด) หกต้น ชาวนครเรียกว่า "หลาโดหก" ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้สร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนิน ส่วนต้นประดู่ทั้งหกต้นได้ตายไปหมดแล้ว ทางเทศบาลจึงปลูกขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้งหกต้น

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) บนถนนมะขามชุมมีขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1,257 ไร่ ตั้งอยู่หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนราชฤดี" ในสมัย ร.5 ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 มี สวนสัตว์เปิด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมทั้งทะเลสาบซึ่งเป็นที่อาศัยของนกเป็ดน้ำ ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นในช่วงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกปี สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัด เช่น งานบุญเดือนสิบ งานวันเด็ก ฯลฯ

พุทธภูมิ จำลอง นครศรีธรรมราช อยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 โดยจำลองสิ่งก่อสร้างจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ในประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล มาประดิษฐานให้สมจริงมากที่สุด และสร้างพระพุทธรูปปางลีลาไว้เป็นประธาน ท่ามกลางสังเวชนียสถานดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปีแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ตามเจตนารมย์ของพุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย และพุทธภูมิแห่งนี้จะเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ ยั่งยืนต่อไป

สวนไทย – ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในมิตรภาพระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า “เสาหลักยามาดะ” เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ตอนกลางทำด้วยหินแกรนิต

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช อยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของเมืองนครฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่ทันสมัย เช่น การค้าขายในอดีต ประวัติบุคคลสำคัญ อาณาจักร วีถีชีวิต ฯลฯ สอบถามข้องมูลโทร 075-358261 (หยุดวันจันทร์)

อนุสาวรีย์วีรไทย ชาวบ้านเรียกว่า "จ่าดำ" หรือ "เจ้าพ่อดำ" สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ประดิษฐานอยู่บนถนนราชดำเนินในค่ายวชิราวุธอันเป็นที่ตั้งกองทัพภาคที่ 4 ปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดสวนหลวงตะวันออกมาก่อนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2517 จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในแถบภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร มีห้องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช้พื้นบ้าน ส่วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2519 มีหนังสือเก่าที่หายาก และหนังสือสำคัญอื่น ๆ ส่งมาจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางไว้ศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-341075 , 075-340419

พระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มีคณะบุคคลซึ่งมีความนับถือศรัทธาในพระซำปอกง (หลวงพ่อโต) ได้อัญเชิญกระถางธูปของพระซำปอกงมาสถิต ณ ศาลเจ้า เจ้าแม่กวนอิมทุ่งสง ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลปีกาญจนาภิเษก วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะแสดงซึ่งความจงรักภักดี คณะเจ้าแม่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตา ความให้อภัย กรรมการมูลนิธิซำปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง สร้างพระรูปเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิมความสูงขององค์พระรูป 19 เมตร นับเป็นพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.


ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช จากหนังสือ นครศรีธรรมราชเมืองทองสิบสองนักษัตร

เวทัณญะ เกตุแก้ว/ข่าว-ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 11-05-2559 เวลา 13:33:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาวทุ่งสง แห่ร่วมงานเทศกาล”#ขนมจีนหม้อยักษ์ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” กินฟรีขนมจีน 1,067 กิโลกรัม
NBT และ สวท. นครศรีฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 4 และเทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาวนครธรรมาภิบาลพบประชาชน รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ สนามตลาดลีวัฒนา
ข่าวดีเมืองคอน ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจมีแล้ว จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ มอบเงิน 25 ล้านบาทซื้ออุปกรณ์รักษาหัวใจให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เชิญเที่ยวงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2562
“ม.วลัยลักษณ์”เตรียมตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทย”ครบวงจร
จ.นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดมทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนผู้จุดไฟเผาป่าต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 16 เตียง
อบจ.เมืองคอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ "ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น​ สืบสานศิลป์ในสวน​" วันอนุรักษ์มรดกไทย​ วันพุธที่ 3 เม.ย.นี้ ที่สวนสาธารณะ ร.9
กิจกรรม TTM+2019 Sale Call To Emerging Destination ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย
เชิญเที่ยวงาน "พิธีแห่นางดาน" หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ท่าศาลา เปิดศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนลำบาก!! 11 ชีวิตดีใจที่สุดเมื่อบริษัท นครพลังงาน จำกัด ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ หลังอยู่ในความมืดมา 18 ปี
“ซี.พี.แลนด์” ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยว”เปิดโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น