บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เส้นทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาสืบสานตำนานศิลป์ @ นครศรีธรรมราช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เชิญท่องเที่ยวในวันธรรมดา "เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสาม กษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู" ‪#‎นครศรีธรรมราช‬ ‪#‎เมืองต้องห้ามพลาด‬ ‪#‎ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร‬

เส้นทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาสืบสานตำนานศิลป์ @ นครศรีธรรมราช จัดได้ว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัฒนธรรมงดงาม ผู้คนมีฝีมือในงานศิลปะหลากหลายด้านสะท้อนออกมาทั้งสถาปัตยกรรม รวมถึงงานแสดง จนเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นดังจะเห็นได้แทบทุกพื้นที่ของจังหวัด

เจดียักษ์ อยู่บนถนนศรีปราชญ์ อยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งมีความสูงและขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ สันนิษฐานว่าชาวลังกาที่สร้างพระบรมธาตุเป็นผู้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1800-1900 และบูรณะในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ต่อมากรมศิลปากรได้ซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2518 – 2522 ด้านหน้าพระเจดีย์มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นนั่งองค์ใหญ่สมัยอยุธยา เรียกพระเงิน หรือหลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์สถานกวีศรีปราชญ์ (สระล้างดาบศรีปราชญ์ ) ตั้งอยู่ในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นสระน้ำเก่าแก่ เชื่อว่าเป็นสระที่ใช้ล้างดาบเล่มที่ใช้ประหารศรีปราชญ์เป็นกวีเอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อศรีปราชญ์ทำความผิดอีกครั้งหนึ่ง พระยานครศรีธรรมราชจึงได้สั่งประหารชีวิต ปัจจุบันสระล้างดาบศรีปราชญ์ ได้รับการปรับปรุงใหม่ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม

พระวิหารสูง หรือหอพระสูง เป็นปูชยสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือในบริเวณสนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน เรียกชื่อตามลักษณะของการ ก่อสร้างของพระวิหารซึ่งสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นปกติดถึง 2.10 เมตร สันนิฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียวสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย

กุฎิทรงไทย หรือกุฎิร้อยปี ตั้งอยู่ภายในวัดวังตะวันตก ถนนราชดำเนิน ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อเจ้าจอมมารดาปราง ประทับอยู่ที่วังตะวันออก โปรดให้ปรับปรุงป่าขี้แรด ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวังตะวันออก ให้เป็นอุทยานวังตะวันตกครั้นเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นชีพตักษัยลง เจ้าพระยานคร(น้อย) ผู้บุตรได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ปลงพระศพ และสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวัดวังตะวันตกคู่กับวัดวังตะวันออก

เก๋งจีนวัดแจ้ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปทรงอย่างอาคารจีน ภายในประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร (หนู) และหม่อมทองเหนี่ยวผู้เป็นชายา ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณซึ่งอยู่ในวัดแจ้ง ริมถนนราชดำเนิน

เก๋งจีนวัดประดู่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดประดู่ ถนนราชดำเนินใกล้สนามกีฬาจังหวัด ก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับ เก๋งจีนวัดแจ้ง เป็นที่ประดิษฐานบัวบรรจุอัฐิของพระยานคร(น้อย) ผู้เป็นบุตรของเจ้าพระยานคร (หนู)

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 ศิลปินท้องถิ่น ผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยังมีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ สนใจเข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน ที่ โทร. (075) 346394

กำแพงเมือง อยู่ริมถนนราชดำเนิน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช โดยสร้างเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบ ส่วนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2533 ขนาบไปกับคูเมือง ยาวออกไปประมาณ 100 เมตร และในปีพ.ศ. 2548 ได้บูรณะเพิ่มเติมเป็นแนวขนานกับคูเมืองทางทิศตะวันตก ยาวประมาณ 150

ศาลาประดู่หก ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน เดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนือ อันเป็นที่พักของคนเดินทาง ซึ่งเข้าเมืองไม่ทัน เพราะปะตูเมืองปิดเสียก่อน เดิมศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่ (ต้นโด) หกต้น ชาวนครเรียกว่า "หลาโดหก" ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้สร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนิน ส่วนต้นประดู่ทั้งหกต้นได้ตายไปหมดแล้ว ทางเทศบาลจึงปลูกขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้งหกต้น

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) บนถนนมะขามชุมมีขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1,257 ไร่ ตั้งอยู่หลังสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนราชฤดี" ในสมัย ร.5 ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 มี สวนสัตว์เปิด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมทั้งทะเลสาบซึ่งเป็นที่อาศัยของนกเป็ดน้ำ ที่อพยพมาจากถิ่นอื่นในช่วงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกปี สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัด เช่น งานบุญเดือนสิบ งานวันเด็ก ฯลฯ

พุทธภูมิ จำลอง นครศรีธรรมราช อยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 โดยจำลองสิ่งก่อสร้างจากสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล ในประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล มาประดิษฐานให้สมจริงมากที่สุด และสร้างพระพุทธรูปปางลีลาไว้เป็นประธาน ท่ามกลางสังเวชนียสถานดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปีแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา ตามเจตนารมย์ของพุทธศาสนิกชนชาว จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย และพุทธภูมิแห่งนี้จะเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ ยั่งยืนต่อไป

สวนไทย – ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในมิตรภาพระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า “เสาหลักยามาดะ” เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ตอนกลางทำด้วยหินแกรนิต

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช อยู่ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของเมืองนครฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่ทันสมัย เช่น การค้าขายในอดีต ประวัติบุคคลสำคัญ อาณาจักร วีถีชีวิต ฯลฯ สอบถามข้องมูลโทร 075-358261 (หยุดวันจันทร์)

อนุสาวรีย์วีรไทย ชาวบ้านเรียกว่า "จ่าดำ" หรือ "เจ้าพ่อดำ" สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ประดิษฐานอยู่บนถนนราชดำเนินในค่ายวชิราวุธอันเป็นที่ตั้งกองทัพภาคที่ 4 ปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดสวนหลวงตะวันออกมาก่อนตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2517 จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในแถบภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร มีห้องแสดงศิลปหัตถกรรมของใช้พื้นบ้าน ส่วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการให้ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2519 มีหนังสือเก่าที่หายาก และหนังสือสำคัญอื่น ๆ ส่งมาจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางไว้ศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-341075 , 075-340419

พระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มีคณะบุคคลซึ่งมีความนับถือศรัทธาในพระซำปอกง (หลวงพ่อโต) ได้อัญเชิญกระถางธูปของพระซำปอกงมาสถิต ณ ศาลเจ้า เจ้าแม่กวนอิมทุ่งสง ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลปีกาญจนาภิเษก วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะแสดงซึ่งความจงรักภักดี คณะเจ้าแม่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตา ความให้อภัย กรรมการมูลนิธิซำปอกง (หลวงพ่อโต) ทุ่งสง สร้างพระรูปเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิมความสูงขององค์พระรูป 19 เมตร นับเป็นพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย.


ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช จากหนังสือ นครศรีธรรมราชเมืองทองสิบสองนักษัตร

เวทัณญะ เกตุแก้ว/ข่าว-ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 11-05-2559 เวลา 13:33:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาติไทยพัฒนาบุกเมืองคอน เปิดสาขาพรรคยิ่งใหญ่ มีหลานหมอผี”สัมพันธ์”ลงสมัคร สส.เมืองคอนด้วย
“ ผู้แทน ศปป. พบปะสื่อมวลชน นครศรีฯ หารือกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ”
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดเดย์ทริปสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน 122 คน ด้วยเส้นทาง “How to pray like us ” เรียนรู้การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ตามวิถีของชาวนครศรีธรรมราช
ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ฝ่าสายฝนร่วมแปรอักษร และปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ชาวนครร่วมยินดี!! โรงเรียน​ในสังกัด อบจ.เมืองคอน คว้าแชมป์ตะกร้อหญิง​รุ่น​ 12​ ปี โค่นแชมป์เก่ากรุงเทพฯ ในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​
พิธีเปิดฟุตบอล นครธรรมาภิบาลคัพ “เตะเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแม่” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน อดีต ผบ. มทบ.41 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
อบจ.จัดสรรงบประมาณ 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านวัดหรั่ง- หนองศรีขวัญ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค 7-13 ธันวาคม 2561 ที่ลานข้างถนนพุทธภูมิ
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซ้อมเสมือนจริงปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดนครศรีธรรมราช
เศรษฐีเมืองคอนใจบุญ! บริจาคห้องซีซียู 6 ห้อง มูลค่าเกือบ 10 ล้านแก่ รพ.ทุ่งสง
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันดินโลก ปี 2561 บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น