บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 

 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
ไทยประกันชีวิต
 
ร้านมิคแม็ค
รับตัดผ้า
 :: เปิดประวัติ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า (วัดประดิษฐาราม)ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

ประวัติพ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า(วัดประดิษฐาราม)“พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์” หรือ “หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ” หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “พ่อท่านนวล” เป็นพระสุปฏิปันโนนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงาม และเป็นพระบริสุทธิสงฆ์ที่ยึดหลักพระธรรมวินัยตามคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย จนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านญาติโยมแดนปักษ์ใต้เป็นอันมาก

พ่อท่านนวล มีนามเดิมว่า นวล เจริญรูป เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ ณ บ้านไสหร้า หมู่ ๔ ต.ทุ่งสัง (หมู่ ๑ ต.บางรูป ในปัจจุบัน) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายเกลื่อน และนิ่ม เจริญรูป มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๒ คน และมีพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดา อีก ๔ คน

“หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ” ท่านเป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช และจังหวัดไกล้เคียงเป็นอย่างมาก ด้วยจริยวัตรอันงดงาม เคร่งครัดในศีล ธรรมดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโน หมายถึงพระผู้ประเสริฐผู้ปฏิบัติดีแล้ว ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาส วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) บ้านไสหร้า ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ชาว อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ต่างมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพ่อท่านนวล เป็นเนื้อนาบุญของชาวเมืองอย่างแท้จริง

ชีวิตปฐมวัยและการศึกษาเบื้องต้นของ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า

ชีวิตในวัยเด็ก พ่อท่านนวลเป็นคนชอบสนุกสนาน แต่ขี้อาย มีความประพฤติเรียบร้อย สมถะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะซะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙

การอุปสมบท

พระครูวิสุทธิ์บุญดิตถ์ พ่อท่านนวล ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ณ พัทธสีมาวัดภูเขาหลัก (วัดหลวงพ่อแดง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อน) ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัตน์ วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

งานด้านการศึกษาของ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า

ปี พ.ศ.๒๔๙๒ พ่อท่านนวล สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักเรียนวัดประดิษฐาราม | ปี พ.ศ.๒๔๗๓ พ่อท่านนวล เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม | ปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง | ปี พ.ศ.๒๕๐๓ หลวงพ่อนวล เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดประดิษฐาราม | ปี พ.ศ.๒๕๐๔ หลวงพ่อนวล รักษาการแทนสาธารณูปการ อ.ทุ่งใหญ่ และเป็นกรรมการการศึกษาประจำตำบลทุ่งสัง

หลวงพ่อนวล กับงานด้านการอุปถัมภ์การศึกษา

หลวงพ่อนวล ท่านได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ โดยได้บริจาคที่ดินของวัด ๑๒ ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้ก่อตั้งกองทุนพ่อท่านนวล ปริสุทโธ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะยากจน หลายกองทุน และยังนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระธรรมในสถาบันศาสนาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

พระครูวิสุทธิ์บุญดิตถ์ หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ และ งานด้านการพัฒนา

หลวงพ่อนวล ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนา หลวงพ่อนวล นำความเจริญมาสู่ชุมชนตลอดมาในทุกๆ ด้าน ด้วยความเมตตาของท่าน

ลำดับงานปกครองและสมณศักดิ์ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า ปี พ.ศ.๒๔๙๒ หลวงพ่อนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า)
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ พ่อท่านนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์
ปี พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงพ่อนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ พ่อท่านนวล ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม

การสร้างวัตถุมงคล พระเครื่องพ่อท่านนวล วัดไสหร้า

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคล”พ่อท่านนวล”รุ่นแรกขึ้น ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับของศิษยานุศิษย์ ที่ได้นำไปบูชาอย่างกว้างขวาง และเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทางวัดได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นผูกพัทธสีมายกช่อฟ้าฝังลูกนิมิต สำหรับให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยรับได้เฉพาะที่วัดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น อีกทั้ง วัตถุมงคลที่โด่งดังยังมีรุ่นมหาโภคทรัพย์ ๗ รอบ เป็นต้น

ปฏิปทาและศีลาจริยวัตรอันงดงามของ หลวงพ่อนวล

พ่อท่านนวล ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาและศีลาจริยวัตรอันงดงาม ท่านค่อนข้างเงียบ พูดน้อย แต่ใจดีมีเมตตามาก คำพูดของท่านล้วนเป็นจริงตามที่ท่านพูดเสมอ จนทำให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธาท่าน ไม่กล้าทำอะไรที่นอกลู่นอกทาง และได้ขนานนามท่านว่า “พ่อท่านนวลวาจาสิทธิ์”

ในแต่ละวันจะมีผู้คนที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสได้เดินทางมากราบไหว้ ขอพรจากหลวงพ่อนวล ท่านไม่ขาดระยะ นอกจากนี้ท่านยังได้รับกิจนิมนต์ไปประกอบศาสนพิธีในต่างจังหวัดอยู่เสมอ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ทางประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ได้จัดสร้างวัตถุมงคล”พ่อท่านนวลรุ่นแรก”ขึ้น ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของศิษยานุศิษย์ ที่ได้นำไปบูชาอย่างกว้างขวาง

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ทางวัดกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่

“ธรรมดา ของสังขาร คือการดับ ไม่มีกลับ คืนเป็น เช่นลมหวน เป็นของจริง จงจำ อย่าคร่ำครวญ สิ่งที่ควร เร่งทำ คือกรรมดี”
มรณภาพ (ละสังขาร)
พ่อท่านนวล ได้อาพาธด้วยโรคชรา และปัญหาสุขภาพ ท่านได้เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกระทั่ง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ เวลา ๑๐.๐๕ น. รวมสิริอายุได้ ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา

สรีรสังขารของท่านถูกนำกลับไปยังวัดไสหร้าบ้านเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. มีหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนและศิษยานุศิษย์ตั้งขบวนรับอย่างมากมาย ตลอดเส้นทางสู่วัดไสหร้า หลังจากเคลื่อนสรีรสังขาร บรรจุศพพ่อท่านในโลงแก้ว ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดประดิษฐาราม คณะสงฆ์และคณะศิษย์ได้ร่วมสรงน้ำสรีรสังขาร เวลา 17.30 น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประกอบพิธีพระราชทานสรงน้ำศพ หลังละสังขาร มีการเก็บสรีระของท่านไว้ให้ประชาชนกราบไหว้

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ได้จัดงานฉลองพระธาตุเจดีย์ทันใจ(พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านนวล ปริสุทฺโธโดยมีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารณ์ พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ หรือพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไสหร้า และอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่บรรจุในโลงแก้วจากศาลาการเปรียญวัดไสหร้า ไปยังพระธาตุเจดีย์ทันใจ(พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ) และประกอบพิธีบรรจุพระสารีริกธาตุ ณ พระธาตุเจดีย์ทันใจ

คัดลอกมาจาก : คม ชัด ลึก, th.wikipedia.org – ขอบคุณเจ้าของภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 10-01-2561 เวลา 20:50:24 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กรมชลประทานระบุต้องดำเนินโครงการบรรทุกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมชลประทาน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ
ม.วลัยลักษณ์ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ 29 มีนาคมนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรมตลาดน้ำพหุศิลปวัฒนธรรมเพื่่อสร้างรายได้นักศึกษา
มาเมืองคอน เที่ยว “ท่าแพ” ล่องลำคลอง 32 คด พบความหมาย “เมืองสองธรรม”
หารือดำเนินงานโครงการวังหีบ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
โรงแรม ทวินโลตัสนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม และงานแถลงข่าวเปิดตัวแพ็คเกจงานแต่งใหม่ล่าสุด ในงาน Wedding Fair 2018
งานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 Open House 14-15 กุมภาพันธ์ 2561
คณะ ททท. จากทั่วประเทศ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ 61
เริ่มแล้ว!!!! งานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018
เมืองคอนหารือคณะทำงานศึกษาและแก้ไขผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
เมืองคอน รถสองแถวรับส่งนักเรียนอนุบาล เสียหลักชนต้นไม้ นักเรียนได้รับบาดเจ็บหนักกว่า 20 ราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน
ผู้ว่าเมืองคอน ล่องเรือศึกษาธรรมชาติทางทะเลพร้อมตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตวงนครออร์เคสตร้า 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช
เมืองคอนหารือแนวทางการปรับปรุงและฟื้นย่านชุมชนเก่า
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้โดยสารคนหนึ่งระบุว่ารถยนต์ได้ถูกขโมยไปจากลานจอดรถสนามบิน แท้จริงแล้วถูกไฟแนนซ์ตามยึดรถ
กองทัพบก จัดกิจกรรมการอบรมดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนแก่ครอบครัวกำลังพล เพื่อให้มีองค์ความรู้ เป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล
เทศบาลนครฯจับมือหอการค้า และองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018 ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น