บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เปิดประวัติ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า (วัดประดิษฐาราม)ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

ประวัติพ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า(วัดประดิษฐาราม)“พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์” หรือ “หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ” หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “พ่อท่านนวล” เป็นพระสุปฏิปันโนนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน ที่เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงาม และเป็นพระบริสุทธิสงฆ์ที่ยึดหลักพระธรรมวินัยตามคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย จนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในหมู่ชาวบ้านญาติโยมแดนปักษ์ใต้เป็นอันมาก

พ่อท่านนวล มีนามเดิมว่า นวล เจริญรูป เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ ณ บ้านไสหร้า หมู่ ๔ ต.ทุ่งสัง (หมู่ ๑ ต.บางรูป ในปัจจุบัน) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายเกลื่อน และนิ่ม เจริญรูป มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๒ คน และมีพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดา อีก ๔ คน

“หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ” ท่านเป็นที่ศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช และจังหวัดไกล้เคียงเป็นอย่างมาก ด้วยจริยวัตรอันงดงาม เคร่งครัดในศีล ธรรมดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโน หมายถึงพระผู้ประเสริฐผู้ปฏิบัติดีแล้ว ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาส วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) บ้านไสหร้า ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ชาว อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ต่างมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีพ่อท่านนวล เป็นเนื้อนาบุญของชาวเมืองอย่างแท้จริง

ชีวิตปฐมวัยและการศึกษาเบื้องต้นของ พ่อท่านนวล ปริสุทโธ วัดไสหร้า

ชีวิตในวัยเด็ก พ่อท่านนวลเป็นคนชอบสนุกสนาน แต่ขี้อาย มีความประพฤติเรียบร้อย สมถะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดมะเฟือง ต.นากะซะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙

การอุปสมบท

พระครูวิสุทธิ์บุญดิตถ์ พ่อท่านนวล ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ณ พัทธสีมาวัดภูเขาหลัก (วัดหลวงพ่อแดง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อน) ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีพระครูถาวรบุญรัตน์ วัดท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

งานด้านการศึกษาของ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า

ปี พ.ศ.๒๔๙๒ พ่อท่านนวล สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักเรียนวัดประดิษฐาราม | ปี พ.ศ.๒๔๗๓ พ่อท่านนวล เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม | ปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง | ปี พ.ศ.๒๕๐๓ หลวงพ่อนวล เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดประดิษฐาราม | ปี พ.ศ.๒๕๐๔ หลวงพ่อนวล รักษาการแทนสาธารณูปการ อ.ทุ่งใหญ่ และเป็นกรรมการการศึกษาประจำตำบลทุ่งสัง

หลวงพ่อนวล กับงานด้านการอุปถัมภ์การศึกษา

หลวงพ่อนวล ท่านได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ โดยได้บริจาคที่ดินของวัด ๑๒ ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้ก่อตั้งกองทุนพ่อท่านนวล ปริสุทโธ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะยากจน หลายกองทุน และยังนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระธรรมในสถาบันศาสนาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

พระครูวิสุทธิ์บุญดิตถ์ หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ และ งานด้านการพัฒนา

หลวงพ่อนวล ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนา หลวงพ่อนวล นำความเจริญมาสู่ชุมชนตลอดมาในทุกๆ ด้าน ด้วยความเมตตาของท่าน

ลำดับงานปกครองและสมณศักดิ์ พ่อท่านนวล วัดไสหร้า ปี พ.ศ.๒๔๙๒ หลวงพ่อนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า)
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ พ่อท่านนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูวิสุทธิบุญดิตถ์
ปี พ.ศ.๒๕๑๘ หลวงพ่อนวล ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ พ่อท่านนวล ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในพระราชทินนามเดิม

การสร้างวัตถุมงคล พระเครื่องพ่อท่านนวล วัดไสหร้า

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคล”พ่อท่านนวล”รุ่นแรกขึ้น ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับของศิษยานุศิษย์ ที่ได้นำไปบูชาอย่างกว้างขวาง และเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทางวัดได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นผูกพัทธสีมายกช่อฟ้าฝังลูกนิมิต สำหรับให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยรับได้เฉพาะที่วัดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น อีกทั้ง วัตถุมงคลที่โด่งดังยังมีรุ่นมหาโภคทรัพย์ ๗ รอบ เป็นต้น

ปฏิปทาและศีลาจริยวัตรอันงดงามของ หลวงพ่อนวล

พ่อท่านนวล ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาและศีลาจริยวัตรอันงดงาม ท่านค่อนข้างเงียบ พูดน้อย แต่ใจดีมีเมตตามาก คำพูดของท่านล้วนเป็นจริงตามที่ท่านพูดเสมอ จนทำให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธาท่าน ไม่กล้าทำอะไรที่นอกลู่นอกทาง และได้ขนานนามท่านว่า “พ่อท่านนวลวาจาสิทธิ์”

ในแต่ละวันจะมีผู้คนที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสได้เดินทางมากราบไหว้ ขอพรจากหลวงพ่อนวล ท่านไม่ขาดระยะ นอกจากนี้ท่านยังได้รับกิจนิมนต์ไปประกอบศาสนพิธีในต่างจังหวัดอยู่เสมอ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ ทางประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ได้จัดสร้างวัตถุมงคล”พ่อท่านนวลรุ่นแรก”ขึ้น ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของศิษยานุศิษย์ ที่ได้นำไปบูชาอย่างกว้างขวาง

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ทางวัดกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่

“ธรรมดา ของสังขาร คือการดับ ไม่มีกลับ คืนเป็น เช่นลมหวน เป็นของจริง จงจำ อย่าคร่ำครวญ สิ่งที่ควร เร่งทำ คือกรรมดี”
มรณภาพ (ละสังขาร)
พ่อท่านนวล ได้อาพาธด้วยโรคชรา และปัญหาสุขภาพ ท่านได้เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกระทั่ง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบ เวลา ๑๐.๐๕ น. รวมสิริอายุได้ ๘๙ ปี ๖๙ พรรษา

สรีรสังขารของท่านถูกนำกลับไปยังวัดไสหร้าบ้านเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ค. มีหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชนและศิษยานุศิษย์ตั้งขบวนรับอย่างมากมาย ตลอดเส้นทางสู่วัดไสหร้า หลังจากเคลื่อนสรีรสังขาร บรรจุศพพ่อท่านในโลงแก้ว ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดประดิษฐาราม คณะสงฆ์และคณะศิษย์ได้ร่วมสรงน้ำสรีรสังขาร เวลา 17.30 น. พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประกอบพิธีพระราชทานสรงน้ำศพ หลังละสังขาร มีการเก็บสรีระของท่านไว้ให้ประชาชนกราบไหว้

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วัดประดิษฐาราม (วัดไสหร้า) ได้จัดงานฉลองพระธาตุเจดีย์ทันใจ(พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านนวล ปริสุทฺโธโดยมีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารณ์ พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ หรือพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไสหร้า และอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่บรรจุในโลงแก้วจากศาลาการเปรียญวัดไสหร้า ไปยังพระธาตุเจดีย์ทันใจ(พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ ) และประกอบพิธีบรรจุพระสารีริกธาตุ ณ พระธาตุเจดีย์ทันใจ

คัดลอกมาจาก : คม ชัด ลึก, th.wikipedia.org – ขอบคุณเจ้าของภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 10-01-2561 เวลา 20:50:24 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
"ฝันใกล้เป็นจริง อีกไม่นานใช้สะพานการะเกดได้"เจ้าของที่ดินยินยอมให้สร้างแล้ว
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนผู้ผลิตเร่งควบคุมคุณภาพไม้ผล พร้อมระบุราคาดีแม้จะมีผลผลิตออกมามาก
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างโอกาสหลังพ้นโทษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นำคณะ มอบโฉนดที่ดินวัดศาลามีชัย และจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่วัดศาลามีชัย
คุณยายสายตาดี!!พนักงาน ธ.ก.ส.เมืองคอนสุดทึ่ง“ยายรวย”วัย 76 ปีเขียนใบเบิกเงินไม่ต้องใส่แว่นตา
สุดทึ่ง!!! หาชมได้ยาก "มโนราห์คาบครก-คาบเรือ" ที่หลาดหน้าพระธาตุ เมืองนครฯ
เร่งทำ TOR สร้าง “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” นครศรีฯ หลังขยะกระจายมลภาวะต่อเนื่อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561
เศรษฐกิจซบเซาคนแห่ใช้บริการโรงตึ้งเมืองคอน แม้แต่ขันน้ำมนต์ทองเหลือง ยังถูกนำมาจำนำ เผยดอกเบี้ยถูกแค่ร้อยละ 1 บาทต่อเดือนตลอดปี 2561 ช่วงเปิดเทอมยอดพุ่งกว่า 73 ล้านบาทแล้ว
"ฝันใกล้เป็นจริง อีกไม่นานใช้สะพานการะเกดได้" หลังจาก ผบ.มทบ.41 นั่งหัวโต๊ะเจรจากับส่วนราชการและเจ้าของที่ดิน
สุดยิ่งใหญ่!!กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ชะอวด เมืองคอนร่วมบวชเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10
เศรษฐกิจซบเซา…คนแห่ใช้บริการโรงตึ้ง เมืองคอน เผยขันน้ำมนต์ทองเหลือง ยังถูกนำมาจำนำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงาน “สบาย สบาย สไตล์เชียรใหญ่” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดคาราวานแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และของใช้ในครัวเรือน พร้อมมอบอินทผลัม ให้กับชาวไทยมุสลิม ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานยากจน ตามนโยบายของกองทัพบก
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม และครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์" 2-11 สิงหาคม 2561
ตำนานความสยองแห่งเมืองคอน บ้านร้างสุดเฮี้ยน หลังวัดเพชรจริก
น้ำใจไม่ทิ้งกัน....ช่วยครอบครัวยากจน โดนไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง อยู่กัน 6 คน รับของพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 เจ้าของบ้านซาบซึ้งหลั่งน้ำตา
"คนไทยไม่ทิ้งกัน" กองทัพภาคที่ 4 รับสานฝันช่วยก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวยากจน พื้นทรุด หลังคารั่ว ผนังร้าว เสี่ยงพังตลอดเวลา อาศัยแออัด 6 คน ทั้งคนแก่ ผู้พิการ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น