บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการวังหีบ ทุ่งสง เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 (10 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.45 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม มีนายอาทร สุทธิกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการ ได้รายงานสรุปการดำเนินโครงการฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณป่าต้นน้ำวังหีบ บริเวณรอยต่อหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อได้เห็นสภาพพื้นที่จริง เพราะก่อนที่จะเดินทางมาทราบว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดคุยกัน กลุ่มที่เห็นด้วยก็จะให้สร้างท่าเดียว ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็คัดค้านกันและยกทีมไปพบตนที่กระทรวง ตนจึงได้เดินทางมาในวันนี้

ซึ่งความเห็นที่ไม่เหมือนกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดี จะได้มีการท้วงติงกัน หากผิดพลาดอะไรก็จะได้มีการพูดคุยกัน สำหรับปัญหาของโครงการวังหีบยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างตรงไหน เก็บน้ำตรงไหน น้ำท่วมตรงไหนบ้างเพราะยังไม่ได้มีการสำรวจในพื้นที่เลย

ดังนั้นตนเห็นว่าต้องมีการตั้งคณะทำงานเพื่อเดินสำรวจร่วมกัน จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนำไปลงในแผนที่มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งจะได้ทราบว่ามีน้ำท่วมถึงไหน กี่ไร่ ส่วนแผนที่ 1: 50,000 ใช้ไม่ได้เพราะมีความผิดพลาดมาก เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วไม่คุ้ม ก็ไม่ควรทำ ควรไปทำที่อื่นก็จะไปทำที่อื่น และต้องมาคำนวณว่าค่าใช้จ่ายที่จะทำจริง ๆ กับสิ่งที่จะเกิดผลดีและผลเสีย ถ้าหากหักลบกลบหนี้แล้วผลเสียมากกว่าก็อย่าทำ แต่หากหักลบกลบหนี้แล้วกำไร หมายความว่าคนที่จมน้ำต้องอพยพเขาออกต้องมีที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม คนที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ต้องได้รับการดูแลอย่างดี

ส่วนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ที่อยู่ด้านล่างต้องมาช่วยดูแลผู้สูญเสียด้านบนด้วย ไม่ใช่ให้เสียสละอย่างเดียว แต่สิ่งที่อยากเห็นคือสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อกัน สิ่งสำคัญที่สุดต้องรู้ให้จริง มีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจร่วมกัน และเสียสละกัน ฟังกัน มาเดินด้วยกัน เจ้าหน้าที่รัฐก็มาเดิน ประชาชนในพื้นที่ก็มาเดินด้วยกัน แล้วมานั่งดูกันเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส มันหมดยุคที่จะมาอุบข้อมูลกันแล้วมาทะเลาะกัน คิดว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี หวังว่าจะหาที่เก็บน้ำเพื่อไม่ให้หลากลงไปท่วมข้างล่างสัก 20 ล้านคิว ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรเชื่อว่าจะมีนวัตกรรมที่คิดออกมาได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า นครศรีธรรมราช มีชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของน้ำท่วมและเป็นเมืองหลวงของภัยแล้งภาคใต้ ดังนั้นจึงต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร ซึ่งอยากจะให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบในเรื่องดังกล่าว

นางนงลักษณ์ ผาสุก อายุ 40 ปี ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการกล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทำให้เกิดความขัดแย้งมาตลอด มีข่าวออกไปว่าชาวบ้านต้องการค่าเวนคืน แต่ที่จริงแล้วชาวบ้านต้องการอยู่ที่เดิม ขอทำมาหากินที่เดิมเป็นมรดกที่ได้รับมาหลายชั่วคนแล้ว และการที่รัฐมนตรีฯลงมาในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านสบายใจขึ้น คิดว่ามีทางออกร่วมกัน ส่วนข้อเสนอที่จะให้มีคณะทำงานร่วมกันในการเดินสำรวจพื้นที่ ชาวบ้านพร้อมที่จะเข้าร่วม เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อน และขอฝากความหวังไว้ที่รัฐมนตรีในการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง ชาวบ้านไม่ได้ดื้อถึงกับขอเป็นขอตาย แต่ยินยอมในตัดสินใจของรัฐมนตรี

เช่นเดียวกับนายวุฒิชัย แก้วลำหัด อายุ 33 ปี ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านวังหีบ สิ่งที่ต้องการคือความเป็นธรรมและความตรงไปตรงมาในการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่ของความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนข้อเสนอที่ให้มีคณะทำงานร่วมกันเพื่อเดินสำรวจทางชุมชนก็ไม่ได้คัดค้านเสียงแข็งอย่างเดียว หากมีทางออกให้พวกตน ก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางของรัฐมนตรี


สำหรับโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบและอ่างเก็บน้ำสาขา ที่บริเวณบ้านนาหลวงเสนและบ้านนาประดิษฐ์ ตลอดจนฝายทดน้ำต่างๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหลายตำบลของอำเภอทุ่งสง

ส่วนหัวงานโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 และบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 71 เมตร ยาว 360.50 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำปกติ 20.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรเดิม 13,014 ไร่ วงเงินค่าก่อสร้างโครงการ 2,377.644 บาท (เฉพาะตัวเขื่อน 918.85 ล้านบาท) ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล ของอำเภอทุ่งสง ได้แก่ นาหลวงเสน หนองหงส์ ควนกรด นาไม้ไผ่ (รวม 12,821 ครัวเรือน 40,193 คน) และพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่ การจัดสรรน้ำรักษาระบบนิเวศปีละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุปโภค บริโภค ปีละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร การส่งน้ำดิบผลิตประปาเฉลี่ยปีละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่เขตพื้นที่บริการจำหน่ายน้ำ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด และเทศบาลตำบลนาบอน รวมทั้งเป็นโครงการสำคัญที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของภาคใต้....///

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 12-02-2561 เวลา 10:45:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ทำพิธียกเสาเอกตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม
กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปั่นขึ้นภู ดูทะเลหมอกเขาศูนย์ ในงานเขาศูนย์รำลึก ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอฉวาง
นักปั่นกว่า 4,000 คน ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ บ้านพ่อสู่อ้อมกอดแม่@ปากพนัง ครั้งที่ 8
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วัดชื่อดังเมืองคอน สร้างกุศโลบายให้คนเข้าวัดมากขึ้น แจกสะตอ ผักเหนาะชื่อดังภาคใต้ หลังจากสวดมนต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เผยแม่เมืองคอนสุดประเสริฐวัยชราสู้ชีวิตเลี้ยงลูกรถชนพิการยากลำบากตลอดชีวิต-วิงวอนคนไทยช่วยเหลือ
กลุ่มจิตอาสาเมืองคอนลุยสร้างบ้านให้ปลาในวันแม่ กับโครงการบ้านปลา 12 สิงหาคมที่อ่าวปากพญา
ดังแล้วฮีโร่วัย 13 ปี เมืองคอน ช่วยนักดำต่างชาติ ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจทำความดีต่อไป
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนตรนารีฮีโร่!!เปิดตัวสาวน้อยวัย 13 ปี ฮีโร่ช่วย 2 ฝรั่งนักดำน้ำขับรถตาม จีพีเอส.ตกคลอง-ว่ายน้ำไปช่วยเหลือคนแรก
น้ำใจทนายเมืองคอนและภรรยาพบกระเป๋าเงินมอบตำรวจตามหาเจ้าของ-พบมีเงินสด 13,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญ
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช สนองนโยบายของรัฐบาลจัดโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
หนุ่มใหญ่วัยกลางคน พลัดตกต้นไม้ในป่าเขาหลวงเสียชีวิตคาที่
พบศพในทะเลอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งท่าศาลา 12 ไมล์ทะเล
ทหาร-ตำรวจบุกรวบ “โจ้ บางวำ”เอยนต์ยานรกพื้นที่ปากพนัง ยาบ้า 10,300 เม็ด ไอซ์ 97.12 กรัม
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แสวงบุญ“ถนนตักบาตรตลาดท่าชี”
ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช จับผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ากว่า 30,000 เม็ด ไอซ์ 95.50 กรัม อาวุธปืน 4 กระบอกพร้อมกระสุน 45 นัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น