บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการวังหีบ ทุ่งสง เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

 (10 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.45 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม มีนายอาทร สุทธิกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการ ได้รายงานสรุปการดำเนินโครงการฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณป่าต้นน้ำวังหีบ บริเวณรอยต่อหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 5 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อได้เห็นสภาพพื้นที่จริง เพราะก่อนที่จะเดินทางมาทราบว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดคุยกัน กลุ่มที่เห็นด้วยก็จะให้สร้างท่าเดียว ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็คัดค้านกันและยกทีมไปพบตนที่กระทรวง ตนจึงได้เดินทางมาในวันนี้

ซึ่งความเห็นที่ไม่เหมือนกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดี จะได้มีการท้วงติงกัน หากผิดพลาดอะไรก็จะได้มีการพูดคุยกัน สำหรับปัญหาของโครงการวังหีบยังไม่รู้เลยว่าจะสร้างตรงไหน เก็บน้ำตรงไหน น้ำท่วมตรงไหนบ้างเพราะยังไม่ได้มีการสำรวจในพื้นที่เลย

ดังนั้นตนเห็นว่าต้องมีการตั้งคณะทำงานเพื่อเดินสำรวจร่วมกัน จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนำไปลงในแผนที่มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งจะได้ทราบว่ามีน้ำท่วมถึงไหน กี่ไร่ ส่วนแผนที่ 1: 50,000 ใช้ไม่ได้เพราะมีความผิดพลาดมาก เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วไม่คุ้ม ก็ไม่ควรทำ ควรไปทำที่อื่นก็จะไปทำที่อื่น และต้องมาคำนวณว่าค่าใช้จ่ายที่จะทำจริง ๆ กับสิ่งที่จะเกิดผลดีและผลเสีย ถ้าหากหักลบกลบหนี้แล้วผลเสียมากกว่าก็อย่าทำ แต่หากหักลบกลบหนี้แล้วกำไร หมายความว่าคนที่จมน้ำต้องอพยพเขาออกต้องมีที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม คนที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ต้องได้รับการดูแลอย่างดี

ส่วนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ที่อยู่ด้านล่างต้องมาช่วยดูแลผู้สูญเสียด้านบนด้วย ไม่ใช่ให้เสียสละอย่างเดียว แต่สิ่งที่อยากเห็นคือสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อกัน สิ่งสำคัญที่สุดต้องรู้ให้จริง มีความรอบรู้รอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจร่วมกัน และเสียสละกัน ฟังกัน มาเดินด้วยกัน เจ้าหน้าที่รัฐก็มาเดิน ประชาชนในพื้นที่ก็มาเดินด้วยกัน แล้วมานั่งดูกันเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส มันหมดยุคที่จะมาอุบข้อมูลกันแล้วมาทะเลาะกัน คิดว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี หวังว่าจะหาที่เก็บน้ำเพื่อไม่ให้หลากลงไปท่วมข้างล่างสัก 20 ล้านคิว ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรเชื่อว่าจะมีนวัตกรรมที่คิดออกมาได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า นครศรีธรรมราช มีชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของน้ำท่วมและเป็นเมืองหลวงของภัยแล้งภาคใต้ ดังนั้นจึงต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร ซึ่งอยากจะให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบในเรื่องดังกล่าว

นางนงลักษณ์ ผาสุก อายุ 40 ปี ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการกล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทำให้เกิดความขัดแย้งมาตลอด มีข่าวออกไปว่าชาวบ้านต้องการค่าเวนคืน แต่ที่จริงแล้วชาวบ้านต้องการอยู่ที่เดิม ขอทำมาหากินที่เดิมเป็นมรดกที่ได้รับมาหลายชั่วคนแล้ว และการที่รัฐมนตรีฯลงมาในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านสบายใจขึ้น คิดว่ามีทางออกร่วมกัน ส่วนข้อเสนอที่จะให้มีคณะทำงานร่วมกันในการเดินสำรวจพื้นที่ ชาวบ้านพร้อมที่จะเข้าร่วม เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อน และขอฝากความหวังไว้ที่รัฐมนตรีในการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง ชาวบ้านไม่ได้ดื้อถึงกับขอเป็นขอตาย แต่ยินยอมในตัดสินใจของรัฐมนตรี

เช่นเดียวกับนายวุฒิชัย แก้วลำหัด อายุ 33 ปี ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านวังหีบ สิ่งที่ต้องการคือความเป็นธรรมและความตรงไปตรงมาในการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่ของความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนข้อเสนอที่ให้มีคณะทำงานร่วมกันเพื่อเดินสำรวจทางชุมชนก็ไม่ได้คัดค้านเสียงแข็งอย่างเดียว หากมีทางออกให้พวกตน ก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางของรัฐมนตรี


สำหรับโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปิดกั้นคลองวังหีบและอ่างเก็บน้ำสาขา ที่บริเวณบ้านนาหลวงเสนและบ้านนาประดิษฐ์ ตลอดจนฝายทดน้ำต่างๆ ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตหลายตำบลของอำเภอทุ่งสง

ส่วนหัวงานโครงการฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 และบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 71 เมตร ยาว 360.50 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำปกติ 20.10 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรเดิม 13,014 ไร่ วงเงินค่าก่อสร้างโครงการ 2,377.644 บาท (เฉพาะตัวเขื่อน 918.85 ล้านบาท) ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล ของอำเภอทุ่งสง ได้แก่ นาหลวงเสน หนองหงส์ ควนกรด นาไม้ไผ่ (รวม 12,821 ครัวเรือน 40,193 คน) และพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่ การจัดสรรน้ำรักษาระบบนิเวศปีละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุปโภค บริโภค ปีละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร การส่งน้ำดิบผลิตประปาเฉลี่ยปีละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่เขตพื้นที่บริการจำหน่ายน้ำ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด และเทศบาลตำบลนาบอน รวมทั้งเป็นโครงการสำคัญที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของภาคใต้....///

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 12-02-2561 เวลา 10:45:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
"ฝันใกล้เป็นจริง อีกไม่นานใช้สะพานการะเกดได้"เจ้าของที่ดินยินยอมให้สร้างแล้ว
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนผู้ผลิตเร่งควบคุมคุณภาพไม้ผล พร้อมระบุราคาดีแม้จะมีผลผลิตออกมามาก
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างโอกาสหลังพ้นโทษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นำคณะ มอบโฉนดที่ดินวัดศาลามีชัย และจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่วัดศาลามีชัย
คุณยายสายตาดี!!พนักงาน ธ.ก.ส.เมืองคอนสุดทึ่ง“ยายรวย”วัย 76 ปีเขียนใบเบิกเงินไม่ต้องใส่แว่นตา
สุดทึ่ง!!! หาชมได้ยาก "มโนราห์คาบครก-คาบเรือ" ที่หลาดหน้าพระธาตุ เมืองนครฯ
เร่งทำ TOR สร้าง “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” นครศรีฯ หลังขยะกระจายมลภาวะต่อเนื่อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561
เศรษฐกิจซบเซาคนแห่ใช้บริการโรงตึ้งเมืองคอน แม้แต่ขันน้ำมนต์ทองเหลือง ยังถูกนำมาจำนำ เผยดอกเบี้ยถูกแค่ร้อยละ 1 บาทต่อเดือนตลอดปี 2561 ช่วงเปิดเทอมยอดพุ่งกว่า 73 ล้านบาทแล้ว
"ฝันใกล้เป็นจริง อีกไม่นานใช้สะพานการะเกดได้" หลังจาก ผบ.มทบ.41 นั่งหัวโต๊ะเจรจากับส่วนราชการและเจ้าของที่ดิน
สุดยิ่งใหญ่!!กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ชะอวด เมืองคอนร่วมบวชเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10
เศรษฐกิจซบเซา…คนแห่ใช้บริการโรงตึ้ง เมืองคอน เผยขันน้ำมนต์ทองเหลือง ยังถูกนำมาจำนำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงาน “สบาย สบาย สไตล์เชียรใหญ่” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดคาราวานแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และของใช้ในครัวเรือน พร้อมมอบอินทผลัม ให้กับชาวไทยมุสลิม ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานยากจน ตามนโยบายของกองทัพบก
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม และครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์" 2-11 สิงหาคม 2561
ตำนานความสยองแห่งเมืองคอน บ้านร้างสุดเฮี้ยน หลังวัดเพชรจริก
น้ำใจไม่ทิ้งกัน....ช่วยครอบครัวยากจน โดนไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง อยู่กัน 6 คน รับของพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 เจ้าของบ้านซาบซึ้งหลั่งน้ำตา
"คนไทยไม่ทิ้งกัน" กองทัพภาคที่ 4 รับสานฝันช่วยก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวยากจน พื้นทรุด หลังคารั่ว ผนังร้าว เสี่ยงพังตลอดเวลา อาศัยแออัด 6 คน ทั้งคนแก่ ผู้พิการ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น