บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือ 15 ตันต่อวัน ภายในปี 2561 จากเดิม 50 ตันต่อวัน

(12 ก.พ.61) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพลิกถุง พลิกโลก สู่ครอบครัวตามรอยพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงจัดขึ้นโดยนำผลการดำเนินงานการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียนในเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน จึงได้มีการดำเนินงานโครงการพลิกถุง พลิกโลก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนในปี พ.ศ.2560 ทำให้มีปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือเพียง 20 ตันต่อวัน และภายในปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งเป้าลดปริมาณขยะลงอีกร้อยละ 5 หรือ 15 ตันต่อวัน ตามแนวทางโครงการจังหวัดสะอาด

ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce : ใช้น้อย, Reuse :ใช้ซ้ำ และ Recycle : นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้เริ่มต้นการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรภายใต้เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และขยายสู่ครัวเรือน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลประมาณ 4,000 คน ต้องกลับไปอธิบายขยายผลให้พ่อแม่แล้วให้ตอบกลับมายังโรงเรียนด้วย นอกจากนี้ได้มีการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เรื่องขยะเป็นเรื่องของพฤตินิสัย ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เช่น เกาะกลางถนน ขอบทาง ไหล่ทาง คูคลอง เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกัน ซึ่งปัญหาขยะนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม อุทกภัยด้วย เพราะขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางได้ไปอุดตันทางระบายน้ำ

ปัจจุบันปัญหาขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง มีขยะตกค้างที่บ่อฝังกลบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประมาณ 1.5 ล้านตัน และต้องรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อีก 58 แห่ง เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีโรงงานกำจัดขยะขนาดใหญ่ ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีการเสนอให้ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะขนาด 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วย คาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะอนุมัติโครงการ

นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 คลัสเตอร์ ใน 23 อำเภอ ซึ่งแต่ละคลัสเตอร์อาจจะมีการบริหารจัดการขยะเป็นการเฉพาะของคลัสเตอร์เองก็ได้แล้วแต่ศักยภาพ หรืออาจจะนำขยะไปป้อนโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลนครฯก็ได้ อย่างไรก็ตามนอกจากนี้จังหวัดยังได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะให้แก่ประชาชนทั้ง 1.5 ล้านคนในจังหวัดควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งจะทำให้มีขยะออกมาสู่ภายนอกน้อยลง 

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 13-02-2561 เวลา 10:11:30 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ทำพิธียกเสาเอกตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม
กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปั่นขึ้นภู ดูทะเลหมอกเขาศูนย์ ในงานเขาศูนย์รำลึก ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอฉวาง
นักปั่นกว่า 4,000 คน ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ บ้านพ่อสู่อ้อมกอดแม่@ปากพนัง ครั้งที่ 8
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วัดชื่อดังเมืองคอน สร้างกุศโลบายให้คนเข้าวัดมากขึ้น แจกสะตอ ผักเหนาะชื่อดังภาคใต้ หลังจากสวดมนต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
เผยแม่เมืองคอนสุดประเสริฐวัยชราสู้ชีวิตเลี้ยงลูกรถชนพิการยากลำบากตลอดชีวิต-วิงวอนคนไทยช่วยเหลือ
กลุ่มจิตอาสาเมืองคอนลุยสร้างบ้านให้ปลาในวันแม่ กับโครงการบ้านปลา 12 สิงหาคมที่อ่าวปากพญา
ดังแล้วฮีโร่วัย 13 ปี เมืองคอน ช่วยนักดำต่างชาติ ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจทำความดีต่อไป
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงเปิดศาลหลักเมืองขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนตรนารีฮีโร่!!เปิดตัวสาวน้อยวัย 13 ปี ฮีโร่ช่วย 2 ฝรั่งนักดำน้ำขับรถตาม จีพีเอส.ตกคลอง-ว่ายน้ำไปช่วยเหลือคนแรก
น้ำใจทนายเมืองคอนและภรรยาพบกระเป๋าเงินมอบตำรวจตามหาเจ้าของ-พบมีเงินสด 13,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญ
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช สนองนโยบายของรัฐบาลจัดโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
หนุ่มใหญ่วัยกลางคน พลัดตกต้นไม้ในป่าเขาหลวงเสียชีวิตคาที่
พบศพในทะเลอ่าวไทยห่างจากชายฝั่งท่าศาลา 12 ไมล์ทะเล
ทหาร-ตำรวจบุกรวบ “โจ้ บางวำ”เอยนต์ยานรกพื้นที่ปากพนัง ยาบ้า 10,300 เม็ด ไอซ์ 97.12 กรัม
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แสวงบุญ“ถนนตักบาตรตลาดท่าชี”
ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช จับผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ากว่า 30,000 เม็ด ไอซ์ 95.50 กรัม อาวุธปืน 4 กระบอกพร้อมกระสุน 45 นัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น