บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 

 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
ไทยประกันชีวิต
 
ร้านมิคแม็ค
รับตัดผ้า
 :: เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือ 15 ตันต่อวัน ภายในปี 2561 จากเดิม 50 ตันต่อวัน

(12 ก.พ.61) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพลิกถุง พลิกโลก สู่ครอบครัวตามรอยพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงจัดขึ้นโดยนำผลการดำเนินงานการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียนในเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน จึงได้มีการดำเนินงานโครงการพลิกถุง พลิกโลก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนในปี พ.ศ.2560 ทำให้มีปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือเพียง 20 ตันต่อวัน และภายในปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งเป้าลดปริมาณขยะลงอีกร้อยละ 5 หรือ 15 ตันต่อวัน ตามแนวทางโครงการจังหวัดสะอาด

ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce : ใช้น้อย, Reuse :ใช้ซ้ำ และ Recycle : นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้เริ่มต้นการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรภายใต้เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และขยายสู่ครัวเรือน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลประมาณ 4,000 คน ต้องกลับไปอธิบายขยายผลให้พ่อแม่แล้วให้ตอบกลับมายังโรงเรียนด้วย นอกจากนี้ได้มีการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เรื่องขยะเป็นเรื่องของพฤตินิสัย ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เช่น เกาะกลางถนน ขอบทาง ไหล่ทาง คูคลอง เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกัน ซึ่งปัญหาขยะนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม อุทกภัยด้วย เพราะขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางได้ไปอุดตันทางระบายน้ำ

ปัจจุบันปัญหาขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง มีขยะตกค้างที่บ่อฝังกลบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประมาณ 1.5 ล้านตัน และต้องรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อีก 58 แห่ง เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีโรงงานกำจัดขยะขนาดใหญ่ ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีการเสนอให้ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะขนาด 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วย คาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะอนุมัติโครงการ

นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 คลัสเตอร์ ใน 23 อำเภอ ซึ่งแต่ละคลัสเตอร์อาจจะมีการบริหารจัดการขยะเป็นการเฉพาะของคลัสเตอร์เองก็ได้แล้วแต่ศักยภาพ หรืออาจจะนำขยะไปป้อนโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลนครฯก็ได้ อย่างไรก็ตามนอกจากนี้จังหวัดยังได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะให้แก่ประชาชนทั้ง 1.5 ล้านคนในจังหวัดควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งจะทำให้มีขยะออกมาสู่ภายนอกน้อยลง 

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 13-02-2561 เวลา 10:11:30 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กรมชลประทานระบุต้องดำเนินโครงการบรรทุกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมชลประทาน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดงานพบญาติใกล้ชิด ระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ
ม.วลัยลักษณ์ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ 29 มีนาคมนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรมตลาดน้ำพหุศิลปวัฒนธรรมเพื่่อสร้างรายได้นักศึกษา
มาเมืองคอน เที่ยว “ท่าแพ” ล่องลำคลอง 32 คด พบความหมาย “เมืองสองธรรม”
หารือดำเนินงานโครงการวังหีบ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
โรงแรม ทวินโลตัสนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม และงานแถลงข่าวเปิดตัวแพ็คเกจงานแต่งใหม่ล่าสุด ในงาน Wedding Fair 2018
งานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 Open House 14-15 กุมภาพันธ์ 2561
คณะ ททท. จากทั่วประเทศ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ 61
เริ่มแล้ว!!!! งานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018
เมืองคอนหารือคณะทำงานศึกษาและแก้ไขผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง
เมืองคอน รถสองแถวรับส่งนักเรียนอนุบาล เสียหลักชนต้นไม้ นักเรียนได้รับบาดเจ็บหนักกว่า 20 ราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน
ผู้ว่าเมืองคอน ล่องเรือศึกษาธรรมชาติทางทะเลพร้อมตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตวงนครออร์เคสตร้า 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช
เมืองคอนหารือแนวทางการปรับปรุงและฟื้นย่านชุมชนเก่า
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้โดยสารคนหนึ่งระบุว่ารถยนต์ได้ถูกขโมยไปจากลานจอดรถสนามบิน แท้จริงแล้วถูกไฟแนนซ์ตามยึดรถ
กองทัพบก จัดกิจกรรมการอบรมดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนแก่ครอบครัวกำลังพล เพื่อให้มีองค์ความรู้ เป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพล
เทศบาลนครฯจับมือหอการค้า และองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018 ณ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น