บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งเป้าลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือ 15 ตันต่อวัน ภายในปี 2561 จากเดิม 50 ตันต่อวัน

(12 ก.พ.61) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพลิกถุง พลิกโลก สู่ครอบครัวตามรอยพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงจัดขึ้นโดยนำผลการดำเนินงานการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียนในเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง มีปริมาณขยะมูลฝอย 50 ตันต่อวัน จึงได้มีการดำเนินงานโครงการพลิกถุง พลิกโลก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนในปี พ.ศ.2560 ทำให้มีปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบเหลือเพียง 20 ตันต่อวัน และภายในปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งเป้าลดปริมาณขยะลงอีกร้อยละ 5 หรือ 15 ตันต่อวัน ตามแนวทางโครงการจังหวัดสะอาด

ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce : ใช้น้อย, Reuse :ใช้ซ้ำ และ Recycle : นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้เริ่มต้นการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรภายใต้เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และขยายสู่ครัวเรือน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลประมาณ 4,000 คน ต้องกลับไปอธิบายขยายผลให้พ่อแม่แล้วให้ตอบกลับมายังโรงเรียนด้วย นอกจากนี้ได้มีการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เรื่องขยะเป็นเรื่องของพฤตินิสัย ต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับครัวเรือน ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เช่น เกาะกลางถนน ขอบทาง ไหล่ทาง คูคลอง เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกัน ซึ่งปัญหาขยะนำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม อุทกภัยด้วย เพราะขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางได้ไปอุดตันทางระบายน้ำ

ปัจจุบันปัญหาขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง มีขยะตกค้างที่บ่อฝังกลบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประมาณ 1.5 ล้านตัน และต้องรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ อีก 58 แห่ง เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีโรงงานกำจัดขยะขนาดใหญ่ ดังนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีการเสนอให้ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะขนาด 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วย คาดว่าภายในเดือนมีนาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะอนุมัติโครงการ

นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 คลัสเตอร์ ใน 23 อำเภอ ซึ่งแต่ละคลัสเตอร์อาจจะมีการบริหารจัดการขยะเป็นการเฉพาะของคลัสเตอร์เองก็ได้แล้วแต่ศักยภาพ หรืออาจจะนำขยะไปป้อนโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลนครฯก็ได้ อย่างไรก็ตามนอกจากนี้จังหวัดยังได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะให้แก่ประชาชนทั้ง 1.5 ล้านคนในจังหวัดควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งจะทำให้มีขยะออกมาสู่ภายนอกน้อยลง 

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 13-02-2561 เวลา 10:11:30 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
"ฝันใกล้เป็นจริง อีกไม่นานใช้สะพานการะเกดได้"เจ้าของที่ดินยินยอมให้สร้างแล้ว
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนผู้ผลิตเร่งควบคุมคุณภาพไม้ผล พร้อมระบุราคาดีแม้จะมีผลผลิตออกมามาก
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างโอกาสหลังพ้นโทษ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 นำคณะ มอบโฉนดที่ดินวัดศาลามีชัย และจัดพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณแก่วัดศาลามีชัย
คุณยายสายตาดี!!พนักงาน ธ.ก.ส.เมืองคอนสุดทึ่ง“ยายรวย”วัย 76 ปีเขียนใบเบิกเงินไม่ต้องใส่แว่นตา
สุดทึ่ง!!! หาชมได้ยาก "มโนราห์คาบครก-คาบเรือ" ที่หลาดหน้าพระธาตุ เมืองนครฯ
เร่งทำ TOR สร้าง “โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ” นครศรีฯ หลังขยะกระจายมลภาวะต่อเนื่อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561
เศรษฐกิจซบเซาคนแห่ใช้บริการโรงตึ้งเมืองคอน แม้แต่ขันน้ำมนต์ทองเหลือง ยังถูกนำมาจำนำ เผยดอกเบี้ยถูกแค่ร้อยละ 1 บาทต่อเดือนตลอดปี 2561 ช่วงเปิดเทอมยอดพุ่งกว่า 73 ล้านบาทแล้ว
"ฝันใกล้เป็นจริง อีกไม่นานใช้สะพานการะเกดได้" หลังจาก ผบ.มทบ.41 นั่งหัวโต๊ะเจรจากับส่วนราชการและเจ้าของที่ดิน
สุดยิ่งใหญ่!!กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ชะอวด เมืองคอนร่วมบวชเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10
เศรษฐกิจซบเซา…คนแห่ใช้บริการโรงตึ้ง เมืองคอน เผยขันน้ำมนต์ทองเหลือง ยังถูกนำมาจำนำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงาน “สบาย สบาย สไตล์เชียรใหญ่” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดคาราวานแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และของใช้ในครัวเรือน พร้อมมอบอินทผลัม ให้กับชาวไทยมุสลิม ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานยากจน ตามนโยบายของกองทัพบก
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคม และครอบครัว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์" 2-11 สิงหาคม 2561
ตำนานความสยองแห่งเมืองคอน บ้านร้างสุดเฮี้ยน หลังวัดเพชรจริก
น้ำใจไม่ทิ้งกัน....ช่วยครอบครัวยากจน โดนไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง อยู่กัน 6 คน รับของพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 เจ้าของบ้านซาบซึ้งหลั่งน้ำตา
"คนไทยไม่ทิ้งกัน" กองทัพภาคที่ 4 รับสานฝันช่วยก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวยากจน พื้นทรุด หลังคารั่ว ผนังร้าว เสี่ยงพังตลอดเวลา อาศัยแออัด 6 คน ทั้งคนแก่ ผู้พิการ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น