บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: งานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 Open House 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

วานนี้เมื่อเวลา 09.00 น. นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน การอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 Open House 2018 โดยมีนางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับท่านประธานเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน 
นางพันธ์เพ็ญ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนในหลัก
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และให้บริการฝึกงานชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 11 สาขา มีนักเรียนนักศึกษา 770 คน ครูบุคลากรทางการศึกษา 43 คน

การจัดงานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการบูรณาการ การแสดงผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะ ของนักเรียน นักศึกษา สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานสากล และประการสำคัญคือ การจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน กลุ่มอาชีพ และนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการและนำผลผลิตออกบริการ เพื่อเผยแพร่ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคคลทั่วไป

 โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหม จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงพยาบาลนครพัฒน์ ห้างสหไทยสรรพสินค้า บริษัทมิตซูบิชิชูเกียรติจำกัด บริษัทสยามนิสสันนครศรีธรรมราชจำกัด บริษัทศรีนครฮอนด้าจำกัด บริษัทหาดทิพย์จำกัด และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการรายงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ทำให้ทราบว่าวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนมานาน เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการหลากหลายสาขาอาชีพ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐาน การอาชีวศึกษาทั้งระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างอาชีพ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรือง ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

การจัดงานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการศึกษาอาชีวศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการอาชีวศึกษา ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในการพัฒนา และสามารถผลิตกำลังคน ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สังคม ถือเป็นสิ่งที่ต้อง ยกย่อง ชมเชย เป็นอย่างยิ่ง

การจัดงานในครั้งนี้ ได้เห็นหลายภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการฝึกอบรมวิชาชีพ การให้บริการทางวิชาการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ของบุคลากรในวิทยาลัย และการสนับสนุนจากส่วนราชการ และชุมชนเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

เวทัณญะ เกตุแก้ว /ข่าว-ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 15-02-2561 เวลา 10:20:39 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ ที่เมืองคอน
ขบวนแรลลี่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางมาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล
งานวันกตัญญู "ครูพุ่ม บุญล้อม" ณ บ้านหมน
"รวมใจวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การเเพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"
เจ้าของร้านทำป้ายทะเบียนชื่อดังเมืองคอน ผวา!!! ถูกมือดีประกอบระเบิดวางข้างร้าน โร่แจ้งอีโอดีกู้
สลด ยิงผู้รับเหมาก่อนสร้าง ดับคางานบวชตอนเช้ามืด
โจรเมืองคอนสุดเหิม!!! ย่องลักปั้มน้ำอัตโนมัติบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตร
ทภ.4 จับมือสื่อเมืองคอนร่วมอุดมการณ์ทำความดีด้วยหัวใจ สังคมไทยไม่ทิ้งกัน-มุ่งช่วยเหลือประชาชนนำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตร.ท่าศาลาตามจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับค้างเก่าได้คาบ้าน
ป.ป.ช. เมืองคอน จัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้สมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
จังหวัดนครศรีธรรมราช กำชับทุกฝ่ายเร่งกวดขันการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม”วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ทหาร ตำรวจ คุมเข้มทองคำบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์
เมืองคอน เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม นี้
คนคอนชวนกินของหรอย...เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง 15-24 มิถุนายนนี้ ที่ถนนสุนอนันต์ ปากพนังฝั่งตะวันตก
ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย สาวท่าศาลา เมืองคอน แชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว
คนใต้รู้จักดี "ลูกเนียงหมาน"
ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติปูทางสร้างทูตทาง”วัฒนธรรมไร้พรมแดน”ดึงนักศึกษาต่างชาติ 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลกร่วม
ฉก.ศรีวิชัย ผวจ.เมืองคอนขยายผลจับ”ชาย ปลายอวน”นักค้ายาบ้าเบอร์1ของตำบล ได้พร้อมของกลางยาบ้ากว่าหมื่นเม็ด 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น