บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: งานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 Open House 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

วานนี้เมื่อเวลา 09.00 น. นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน การอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 Open House 2018 โดยมีนางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับท่านประธานเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติทุกๆ ท่าน 
นางพันธ์เพ็ญ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จัดการเรียนการสอนในหลัก
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. และให้บริการฝึกงานชีพระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไป เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 11 สาขา มีนักเรียนนักศึกษา 770 คน ครูบุคลากรทางการศึกษา 43 คน

การจัดงานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการบูรณาการ การแสดงผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะ ของนักเรียน นักศึกษา สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานสากล และประการสำคัญคือ การจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน กลุ่มอาชีพ และนักเรียน นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการและนำผลผลิตออกบริการ เพื่อเผยแพร่ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคคลทั่วไป

 โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหม จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงพยาบาลนครพัฒน์ ห้างสหไทยสรรพสินค้า บริษัทมิตซูบิชิชูเกียรติจำกัด บริษัทสยามนิสสันนครศรีธรรมราชจำกัด บริษัทศรีนครฮอนด้าจำกัด บริษัทหาดทิพย์จำกัด และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการรายงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ทำให้ทราบว่าวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนมานาน เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการหลากหลายสาขาอาชีพ ในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐาน การอาชีวศึกษาทั้งระบบ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างอาชีพ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรือง ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

การจัดงานการอาชีพนครศรีปริทรรศน์ ในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการศึกษาอาชีวศึกษา และการเตรียมความพร้อมสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการอาชีวศึกษา ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในการพัฒนา และสามารถผลิตกำลังคน ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ สังคม ถือเป็นสิ่งที่ต้อง ยกย่อง ชมเชย เป็นอย่างยิ่ง

การจัดงานในครั้งนี้ ได้เห็นหลายภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการฝึกอบรมวิชาชีพ การให้บริการทางวิชาการ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ของบุคลากรในวิทยาลัย และการสนับสนุนจากส่วนราชการ และชุมชนเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

เวทัณญะ เกตุแก้ว /ข่าว-ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 15-02-2561 เวลา 10:20:39 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผู้ว่าเมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล 133 ไร่ บริเวณทุ่งท่าลาด เพื่อก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอย
ลุงสถิตย์ ชาวตำบลท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ยอมเสียสละที่ดิน ผลอาสิน และบ้านเรือน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องพระราชดำริ
อบต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อบรม อปพร. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
'สสจ.เมืองคอน'ยันไม่พบชาวบ้านติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
ผวาทั้งเมือง อธิบดี ปศ.และผู้ว่าฯเมืองคอน เต้นสั่งตรวจสอบเอาผิดเจ้าของวัวติดซื้อพิษสุนัขบ้า สธ.ตื่นนัดสื่อแถลงข่าววันนี้
ได้กินเสียทีไก่ KFC!!ครู,นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตงเฮสุด ๆ ผู้ใหญ่ใจดีบุกป่าผ่าดงขน “ไก่เคเอฟซี”บุกป่าฝ่าดงจัดเลี้ยงถึงที่
ผู้ว่าเมืองคอน แถลงข่าวการพัฒนาจังหวัดต่อสื่อมวลชน ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคีรีวง โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
แลนด์มาร์คใหม่เมืองคอน!! อ่างเก็บน้ำกะทูนกับซากบ้านเรือนจมน้ำกว่า 30 ปี นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
17-19 สิงหาคมนี้ พบกันที่งาน Test Drive Test Yourself เชิญสัมผัสประสบการณ์การทดลองขับรถฟอร์ด
หมดห่วง นายสถานีรถไฟเมืองคอนแจง แผงกั้นอัตโนมัติซ่อมเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอ รฟท.ขอเพิ่ม พนง.จุดดังกล่าว
"โอกาสดีๆ มาแล้ว ท่องทั่วโลก ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน"#ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม นครศรีธรรมราช
ป้ายเตือนภัยตัวหนังสือจางๆ กับเหล็กหนาๆในวันที่เสี่ยงภัยของผู้คนที่ใช้ถนนข้ามทางรถไฟเมืองคอน
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
นายกฤษดา หนูเล็ก : นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์
เด็กคอน:- กับเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18 จาร์การต้า ปาเล็มบัง อินโดนีเซีย
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ต้นปีหน้า หลังบูรณะแล้วเสร็จ และเตรียมความพร้อมเสนอเป็นมรดกโลก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แถลงข่าว Run For Charity Maharaj Nakhonsi เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดล ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่อำเภอนบพิตำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์โครงการต่าง ๆ ของปี 60 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น