บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: หารือดำเนินงานโครงการวังหีบ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

วันนี้(15 ก.พ. 61) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทานและคณะ ในประเด็นการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกอบด้วย โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราชและโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งสองโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบ โดยโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นคลองวังหีบที่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว และหมู่ที่ 5 บ้านคอกช้างตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง

 เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ,เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ,เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภค และมีรายได้เสริม รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ซึ่งหากการดำเนินงานในโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรถึง13,014 ไร่ ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล คือ ตำบลนาหลวงเสน ตำบลหนองหงส์ ตำบลควนกรดและตำบลนาไม้ไผ่ และมีหมู่บ้านที่รับประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมถึง 20 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล คือ ตำบลนาหลวงเสน ตำบลหนองหงส์และตำบลนาไม้ไผ่

และในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง รวมทั้งจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 6 ตำบล คือ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ของอำเภอพระพรหม ซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินงานในโครงการดังกล่าวโดยใช้งบประมาณ 9,580 ล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีคลองที่ไหลผ่านตัวเมือง 2 สายที่รองรับน้ำที่ไหลจากเทือกเขานครศรีธรรมราช โดยในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลลงจากเทือกเขานครศรีธรรมราชมีปริมาณถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่คลองทั้งสองสายรองรับน้ำได้เพียง 268 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

โดยจะมีการขุดคลองผันน้ำเลี่ยงตัวเมืองเพิ่มขึ้น 3 สาย ความยาว 18.64 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน 7 แห่ง และปรับปรุงขยายคลองเดิมที่มีอยู่ คือคลองวังวัว ความยาว 5.90 กิโลเมตรและคลองหัวตรุด ความยาว 11.90 กิโลเมตร

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ซึ่งเมื่อการดำเนินงานในโครงการแล้วเสร็จจะลดพื้นที่น้ำท่วมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้ร้อยละ 90 ส่งผลให้มีพื้นที่รับประโยชน์ 2 ฝั่งคลองระบายน้ำ 14,700 ไร่ และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยหลังจากนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งทำความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดและให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนประชาชนผู้เสียสละเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจต่อไป
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณทิวา-พาตีเม๊าะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 15-02-2561 เวลา 13:07:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผู้ว่าเมืองคอน เร่งรัดการขอใช้ที่ดินดอนหัวเล 133 ไร่ บริเวณทุ่งท่าลาด เพื่อก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอย
ลุงสถิตย์ ชาวตำบลท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ยอมเสียสละที่ดิน ผลอาสิน และบ้านเรือน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องพระราชดำริ
อบต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อบรม อปพร. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
'สสจ.เมืองคอน'ยันไม่พบชาวบ้านติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
ผวาทั้งเมือง อธิบดี ปศ.และผู้ว่าฯเมืองคอน เต้นสั่งตรวจสอบเอาผิดเจ้าของวัวติดซื้อพิษสุนัขบ้า สธ.ตื่นนัดสื่อแถลงข่าววันนี้
ได้กินเสียทีไก่ KFC!!ครู,นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตงเฮสุด ๆ ผู้ใหญ่ใจดีบุกป่าผ่าดงขน “ไก่เคเอฟซี”บุกป่าฝ่าดงจัดเลี้ยงถึงที่
ผู้ว่าเมืองคอน แถลงข่าวการพัฒนาจังหวัดต่อสื่อมวลชน ที่บ้านแหลมโฮมสเตย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคีรีวง โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
แลนด์มาร์คใหม่เมืองคอน!! อ่างเก็บน้ำกะทูนกับซากบ้านเรือนจมน้ำกว่า 30 ปี นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
17-19 สิงหาคมนี้ พบกันที่งาน Test Drive Test Yourself เชิญสัมผัสประสบการณ์การทดลองขับรถฟอร์ด
หมดห่วง นายสถานีรถไฟเมืองคอนแจง แผงกั้นอัตโนมัติซ่อมเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอ รฟท.ขอเพิ่ม พนง.จุดดังกล่าว
"โอกาสดีๆ มาแล้ว ท่องทั่วโลก ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน"#ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม นครศรีธรรมราช
ป้ายเตือนภัยตัวหนังสือจางๆ กับเหล็กหนาๆในวันที่เสี่ยงภัยของผู้คนที่ใช้ถนนข้ามทางรถไฟเมืองคอน
มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
นายกฤษดา หนูเล็ก : นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์
เด็กคอน:- กับเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 18 จาร์การต้า ปาเล็มบัง อินโดนีเซีย
จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ต้นปีหน้า หลังบูรณะแล้วเสร็จ และเตรียมความพร้อมเสนอเป็นมรดกโลก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แถลงข่าว Run For Charity Maharaj Nakhonsi เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดล ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่อำเภอนบพิตำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมอบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์โครงการต่าง ๆ ของปี 60 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น