บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: หารือดำเนินงานโครงการวังหีบ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

วันนี้(15 ก.พ. 61) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทานและคณะ ในประเด็นการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกอบด้วย โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราชและโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งสองโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบ โดยโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดกลาง ปิดกั้นคลองวังหีบที่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านสระแก้ว และหมู่ที่ 5 บ้านคอกช้างตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง

 เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ,เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้เพื่อการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง ,เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภค และมีรายได้เสริม รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

ซึ่งหากการดำเนินงานในโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีพื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตรถึง13,014 ไร่ ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล คือ ตำบลนาหลวงเสน ตำบลหนองหงส์ ตำบลควนกรดและตำบลนาไม้ไผ่ และมีหมู่บ้านที่รับประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมถึง 20 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล คือ ตำบลนาหลวงเสน ตำบลหนองหงส์และตำบลนาไม้ไผ่

และในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง รวมทั้งจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ และป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 6 ตำบล คือ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ และตำบลบางจาก ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ของอำเภอพระพรหม ซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินงานในโครงการดังกล่าวโดยใช้งบประมาณ 9,580 ล้านบาท

เนื่องจากปัจจุบันตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีคลองที่ไหลผ่านตัวเมือง 2 สายที่รองรับน้ำที่ไหลจากเทือกเขานครศรีธรรมราช โดยในช่วงฤดูฝนน้ำที่ไหลลงจากเทือกเขานครศรีธรรมราชมีปริมาณถึง 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่คลองทั้งสองสายรองรับน้ำได้เพียง 268 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

โดยจะมีการขุดคลองผันน้ำเลี่ยงตัวเมืองเพิ่มขึ้น 3 สาย ความยาว 18.64 กิโลเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน 7 แห่ง และปรับปรุงขยายคลองเดิมที่มีอยู่ คือคลองวังวัว ความยาว 5.90 กิโลเมตรและคลองหัวตรุด ความยาว 11.90 กิโลเมตร

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ซึ่งเมื่อการดำเนินงานในโครงการแล้วเสร็จจะลดพื้นที่น้ำท่วมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้ร้อยละ 90 ส่งผลให้มีพื้นที่รับประโยชน์ 2 ฝั่งคลองระบายน้ำ 14,700 ไร่ และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

โดยหลังจากนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งทำความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดและให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนประชาชนผู้เสียสละเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจต่อไป
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณทิวา-พาตีเม๊าะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 15-02-2561 เวลา 13:07:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศ ที่เมืองคอน
ขบวนแรลลี่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางมาสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล
งานวันกตัญญู "ครูพุ่ม บุญล้อม" ณ บ้านหมน
"รวมใจวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การเเพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"
เจ้าของร้านทำป้ายทะเบียนชื่อดังเมืองคอน ผวา!!! ถูกมือดีประกอบระเบิดวางข้างร้าน โร่แจ้งอีโอดีกู้
สลด ยิงผู้รับเหมาก่อนสร้าง ดับคางานบวชตอนเช้ามืด
โจรเมืองคอนสุดเหิม!!! ย่องลักปั้มน้ำอัตโนมัติบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตร
ทภ.4 จับมือสื่อเมืองคอนร่วมอุดมการณ์ทำความดีด้วยหัวใจ สังคมไทยไม่ทิ้งกัน-มุ่งช่วยเหลือประชาชนนำร่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตร.ท่าศาลาตามจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับค้างเก่าได้คาบ้าน
ป.ป.ช. เมืองคอน จัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้สมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
จังหวัดนครศรีธรรมราช กำชับทุกฝ่ายเร่งกวดขันการลักลอบเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม”วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
ทหาร ตำรวจ คุมเข้มทองคำบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์
เมืองคอน เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม นี้
คนคอนชวนกินของหรอย...เทศกาลผัดหมี่ และของดีปากพนัง 15-24 มิถุนายนนี้ ที่ถนนสุนอนันต์ ปากพนังฝั่งตะวันตก
ขอแสดงความยินดีกับ น้องพลอย สาวท่าศาลา เมืองคอน แชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว
คนใต้รู้จักดี "ลูกเนียงหมาน"
ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติปูทางสร้างทูตทาง”วัฒนธรรมไร้พรมแดน”ดึงนักศึกษาต่างชาติ 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลกร่วม
ฉก.ศรีวิชัย ผวจ.เมืองคอนขยายผลจับ”ชาย ปลายอวน”นักค้ายาบ้าเบอร์1ของตำบล ได้พร้อมของกลางยาบ้ากว่าหมื่นเม็ด 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น