บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 

 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
ไทยประกันชีวิต
 
ร้านมิคแม็ค
รับตัดผ้า
 :: จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรมชลประทาน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 โครงการ

20 ก.พ.61 ที่ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการจัดกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีนายธเนศ  ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายดิศชาต เจนนุวัตร หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 2 ส่วนจัดหาที่ดิน 4 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน และนายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15  กรมชลประทาน ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการที่ตนได้ศึกษาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จทรงงานในพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราชไว้อย่างไร และมีเรื่องอะไรบ้างที่พระองค์ท่านทรงห่วงใย ดังคำพูดที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่า ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเมืองนครจะยากจนข้นแค้นขนาดนี้ ถ้าพูดถึงเมืองนครศรีธรรมราช พระองค์ท่านคิดว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่รวยที่สุด หรือไม่ก็เกือบรวยที่สุด

แต่เอาเข้าจริง ๆ แล้วไม่ใช่ เป็นเพราอะไร เป็นเพราะที่นี้ขาดการจัดการเรื่องน้ำ เป็นหัวใจเลยขอให้ทุกท่านลองไปอ่านดู ตั้งแต่ทางตอนใต้ของจังหวัด พื้นที่เราติดกับสงขลา พัทลุง เพราะเราเป็นแหล่งต้นน้ำเกือบจะทุกสาย เขาหลวงเป็นหลังคาของภาคใต้ ภูเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่นี่ ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่นี้ แต่ยังขาดเรื่องการจัดการ

ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องน้ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 กว่า ๆ เรื่อยมา ซึ่งมี 3 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริ เมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2523  โครงการบรรเทาอุกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีพระราชดำรัสไว้ตั้งแต่ปี 2531 และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพระราชดำริเมื่อปี  2533 จากการทูลเกล้าถวายฎีกาของราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งโครงการพระราชดำริทั้ง 3 โครงการอยู่ในแผนของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า อย่างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ได้พระราชทานพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2531 โดยให้ขยายลำน้ำเดิม สร้างทางน้ำใหม่ เพื่อให้รองรับกับมวลน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาให้เหมาะสมกันกับการที่ระบายออก ในขณะเดียวกันสามารถเก็บกักน้ำได้ด้วยในเวลาที่ไม่มีน้ำ ในเวลาที่มีน้ำมากก็จะดันเอาออกไปได้ทันเวลา ถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง

จึงขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยเขียนข้อความโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย สิ่งที่เราต้องรีบดำเนินการเพราะเราเหลือเวลาอีก 8 เดือนน้ำจะมาอีกแล้ว ยิ่งช้าผลกระทบก็จะเรื้อรังไปเรื่อย ทราบว่าโครงการนี้นายกรัฐมนตรีต้องการให้จบภายใน 3 -4 ปี  จากเดิม 5-6 ปี

แต่ว่าสิ่งที่เราประสบกับปัญหาคือมักจะมีคนบางคนพูดว่าผมไม่รู้เรื่อง ผมไม่เข้าใจทำอะไร วันนี้จึงแยกเป็นของสองส่วนซึ่งมอบให้ รอง ผอ.รมน. เป็นแม่ทัพใหญ่ และทีมชุดบูรณาการแบบใหม่เพื่อสร้างงานประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก คือเชิงกว้างคนนครทั้ง 1.6 ล้านคน ต้องรับรู้รับทราบด้วยเพราะการเกิดน้ำท่วมกระทบคนทั้ง 1.6 ล้านคน

 ไม่ใช่กระทบเฉพาะคนในเมืองหรือคนบางพื้นที่เท่านั้น เพราะพี่น้องประชาชนทั้ง 23 อำเภอ และรวมทั้งคนจังหวัดข้างเคียงด้วย เพราะต้องไปมาหาสู่กัน เวลาเกิดน้ำท่วมถนนขาด ถูกตัดขาด น้ำท่วมพืชสวนไร่นา กระทบกว้างใหญ่ไพศาลมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมานับแสนล้านบาทกับเมืองนคร

แล้วถ้าวันนี้แล้วเราไม่เอาแนวทางพระราชดำริที่ทรงพระราชทานให้ มาขับเคลื่อนแล้วเราจะแก้ไข แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร คงจะลำบากและยิ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป จะกระทบต่อไปอย่างกว้างขวงมากมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ โครงการฟลัดเวย์ ถือว่าเป็นเมกกะโปรเจ็คมูลค่าเกือบหมื่นล้านบาท ดำเนินการในสองพื้นที่ คือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และ พระพรหม รองรับสายน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหลวง

ส่วนโครงการที่สองคือโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทุ่งใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 6,800 ไร่เศษ  งบประมาณก่อสร้าง 880 ล้านบาท หากรวมค่าชดเชยให้ราษฎรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของการยางแห่งประเทศไทย และพื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งในพื้นที่การยางแห่งประเทศไทย ไม่มีปัญหา แต่ที่มีปัญหาอยู่บ้างคือในพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งต้องมีกรรมวิธีในการถอย ส.ป.ก.กลับคืนมา 

และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทุ่งสง มีพื้นที่ประมาณ 828 ไร่เศษ  มูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่จำนวนหนึ่ง ก็ต้องพยายามสร้างความเข้าใจทั้งในเชิงกว้างและชิงลึก ได้ทำมาเป็นปีแล้ว ซึ่งก็มีทั้งที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็ต้องทำให้เข้าใจ แล้วที่สำคัญที่สุดพี่น้องเราบางส่วนต้องเสียสละ เพื่อพวกเราทุกคน เพื่อลูกหลานในอนาคต เหมือนเราตัดถนนต้องผ่านที่ มีกระบวนการในการเวนคืน ชดเชย หรือบางคนสมัยก่อนเสียสละเลยขอให้ถนนตัดผ่าน ยอมยกที่ให้

แต่วันนี้ในส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร เราก็มาดูว่าในความเป็นมาเป็นไป ความเหมาะสมที่จะให้ราษฎร ซึ่งตนได้ให้แนวทางว่าทำอย่างไรให้เขาได้เต็มที่  เต็มที่ที่จะให้ได้ตามระเบียบกฎหมาย หรือดูว่าช่องที่จะเติมเต็มให้ได้มากกว่านั้นได้ไหม เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มีหัวใจของพี่น้องประชาชน เพราะว่าบางคนอยู่มาเป็นสิบปีแล้ว เป็นถิ่นเป็นฐาน พอถึงคราวหนึ่งต้องเสียสละจะทำอย่างไร ตัวเองจะต้องโยกย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งจะทำอย่างไร พืชผลอาสิน อาชีพต้องทำอย่างไร จะไปตั้งต้นชีวิตใหม่แบบไหน

ซึ่งต้องมานั่งพูดคุยกันให้ละเอียด ต้องนั่งจับเขาคุยกัน เพราะโครงการกว่าจะทำได้ไม่ใช่ง่าย แต่ส่งเหล่านี้ขอให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นใจพี่น้องที่ต้องเสียสละ ต้องเข้าใจหัวอกเขาด้วยว่าต้องเสียสละเพื่อใคร ทำไมต้องเสียสละ เก็บน้ำไว้เพื่ออะไร เพื่อใคร

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 20-02-2561 เวลา 16:08:21 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเก้าอี้สุขาพาสุข สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 384 ชุด
รู้จัก"รอมแพง" สาวสิชล เมืองคอน เจ้าของบทประพันธ์นิยายสุดฮอต บุพเพสันนิวาส
โจรกระซากสร้อยเก๊ เจ้ฝากบอกแน่จริงมาเอาของแท้
สุดฮือฮาคู่มวยหยุดโลก!!! “จิมมี่ ชวาลา”ขึ้นเวทีฟาดปาก “ ยงยุทธ เลอวิศิษฎ์ หรือ“โกลาย”
“น้องเฟิร์น” หนูน้อย ม.1 เมืองคอนรับมอบเงินทุนการศึกษา 50,000 บาทจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ปปง.จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อกระทำผิด และสร้างเครือข่ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4
ปั่นจักรยานการกุศล ปั่นเปิดเมืองพ่อท่านคล้าย 2 ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาชิกชาวไท้เก๊กไทย – ต่างชาติ กว่า 2,300 คน ร่วมงาน มหกรรมไท้เก๊กสัมพันธ์ภาคใต้ 2018 ครั้งที่ 17 ณ หอประชุมหมู่บ้านราชพฤกษ์ 2 และลานกิจกรรมหมู่บ้านราชพฤกษ์ 2
ม.วลัยลักษณ์ ร่วม บ.เอกชน ลงนามความร่วมมือ 2 งานวิจัย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ผู้ว่าเมืองคอน ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองคูพาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลังติดปัญหาเรื่องที่ดิน
ผู้ว่าเมืองนคร อัญเชิญกลีบบัวทองคำตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภปร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เก็บรักษาในห้องมั่นคง มั่นใจการบูรณะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561
เตรียมตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการน้ำ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปล่อยกุ้งกุลาดำ 1 ล้านตัว ในอ่าวปากพนังพื้นที่ตำบลท่าไร่ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการปากพนังโมเดล
คนคอน "ส่งมอบแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับเจ้าเมือง ปีที่ 9 เสนอแนวทางพัฒนาใน 5 ประเด็นหลัก
หารือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่กระตุ้นผู้ประกอบการเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ชาวสิชล.. เฮ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อสายตรงถึงอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อขุดเปิดร่องปากน้ำท่าหมาก ให้เรือประมงพื้นบ้านเข้าออกได้
สื่อเมืองคอนจับมือพันธมิตรจัด “คาวาวานบุญ”สานฝัน “น้องมุข”สาวน้อยยอดกตัญญูเรียนต่อ ปวช.และช่วยซ่อมแซมบ้านใหม่
สมาคมสื่อเมืองคอนจัดกิจกรรม “คาราวานบุญ”–จับมือเครือข่ายพันธมิตรรุดเยี่ยมมอบเงินและสิ่งของช่วย “น้องมุข”สาวน้อยยอดกตัญญู 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น