บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน กำชับภาคส่วนที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัดเร่งดำเนินการ ..//โครงการไหนไม่พร้อมหรือใช้เงินไม่คุ้มค่า จะนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม

วันนี้(24 ต.ค. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีการมอบรางวัล มอบประกาศนียบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อจังหวัด อาทิ การมอบรางวัลการประชันหนังตะลุง และการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,

การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ และประกวดขับกลอนเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ,การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืช ศูนย์จัดการดินปุ๋ย และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 และการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด

 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวกำชับนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ตามคำร้องขอเพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

ซึ่งหากโครงการใดขาดความพร้อมหรือไม่สามารถเริ่มดำเนินการตามระเบียบฯ ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อนำเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้กับโครงการอื่นที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที

ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการร้องของบประมาณจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเป็นความต้องการแท้จริงของประชาชนอีกหลายโครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการปั่นจักรยานสานพัฒนาการคูขวาง-ปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ,

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายและแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว :พัฒนาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยรถยนต์ เส้นอ่าวท้องยาง-อ่าวท้องหยี ,โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ,โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ,

โครงการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและโครงข่ายคมนาคมกิจกรรมพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กำชับถึงการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งและไว้วางใจของประชาชน ,

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย ดินถล่มและอุบัติเหตุจังหวัดนครศรีธรรมราช ,การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ,การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และการติดตามข้อมูลสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2561 ด้วย
//////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
24 ตุลาคม 2561

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-10-2561 เวลา 23:16:39 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชลประทานแจงกรณีชาวนครฯคาใจ ไม่เปิดประตูระบายน้ำคลองท่าดี เพื่อระบายน้ำ
รถไฟนครศรีธรรมราช เปิดเดินรถตามปกติแล้ว หลังซ่อมแซมรางที่ถูกกระแสน้ำท่วมและกัดเซาะแล้วเสร็จ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 20 อำเภอ 130 ตำบล
ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ กับงาน “Nakhon Si Motor Show 2018” ครั้งที่ 2 มหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ วันนี้-20 ธันวาคม นี้
ชาติไทยพัฒนาบุกเมืองคอน เปิดสาขาพรรคยิ่งใหญ่ มีหลานหมอผี”สัมพันธ์”ลงสมัคร สส.เมืองคอนด้วย
“ ผู้แทน ศปป. พบปะสื่อมวลชน นครศรีฯ หารือกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ”
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดเดย์ทริปสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน 122 คน ด้วยเส้นทาง “How to pray like us ” เรียนรู้การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ตามวิถีของชาวนครศรีธรรมราช
ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ฝ่าสายฝนร่วมแปรอักษร และปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ชาวนครร่วมยินดี!! โรงเรียน​ในสังกัด อบจ.เมืองคอน คว้าแชมป์ตะกร้อหญิง​รุ่น​ 12​ ปี โค่นแชมป์เก่ากรุงเทพฯ ในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​
พิธีเปิดฟุตบอล นครธรรมาภิบาลคัพ “เตะเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแม่” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน อดีต ผบ. มทบ.41 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
อบจ.จัดสรรงบประมาณ 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านวัดหรั่ง- หนองศรีขวัญ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค 7-13 ธันวาคม 2561 ที่ลานข้างถนนพุทธภูมิ
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซ้อมเสมือนจริงปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น