บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ายื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

 (26 ต.ค.61) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

นำโดยนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำตกต่ำ

โดยเบื้องต้นทางสภาเกษตรกรได้เสนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย

1.ขอให้มีการดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

2.ให้มีการดำเนินการให้เป็ฯรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน 20 ปี

3.ให้มีการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไฟฟ้าที่ดรงไฟฟ้ากระบี่

4.ให้มีการผลิตและเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล บี 10 บี20และบี 100 ให้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชน เพื่อรักษาเสถียรภาพปาล์มน้ำน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

5.ให้มีการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน(เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18) ไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

6.ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กจร.) ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สินค้าและบริการ พ.ศ.2552 อย่างจริงจัง

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวกับประธานสภาเกษตรกรและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า มีความเห็นใจและเข้าใจต่อความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ต้องเผชิญกับภาวะราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องของกลไกการตลาด ที่มีความซับซ้อนจากปัจจัยแวดล้อมมากมาย

โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พยายามหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของการจัดหาอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร และการส่งเสริมการทำเกษตรเชิงซ้อนเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าครองชีพแก่เกษตรกร

รวมทั้งจะได้นำข้อเสนอทั้ง 6 ข้อของสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาเกษตรกรของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี-จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 27-10-2561 เวลา 23:27:36 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น