บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงความยินดีและมอบมงกุฎ สายสะพายให้กับตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

 (30 ต.ค.61) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี และมอบมงกุฎ สายสะพายให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 คน เข้ารับมงกฎ และสายสะพายในวันนี้ จำนวน 6 คน 


ประกอบด้วย ด.ญ.ตรองศกานต์ ปานมี โรงเรียนปัญจทรัพย์ กทม., ด.ญ.วริศรา จารุภูมิ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล, ด.ญ.พัฒน์นรี เตชสิรินารี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา, ด.ญ.นภัสกร แร่ทอง โรงเรียนตันติวัตร, ด.ญ.กมลเนตร จินดาพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา และ ด.ญ.กชพรรณ สังข์ทอง โรงเรียนตันติวัตร 


และอีก 2 คน คือ ด.ช.อธิ หัศภาพ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช และ ด.ญ.ภวรัญชน์ จำนงบุตร โรงเรียนราชบพิตร สำนักงานเขตพระนคร 


ซึ่งเยาวชนทุกคนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการจัดกิจกรรมของนิตยสาร Summer kids แฟชั่นเด็ก ที่จัดให้มีการคัดเลือกยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด 


โดยการคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 5-15 ปี ที่มีความประพฤติดีอยู่ในโอวาทผู้ปกครองและครู รูจักรับผิดชอบ มีน้ำใจ และเป็นตัวอย่างของสังคม ชอบท่องเที่ยว มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา กีฬา ดนตรี การพูด ศิลปวัฒนธรรม การเป็นผู้นำ รวมถึงมีรูปร่าง หน้าตา มีความสามารถด้านต่าง ๆ และมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นยุวทูตท่องเที่ยววิถีไทย ในชุมชนและจังหวัดที่ตัวเองอยู่ 


สำรับกิจกรรมการคัดเลือกยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด ของนิตยสาร Summer kids แฟชั่นเด็ก จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองที่มีการผลิตขึ้นในชุมชน ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประเทศไทย ด้านความงามของธรรมชาติ รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 


ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการเชิญชวนให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวในทางที่ถูกต้องและส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่ามิตรภาพของคนไทย และเพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น //////


พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช////30 ตุลาคม 2561


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 31-10-2561 เวลา 10:08:59 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น