บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงความยินดีและมอบมงกุฎ สายสะพายให้กับตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

 (30 ต.ค.61) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี และมอบมงกุฎ สายสะพายให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 คน เข้ารับมงกฎ และสายสะพายในวันนี้ จำนวน 6 คน 


ประกอบด้วย ด.ญ.ตรองศกานต์ ปานมี โรงเรียนปัญจทรัพย์ กทม., ด.ญ.วริศรา จารุภูมิ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล, ด.ญ.พัฒน์นรี เตชสิรินารี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา, ด.ญ.นภัสกร แร่ทอง โรงเรียนตันติวัตร, ด.ญ.กมลเนตร จินดาพันธ์ โรงเรียนรัตนศึกษา และ ด.ญ.กชพรรณ สังข์ทอง โรงเรียนตันติวัตร 


และอีก 2 คน คือ ด.ช.อธิ หัศภาพ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช และ ด.ญ.ภวรัญชน์ จำนงบุตร โรงเรียนราชบพิตร สำนักงานเขตพระนคร 


ซึ่งเยาวชนทุกคนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการจัดกิจกรรมของนิตยสาร Summer kids แฟชั่นเด็ก ที่จัดให้มีการคัดเลือกยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด 


โดยการคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 5-15 ปี ที่มีความประพฤติดีอยู่ในโอวาทผู้ปกครองและครู รูจักรับผิดชอบ มีน้ำใจ และเป็นตัวอย่างของสังคม ชอบท่องเที่ยว มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา กีฬา ดนตรี การพูด ศิลปวัฒนธรรม การเป็นผู้นำ รวมถึงมีรูปร่าง หน้าตา มีความสามารถด้านต่าง ๆ และมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นยุวทูตท่องเที่ยววิถีไทย ในชุมชนและจังหวัดที่ตัวเองอยู่ 


สำรับกิจกรรมการคัดเลือกยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด ของนิตยสาร Summer kids แฟชั่นเด็ก จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองที่มีการผลิตขึ้นในชุมชน ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประเทศไทย ด้านความงามของธรรมชาติ รวมถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 


ตลอดจนกิจการอย่างอื่นอันจะเป็นการเชิญชวนให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวในทางที่ถูกต้องและส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่ามิตรภาพของคนไทย และเพื่อให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า รักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น //////


พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช////30 ตุลาคม 2561


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 31-10-2561 เวลา 10:08:59 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น