บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงการความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และการสร้างการรับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านพลังงานว่า

ขณะนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีอุตุนิยมวิทยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนขึ้น

เพื่อดำเนินการเชิงรุกสร้างการรับรู้ การเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระดับท้องที่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวจะออกดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตลอดจนผู้สนใจจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทบทวนและสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับต่างๆ การดูแล ป้องกัน ฟื้นฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานในพื้นที่ของตนเอ 

สำหรับการดำเนินงานตามโครงก
ารดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 แบ่งชุดการจัดอบรมเป็น 4 ชุด โดยทั้ง 4 ชุดดังกล่าวจะออกให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติงานชุดละ 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน รวม 40 รุ่น

โดยจะใช้สถานที่บริเวณที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ เป็นสถานที่จัดให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการกำหนดจุดเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
/////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 พฤศจิกายน 2561

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 04-11-2561 เวลา 16:03:49 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น