บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน มอบนโยบายส่วนราชการถอดบทเรียน “มังคุดโมเดล”เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ

(21 พ.ย. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน


โดยวาระสำคัญการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการสำคัญของจังหวัด และการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และการแก้ไขปัญหาผลิตทางการเกษตร ซึ่งในเบื้องต้นได้รับเกียรติจากทางผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ร่วมชี้แจงถึงแนวทางการบริหารจัดการมังคุดอย่างครบวงจร พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ “มังคุดโมเดล”ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา จนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม 


ซึ่งได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการประเมินสถานการณ์ปัญหาทั้งจากต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มาบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม สำหรับการประเมินสถานการณ์ปัญหาต้นน้ำ ได้นำจักรปัญหาเกษตรกร ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถจัดการความเสี่ยงต่ำ ปัญหาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงจากกลไกการตลาด 


รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาผลผลิต สถานการณ์ปัญหากลางน้ำ ที่ขาดการรวมซื้อรวมขายของกลุ่มเพื่อการต่อรองราคากับพ่อค้า ซึ่งกลุ่มที่ทำได้ส่วนใหญ่เป็นมังคุดเกรดคุณภาพ ซึ่งจะต้องส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด เกรดคละเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และสถานการณ์ปัญหาปลายน้ำ ทั้งประเด็นตลาดส่งออก และการขายภายในประเทศ ซึ่งทางจังหวัดจะต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำเฉพาะกิจ โดยการ กำกับราคาซื้อขายที่เป็นธรรม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำแนวทางการบริหารจัดการมังคุดอย่างครบวงจร พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ “มังคุดโมเดล”ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ด้วย
//////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 พฤศจิกายน 2561


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 22-11-2561 เวลา 10:15:55 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น