บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน มอบนโยบายส่วนราชการถอดบทเรียน “มังคุดโมเดล”เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ

(21 พ.ย. 61)ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน


โดยวาระสำคัญการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการสำคัญของจังหวัด และการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และการแก้ไขปัญหาผลิตทางการเกษตร ซึ่งในเบื้องต้นได้รับเกียรติจากทางผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ร่วมชี้แจงถึงแนวทางการบริหารจัดการมังคุดอย่างครบวงจร พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ “มังคุดโมเดล”ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา จนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม 


ซึ่งได้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการประเมินสถานการณ์ปัญหาทั้งจากต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มาบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม สำหรับการประเมินสถานการณ์ปัญหาต้นน้ำ ได้นำจักรปัญหาเกษตรกร ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถจัดการความเสี่ยงต่ำ ปัญหาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ความต้องการของตลาด และปัจจัยเสี่ยงจากกลไกการตลาด 


รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาผลผลิต สถานการณ์ปัญหากลางน้ำ ที่ขาดการรวมซื้อรวมขายของกลุ่มเพื่อการต่อรองราคากับพ่อค้า ซึ่งกลุ่มที่ทำได้ส่วนใหญ่เป็นมังคุดเกรดคุณภาพ ซึ่งจะต้องส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด เกรดคละเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ และสถานการณ์ปัญหาปลายน้ำ ทั้งประเด็นตลาดส่งออก และการขายภายในประเทศ ซึ่งทางจังหวัดจะต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำเฉพาะกิจ โดยการ กำกับราคาซื้อขายที่เป็นธรรม และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำแนวทางการบริหารจัดการมังคุดอย่างครบวงจร พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ “มังคุดโมเดล”ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ด้วย
//////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 พฤศจิกายน 2561


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 22-11-2561 เวลา 10:15:55 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น