บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอนจัดกิจกรรมรวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัคร 25 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

นายชูรินทร์ ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการรวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ภายใต้แนวคิด“ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง”และกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วัดพระหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 โดยจัดให้มีการบรรยาย สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว บริเวณหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร-ไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รู้ช่องทางการดูแลและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ถูกระทำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันปัญหาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการรวมพลังอาสาสมัคร และสร้างพลังจิตอาสา ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

โดยในปี 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตามแนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว (White Ribbon)

 ซึ่งแสดงออกถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และรวมทั้งสร้างกระแสการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและยุติปัญหาการกระทำความรุนแรงในสังคม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า เนื่องด้วยปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ส่งผล/เชื่อมโยงเกิดเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงกำหนดจัดโครงการ รวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง”ขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์เชิงสัญลักษณ์พร้อมกันทั่วประเทศ (KICK OFF) โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561

ซึ่งเป็นการสร้างพลังจิตอาสาในการทำประโยชน์แก่สังคมของอาสาสมัคร และรวมพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา มีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันนี้และตลอดปี 2562 ..////////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 24-11-2561 เวลา 22:29:55 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาติไทยพัฒนาบุกเมืองคอน เปิดสาขาพรรคยิ่งใหญ่ มีหลานหมอผี”สัมพันธ์”ลงสมัคร สส.เมืองคอนด้วย
“ ผู้แทน ศปป. พบปะสื่อมวลชน นครศรีฯ หารือกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ”
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช จัดเดย์ทริปสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน 122 คน ด้วยเส้นทาง “How to pray like us ” เรียนรู้การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ตามวิถีของชาวนครศรีธรรมราช
ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ฝ่าสายฝนร่วมแปรอักษร และปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ชาวนครร่วมยินดี!! โรงเรียน​ในสังกัด อบจ.เมืองคอน คว้าแชมป์ตะกร้อหญิง​รุ่น​ 12​ ปี โค่นแชมป์เก่ากรุงเทพฯ ในกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย​
พิธีเปิดฟุตบอล นครธรรมาภิบาลคัพ “เตะเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแม่” ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน อดีต ผบ. มทบ.41 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอน..กับผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้ง 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 4....สุดท้าย)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
เด็กคอนกับ...ผลงานในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ (ตอนที่ 3)
อบจ.จัดสรรงบประมาณ 5 แสนบาท เพื่อซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสายบ้านวัดหรั่ง- หนองศรีขวัญ ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP ภูมิภาค 7-13 ธันวาคม 2561 ที่ลานข้างถนนพุทธภูมิ
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ซ้อมเสมือนจริงปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดนครศรีธรรมราช
เศรษฐีเมืองคอนใจบุญ! บริจาคห้องซีซียู 6 ห้อง มูลค่าเกือบ 10 ล้านแก่ รพ.ทุ่งสง
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันดินโลก ปี 2561 บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช พร้อมใจทำบุญตักบาตรและประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น