บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ชาวเมืองคอนร้องสื่อ ฯ ถนน 25 ล้านสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ

(4 ธ.ค.) นายอับดุลวาเหต ตวนภูพงค์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 294/8 หมู่ 10 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าร้องเรียนศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชว่า ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการก่อสร้างถนน เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัด

 โดยแยกจากถนนสายนครศรีธรรมราช-หัวไทร ไปยังสามแยกนาหลวง รวมระยะทาง 1.9 กม. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ๆ แรกระยะทาง 700 เมตร งบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 1.2 กม.ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท

โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบายการจราจรที่จะเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งติดขัดอย่างหนักช่วงสี่แยกหัวถนน-ศาลามีชัย ซึ่งเป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

แต่จนถึงขณะนี้ยังปิดการจราจรไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากและยังสร้างความเสียหายให้กับทางราชการอีกด้วย


หลังได้รับการร้องเรียนผู้สื่อข่าวจึงประสานงานนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่า ฯสั่งการให้นายตระกูล หนูนิล. ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ในเบื้องต้นพบว่าถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเกือบตลอดทั้งสาย

เหลือเพียงส่วนที่จะเชื่อมต่อกับถนนสายนครศรีธรรมราช-สงขลา ซึ่งได้ก่อสร้างเข้ามาได้ประมาณ 235 เมตร และเหลืออยู่แค่ประมาณ 4.5 เมตรเท่านั้นที่ยังไม่ได้ลาดยาง ทำให้แขวงทางหลวงชนบทไม่สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติ และได้นำแท่งแบริเออร์ และกรวยพลาสติกมาปิดกั้นเป็นช่วง ๆ พร้อมปิดป้ายประกาศว่า “ถนนสายนี้ยังไม่เปิดใช้เป็นทางสาธารณะ “ อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางส่วนที่ใช้รถ จยย. ได้ฝ่าฝืนขับรถ จยย.มาตามถนนสายนี้โดยพยายามหลบเลี่ยงแท่งแบริเออร์ และกรวยพลาสติก


นายอับดุลวาเหตุ ตวนภูพงค์ ผู้ร้องเปิดเผยว่า ถนนสายนี้ชาวบ้านเรียกร้องมานานแล้ว โดยได้ทำการบริจาคที่ดินด้วยวาจาให้กับทางราชการเพื่อเป็นถนนสาธารณะมานานนับ 10 ปีแล้วแต่เมื่อก่อนทำเป็นถนนดินลูกรัง ประชาชนใช้สัญจรไปมาโดยตลอด จนเมื่อทางราชการเข้ามาสำรวจและเริ่มก่อสร้างโดยไม่มีใครคัดค้านแต่อย่างใด

 จนเมื่อถนนสร้างมาจนเกือบแล้วเสร็จและจะเชื่อมกับถนนสายนครศรีธรรมราช-หัวไทร กลับมีบุคคลคนหนึ่งนำโฉนดที่ดินมาบอกว่าที่ดินในจุดที่ถนนจะตัดผ่านกั้นแนวเขตที่ดินกว้าง 15 เมตร ยาว 4.5 เมตร เป็นของตัวเอง โดยซื้อมาจากทายาทของเจ้าของที่ดินเดิม ที่เคยบริจาคที่ดินให้สร้างถนนรายหนึ่งเสียชีวิตและเจ้าของที่ดินรายใหม่ไม่ยอมให้ถนนตัดผ่าน ในที่สุดแขวงทางหลวงชนบทต้องไกล่เกลี่ยเพื่อจะทำถนนให้แล้วเสร็จ

โดยเจ้าของที่รายดังกล่าวจะขอค่าที่ดิน 5 แสนบาท แต่มีการต่อรองกันเหลือเพียง 3 แสนบาทและนัดจ่ายเงินทำสัญญากันอีก 10 วัน แต่เมื่อถึงวันนัดจ่ายเงินทางเจ้าของที่ดินรายดังกล่าวกลับเบี้ยวไม่ยอมรับเงิน 3 แสนบาทตามที่ตกลงกันไว้ จนถนนในส่วนอื่น ๆ สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายนเหลือเฉพาะในส่วนดังกล่าวที่จะทำเป็นถนนลาดยาง กว้าง 9 เมตร ยาว 4.5 เมตร ไม่สามารถสร้างได้ ทางแขวงทางหลวงชนบาทจึงไม่สามารถเปิดให้ถนนสายนี้ได้ โดยไม่สามารถเจรจาตกลงกันเจ้าของที่ดินได้ ถนนสายนี้จึงปล่อยคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้ 


ชาวบ้านทุกคนที่บริจาคที่ดินให้กับทางราชการเพื่อทำเป็นถนนสาธารณะมาตั้งแต่ต้น จึงอยากให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ เร่งหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถราดยางถนนในส่วนที่เหลือแค่ 4.5 เมตรดังกล่าวและเปิดให้ใช้ถนนสายนี้ได้โดยเร็วที่สุด โดยหากจำเป็นต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ตนพร้อมด้วยชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมที่จะเป็นพยานยืนยันว่าที่ดินในจุดดังกล่าวทางเจ้าของที่ดินเดิมได้กล่าวด้วยวาจามอบให้กับทางราชการสร้างถนนสาธารณะมาก่อนแล้ว

 ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เป็นทางสาธารณะมานับ 10 ปีแล้ว โดยเมื่อทราบว่าทางราชการจะก่อสร้างถนนสายยางเจ้าของที่ดินรายใหม่นี้จึงมาขอซื้อที่ดินจากทายาทของเจ้าของเดิม

 ซึ่งตอนที่มีการซื้อขายกันใหม่เจ้าของที่ดินรายใหม่ได้เอาดินมากองเพื่อปิดทางบนถนนดังกล่าวแต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ไม่ยอมเนื่องจากเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ในการสัญจรมาตั้งแต่ต้น เจ้าของที่ดินจึงรีบมาเกลี่ยกองดินที่ขวางออกไป และในตอนที่เริ่มก่อสร้างถนนลาดต่อเนื่องหลายเดือนทำไมเขาไม่มาคัดค้าน แต่เพิ่งมาคัดค้านในช่วงที่ถนนสร้างเกือบเสร็จหมดแล้ว จึงถือว่าเของที่ดินรายนี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ 


ทั้งนี้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการในเบื้องต้นให้มีการปรับเกลี่ยถนนให้สามารถสัญจรไปมา และกำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจาหาข้อยุติเพื่อเร่งก่อสร้างและเปิดใช้ถนนสายนี้ให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งจะสามารถระบายรถยนต์ที่จะเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้ จำนวนมากตามวัตถุประสงค์ของการสร้างทางถนนเส้นนี้ หากเจรจาตกลงกันได้ทางแขวงทางหลวงชนบทจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

ทั้งนี้จะได้เชิญเจ้าของที่ดินมาเจรจาหาข้อยุติอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ เพื่อจะได้ยุติปัญหาไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องให้ศาลพิพากษา ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือน 


สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 05-12-2561 เวลา 15:00:44 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น