บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ชลประทานแจงกรณีชาวนครฯคาใจ ไม่เปิดประตูระบายน้ำคลองท่าดี เพื่อระบายน้ำ

กรมชลประทาน ชี้แจง กรณีชาวนครศรีธรรมราชคาใจ น้ำท่วมเมืองแต่ประตูระบายน้ำในคลองท่าดีถูกปิดตายอีกทั้งสภาพคลองชลประทานไม่มีการระบายน้ำและเต็มไปด้วยวัชพืชไม่มีการใช้งานระบายน้ำอ้อมเมืองทางฝั่งตะวันตกออกสู่ทุ่งแก้มลิงในตำบลปากพูน นาทราย และนาเคียน ลงสู่คลองท่าแพ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองได้ ตามที่ปรากฎทางสื่อนั้น”

วันนี้(18 ธ.ค.61) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นว่า ประตูระบายน้ำดังกล่าว เป็นท่อระบายน้ำกลางคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 4+950 ของฝายคลองท่าดี ซึ่งคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายนี้มีความยาวประมาณ 14.5 5 กิโลเมตร

ลักษณะของคลองส่งน้ำบริเวณปากคลองจะกว้าง แต่ปลายคลองจะมีลักษณะเล็ก และมีอาคารอัดน้ำกลางคลองเป็นช่วงๆ เพื่อยกน้ำให้สูงถึงระดับปากท่อ ส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่การเกษตร โดยต้นครองมีศักยภาพรับน้ำได้ประมาณ 9.325 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในขณะที่ปลายคลองรับน้ำได้เพียง 1.714 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า บริเวณต้นคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย จะรับน้ำจากฝายคลองท่าดี ที่ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนปลายคลองจะอยู่ที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใกล้กับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

 เนื่องจากคลองเส้นนี้ก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นคลองส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ไม่ใช่คลองระบายน้ำ การเปิดน้ำเข้าไปในคลองไม่สามารถช่วยระบายน้ำได้มากนัก ประกอบกับมีอาคารอัดน้ำอยู่กลางคลองเป็นช่วงๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เมื่อเปิดน้ำเข้าไปในบริเวณมาก ก็จะทำให้น้ำล้นข้ามคันคลองซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อคลองชลประทาน อาคารชลประทาน และพื้นที่รอบๆได้

สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีนั้น ถึงแม้ว่าจะเปิดระบายน้ำเข้ามาในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายที่ว่านี้ แต่พอน้ำไปถึงบริเวณปลายคลองน้ำจะไหลออกไปได้เพียง 1.714 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของปริมาณน้ำหลากเท่านั้น จึงไม่ได้ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำหลากแต่อย่างใด

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวด้วยว่า สำหรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนั้น ในระยะเร่งด่วนกรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 15 เครื่อง สูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำและเครื่องผลักดันน้ำอีก 18 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักออกจากตัวเมืองให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว รวมทั้งบริเวณซอยต่างๆที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างถนนพัฒนาการคูขวาง และถนนราชดำเนิน ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากไม่มีฝนตกต้นน้ำและบริเวณพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติเย็นวันนี้

 สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 - 2563 เพื่อดำเนินการขุดคลองผันน้ำอ้อมตัวเมืองนครศรีธรรมราช ลักษณะโครงการฯ ประกอบด้วยการขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวประมาณ 18.64 กิโลเมตร

 และขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว ความยาวประมาณ 5.90 กิโลเมตร การเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด ความยาวประมาณ 11.90 กิโลเมตร พร้อมกับก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำอีก 7 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำจากต้นน้ำเขาหลวงที่จะไหลเข้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนในอนาคต..///////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 18-12-2561 เวลา 22:21:30 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น