บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม จำนวน 111,004 ใบ วันที่ 21 ธ.ค.61

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม จำนวน 111,004 ใบ วันที่ 21 ธ.ค.61 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในปี 2560 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

ปรากฏว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 139,220 คน แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 112,782 คน ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 26,438 คน (มีสิทธิ์อุทธรณ์ สามารถตรวจสอบผลการอุทธรณ์ได้ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561)

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม และส่งมาให้จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 111,004 ใบ ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบบัตรให้ทั้ง 23 อำเภอแล้วเพื่อส่งมอบต่อให้ทีมไทยนิยมฯประจำตำบล /ชุมชน เพื่อนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปมอบให้กับประชาชนตามวัน เวลาและสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

 จากนั้นจะมีการส่งมอบบัตรที่ยังไม่มีผู้มารับกลับไปยังอำเภอ ซึ่งประชาชนที่ยังไม่รับบัตรสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่อำเภอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 หากเลยกำหนดแล้วแต่ละอำเภอจะส่งบัตรดังกล่าวมายังสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งจะมีการเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากนั้นเมื่อครบ 1 ปีแล้ว หากยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับบัตรอีก ทางสำนักงานคลังจังหวัด จะส่งคืนบัตรให้กรมบัญชีกลางเก็บรักษาต่อไป

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม จะมีสวัสดิการจากภาครัฐเหมือนกันกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบแรก คือ สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าประชารัฐได้ในวงเงิน 200 หรือ 300 บาท มีค่าเดินทาง 500 บาท(รถ บขส./รถไฟ) ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 ซึ่งในส่วนดังกล่าวข้างต้นจะต้องใช้ภายในรอบเดือนนั้น ๆ นอกจากนี้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าไฟฟ้าตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ำประปา(ประปาภูมิภาค)ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ เงินขวัญถุงของขวัญปีใหม่ 500 บาท(จ่ายครั้งเดียว) ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว) ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 400 บาท/เดือน และเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 หรือ 100 บาทต่อเดือน../////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 19-12-2561 เวลา 22:38:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
การก่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกที่บ้านพังทั้งหลังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
กองทัพภาคที่ 4 ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562
ทหารกองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.15) ระดมกำลังพลสร้างบ้านหลังแรกให้ผู้ประสบภัยพายุปาบึกที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
ชี้แจงการสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัย 311 หลัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”
เตรียมพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่
สมาคมไหหลำนครศรีธรรมราชมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกที่พังทั้งหลัง แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน 14 ก.พ.62
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และผวจ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุวาตภัยพายุปาบึก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บริษัท บ้านปูจำกัด(มหาชน) มอบที่นอน 500 หลัง ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ยามค่ำคืนพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย "ปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
ทิพยประกันภัยพร้อมธนาคารออมสิน ลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทนให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย พายุปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที
รับสู่พุทธศักราชใหม่ 2562......กับ www.konnakhon.com 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น