บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม จำนวน 111,004 ใบ วันที่ 21 ธ.ค.61

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม จำนวน 111,004 ใบ วันที่ 21 ธ.ค.61 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในปี 2560 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

ปรากฏว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันของผู้ลงทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 139,220 คน แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 112,782 คน ไม่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 26,438 คน (มีสิทธิ์อุทธรณ์ สามารถตรวจสอบผลการอุทธรณ์ได้ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561)

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม และส่งมาให้จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 111,004 ใบ ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบบัตรให้ทั้ง 23 อำเภอแล้วเพื่อส่งมอบต่อให้ทีมไทยนิยมฯประจำตำบล /ชุมชน เพื่อนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปมอบให้กับประชาชนตามวัน เวลาและสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

 จากนั้นจะมีการส่งมอบบัตรที่ยังไม่มีผู้มารับกลับไปยังอำเภอ ซึ่งประชาชนที่ยังไม่รับบัตรสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่อำเภอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คือระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 หากเลยกำหนดแล้วแต่ละอำเภอจะส่งบัตรดังกล่าวมายังสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งจะมีการเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากนั้นเมื่อครบ 1 ปีแล้ว หากยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับบัตรอีก ทางสำนักงานคลังจังหวัด จะส่งคืนบัตรให้กรมบัญชีกลางเก็บรักษาต่อไป

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม จะมีสวัสดิการจากภาครัฐเหมือนกันกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบแรก คือ สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าประชารัฐได้ในวงเงิน 200 หรือ 300 บาท มีค่าเดินทาง 500 บาท(รถ บขส./รถไฟ) ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 ซึ่งในส่วนดังกล่าวข้างต้นจะต้องใช้ภายในรอบเดือนนั้น ๆ นอกจากนี้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าไฟฟ้าตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ำประปา(ประปาภูมิภาค)ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ เงินขวัญถุงของขวัญปีใหม่ 500 บาท(จ่ายครั้งเดียว) ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว) ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 400 บาท/เดือน และเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 หรือ 100 บาทต่อเดือน../////////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 19-12-2561 เวลา 22:38:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น