บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: สรุปจำนวนผู้สมัครที่จะเข้ามาเลือก ส.ว.ในระดับจังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 97 คน

สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปจำนวนผู้สมัครที่จะเข้ามาเลือก ส.ว.ในระดับจังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งประกาศใช้สถานที่ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 


โดยตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกนี้ ได้เตรียมการ ดังนี้


1. รายงานตัว ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 นาฬิกา หากพ้นเวลา 09.00 นาฬิกา ผู้สมัครไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันเวลาที่กำหนด หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก

2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร


3. กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้มาสมัครรายงานตัว จำนวนไม่เกิน 4 คน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนที่มารายงานตัว “เป็นผู้ได้รับเลือก” สำหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น


4. กรณีมีผู้สมัครของแต่ละกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันมาแสดงตนภายในกำหนดเวลา
มีจำนวนมากกว่า 4 คน จะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้จำนวน 4 คน โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะชี้แจงผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัครทราบก่อนเปิดการลงคะแนน 


ทั้งนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถเฉพาะให้ผู้สมัครรับเลือก บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยขอให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวตามกลุ่ม ต่อเจ้าหน้าที่แสดงตนเพื่อเข้าสถานที่ดังกล่าว

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 19-12-2561 เวลา 22:46:49 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น