บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: สรุปจำนวนผู้สมัครที่จะเข้ามาเลือก ส.ว.ในระดับจังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 97 คน

สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปจำนวนผู้สมัครที่จะเข้ามาเลือก ส.ว.ในระดับจังหวัดนครนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งประกาศใช้สถานที่ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 


โดยตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกนี้ ได้เตรียมการ ดังนี้


1. รายงานตัว ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 นาฬิกา หากพ้นเวลา 09.00 นาฬิกา ผู้สมัครไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันเวลาที่กำหนด หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก

2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร


3. กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้มาสมัครรายงานตัว จำนวนไม่เกิน 4 คน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนที่มารายงานตัว “เป็นผู้ได้รับเลือก” สำหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น


4. กรณีมีผู้สมัครของแต่ละกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันมาแสดงตนภายในกำหนดเวลา
มีจำนวนมากกว่า 4 คน จะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกกันเองให้ได้จำนวน 4 คน โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะชี้แจงผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัครทราบก่อนเปิดการลงคะแนน 


ทั้งนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถเฉพาะให้ผู้สมัครรับเลือก บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยขอให้ผู้สมัครแสดงบัตรประจำตัวตามกลุ่ม ต่อเจ้าหน้าที่แสดงตนเพื่อเข้าสถานที่ดังกล่าว

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 19-12-2561 เวลา 22:46:49 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
การก่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกที่บ้านพังทั้งหลังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
กองทัพภาคที่ 4 ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562
ทหารกองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.15) ระดมกำลังพลสร้างบ้านหลังแรกให้ผู้ประสบภัยพายุปาบึกที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
ชี้แจงการสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัย 311 หลัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”
เตรียมพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่
สมาคมไหหลำนครศรีธรรมราชมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกที่พังทั้งหลัง แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน 14 ก.พ.62
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และผวจ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุวาตภัยพายุปาบึก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บริษัท บ้านปูจำกัด(มหาชน) มอบที่นอน 500 หลัง ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ยามค่ำคืนพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย "ปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
ทิพยประกันภัยพร้อมธนาคารออมสิน ลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทนให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย พายุปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที
รับสู่พุทธศักราชใหม่ 2562......กับ www.konnakhon.com 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น