บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(21 ธ.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โดยเวลา 08.40 น. องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล

จากนั้นองคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 998 ชุด ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งเดินทางไปยังโครงการฝายส่งน้ำคลองท่าทน อำเภอสิชล เพื่อตรวจพื้นที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการระบายน้ำของโครงการส่งน้ำคลองท่าทน ด้วย

เวลา 12.15 น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม ซึ่งประสบอุทกภัย 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,350 ครัวเรือน 3,200 คน ถนนได้รับความเสียหาย 35 สาย ฝายชะลอน้ำ 1 แห่ง

เวลา 13.15 น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 700 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาธิปไตย บ้านนากัน อำเภอพรหมคีรี ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่5 ตำบล 39 หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,210 คน 1,200 ครัวเรือน สาธารณประโยชน์ถนนเสียหาย 59 สาย สะพาน 1 แห่ง

ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ที่มอบสิ่งของพระราชทาน องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ประชาชนได้รับทราบด้วย และให้ทุกส่วนราชการบูรณาการช่วยเหลือประชาชน และแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาว 


รวมถึงขอให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบสังคม กฎหมายบ้านเมือง มีความรักสามัคคีต่อกัน มีความเสียสละ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ซึ่งสร้างต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2561 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 21 อำเภอ 149 ตำบล 1,104 หมู่บ้าน 98 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 507,626 คน 165,112 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 119 หลัง พังทั้งหลัง 1 หลัง

สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนเสียหาย 1,754 สาย สะพาน/คอสะพาน54 แห่ง ฝาย 9 แห่ง มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ สำหรับการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสำรวจ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป..///////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 22-12-2561 เวลา 15:21:23 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น