บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(21 ธ.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โดยเวลา 08.40 น. องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอสิชล

จากนั้นองคมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 998 ชุด ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งเดินทางไปยังโครงการฝายส่งน้ำคลองท่าทน อำเภอสิชล เพื่อตรวจพื้นที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการระบายน้ำของโครงการส่งน้ำคลองท่าทน ด้วย

เวลา 12.15 น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม ซึ่งประสบอุทกภัย 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,350 ครัวเรือน 3,200 คน ถนนได้รับความเสียหาย 35 สาย ฝายชะลอน้ำ 1 แห่ง

เวลา 13.15 น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 700 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาธิปไตย บ้านนากัน อำเภอพรหมคีรี ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่5 ตำบล 39 หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 3,210 คน 1,200 ครัวเรือน สาธารณประโยชน์ถนนเสียหาย 59 สาย สะพาน 1 แห่ง

ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่ที่มอบสิ่งของพระราชทาน องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ประชาชนได้รับทราบด้วย และให้ทุกส่วนราชการบูรณาการช่วยเหลือประชาชน และแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาว 


รวมถึงขอให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบสังคม กฎหมายบ้านเมือง มีความรักสามัคคีต่อกัน มีความเสียสละ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ซึ่งสร้างต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2561 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 21 อำเภอ 149 ตำบล 1,104 หมู่บ้าน 98 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 507,626 คน 165,112 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน 119 หลัง พังทั้งหลัง 1 หลัง

สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนนเสียหาย 1,754 สาย สะพาน/คอสะพาน54 แห่ง ฝาย 9 แห่ง มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ สำหรับการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสำรวจ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป..///////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 22-12-2561 เวลา 15:21:23 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
การก่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกที่บ้านพังทั้งหลังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
กองทัพภาคที่ 4 ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562
ทหารกองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.15) ระดมกำลังพลสร้างบ้านหลังแรกให้ผู้ประสบภัยพายุปาบึกที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
ชี้แจงการสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัย 311 หลัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”
เตรียมพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่
สมาคมไหหลำนครศรีธรรมราชมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกที่พังทั้งหลัง แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน 14 ก.พ.62
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และผวจ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุวาตภัยพายุปาบึก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บริษัท บ้านปูจำกัด(มหาชน) มอบที่นอน 500 หลัง ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ยามค่ำคืนพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย "ปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
ทิพยประกันภัยพร้อมธนาคารออมสิน ลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทนให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย พายุปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที
รับสู่พุทธศักราชใหม่ 2562......กับ www.konnakhon.com 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น