บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับผู้ศึกษาหลักสูตร TME รุ่นที่ 2 จัดงานสัมนาในหัวข้อ “จุดประกายการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช”

(14 ธ.ค. 61) เวลา10.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับผู้ศึกษาหลักสูตร TME รุ่นที่ 2 จัดงานสัมนาในหัวข้อ “จุดประกายการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช” เพิ่มศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช

 โดยนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับเกียรติจาก คุณศิริปกรณ์   เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. คุณนิธี  สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคใต้ ททท. และนักธุรกิจระดับประเทศหลายๆ ท่านมาเป็น Guest speaker ในการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในเขตภูมิภาค ภาคใต้ นอกจากนี้มีการเปิดตัวสินค้า OTOP และอาหารถิ่นจากชุมชน 7 ชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน ด้วยกัน


 เนื่องจากพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว ชุมชนมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ตามนโยบายการตลาดของ ททท. และการสร้างพื้นที่สำหรับการจัดการประชุมแนวใหม่ ที่เรียกว่า Smart MICE ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมไปด้วยในคราวเดียวกัน 


 ด้านคุณนิธี   สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้แนวคิดหลักคือการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สวยงาม วิถีชีวิตต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะภาคใต้ มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดรายได้ การกระจายรายได้สู่ชุมชน

ซึ่ง ททท.จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง โดยให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพ การตลาด สภาพความพร้อม โดยรวม จากกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกลุ่มที่มาท่องเที่ยวชุมชน เช่น กลุ่มเจนวาย กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และการเข้าถึง โดยมีกิจกรรมอย่างไร ที่ช่วยได้ ทำให้เกิดการยกระดับ และพัฒนาเกิดขึ้น เช่น อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรม และที่พัก

 โดยสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง และนักท่องเที่ยวที่ขาดไม่ได้ก็คือชาวต่างชาติ เช่น ชาวยุโรป อเมริกา เค้าให้ความสนใจกับวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้ว เกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนระยะยาวนั่นเอง

 คุณศิริปกรณ์  เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดงาน“จุดประกายการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช” เพิ่มศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดโดยทางกลุ่มคณะอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

ซึ่งได้มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยกลุ่มคณะอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จัดอบรมเพื่อทำ CSR เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแชร์ประสบการณ์ต่างๆ

ซึ่งทำให้ได้แลกเปลี่ยนกับชุมชนท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ก็สนับสนุนและได้เรียนรู้จากชาวบ้านว่ามีจุดขายที่เด่นชัดของชุมชน และอยากให้สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง โดยเข้าใจว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องการอะไร แล้วชุมชนต้องทำอย่างไร เพื่อพัฒนา และมีประสบการณ์อะไรบ้าง ใช้หลักอะไรเพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนนี้เอง.

เวทัณญะ เกตุแก้ว -ข่าว/ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 22-12-2561 เวลา 15:47:42 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อำเภอ กว่า 20 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี อย่าอนุโลมการทำประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย
ททท.นำเที่ยวปากพนัง
สคร. 11 นครศรีธรรมราช รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 62 “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา”
ประธานฝ่ายวิชาการมั่นใจสามารถเสนอเอกสารการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้คณะกรรมการมรดกโลก พิจารณารอบแรกในเดือนกันยายนนี้
ปิดจราจรยกโครงคานเหล็กสะพานลอยถนนคนข้าม ในวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 08.00-12.00 น
เชิญเที่ยวงานเทศกาลผัดหมี่ของดีปากพนัง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งฉีดพ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยแล้ว 140 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
กิจกรรมเสนอขายกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดอินเซ็นทีฟจากประเทศสเปน
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมประชาสัมพันธ์รอบเมืองคอน เชิญชวนผู้ใจบุญ และผู้สนใจ เข้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข หมวดอักษร กล “การเงินมั่งมี ลาภทวีเพิ่มพูน”
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อลูกๆ เพื่อหลานๆ กิจกรรมเสวนา เพื่อจัดตั้งกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจยึดหอยแครงกว่า 500 กิโลกรัม จากแพปลา หลังมีการรับซื้อจากผู้ทำประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
#ท่าศาลา Party On The River Music 7 มิถุนายนนี้ ณ ลานหน้าสนามท่าศาลาซีฟู๊ด
ก้าว!!!...ที่น่าภาคภูมิใจ...ของสาวน้อยวัย 14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ (ตอนที่ 6 ตอนจบ)
เตรียมผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลาง หรือฮับของศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส เพื่อผลิตนักกีฬาออกไปรับใช้ชาติ
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” (ตอนที่ 5 )
ปศุสัตว์เมืองคอน ร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อควบคุมโรคแล้ว หลังผลการวินิจฉัยพบนักเรียนหญิงเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
ทิพยจัดให้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป. เพียงแค่ กรอกแบบสอบถามวันนี้ ทิพยแจก ฟรี ! แก้วน้ำสุดเท่ห์ 1 ใบ ต่อ 1 ใบสอบถาม
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” (ตอนที่ 4 ) 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น