บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับผู้ศึกษาหลักสูตร TME รุ่นที่ 2 จัดงานสัมนาในหัวข้อ “จุดประกายการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช”

(14 ธ.ค. 61) เวลา10.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับผู้ศึกษาหลักสูตร TME รุ่นที่ 2 จัดงานสัมนาในหัวข้อ “จุดประกายการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช” เพิ่มศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช

 โดยนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับเกียรติจาก คุณศิริปกรณ์   เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. คุณนิธี  สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคใต้ ททท. และนักธุรกิจระดับประเทศหลายๆ ท่านมาเป็น Guest speaker ในการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในเขตภูมิภาค ภาคใต้ นอกจากนี้มีการเปิดตัวสินค้า OTOP และอาหารถิ่นจากชุมชน 7 ชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน ด้วยกัน


 เนื่องจากพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว ชุมชนมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ตามนโยบายการตลาดของ ททท. และการสร้างพื้นที่สำหรับการจัดการประชุมแนวใหม่ ที่เรียกว่า Smart MICE ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมไปด้วยในคราวเดียวกัน 


 ด้านคุณนิธี   สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้แนวคิดหลักคือการสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สวยงาม วิถีชีวิตต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะภาคใต้ มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดรายได้ การกระจายรายได้สู่ชุมชน

ซึ่ง ททท.จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง โดยให้ความรู้ด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพ การตลาด สภาพความพร้อม โดยรวม จากกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกลุ่มที่มาท่องเที่ยวชุมชน เช่น กลุ่มเจนวาย กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และการเข้าถึง โดยมีกิจกรรมอย่างไร ที่ช่วยได้ ทำให้เกิดการยกระดับ และพัฒนาเกิดขึ้น เช่น อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรม และที่พัก

 โดยสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง และนักท่องเที่ยวที่ขาดไม่ได้ก็คือชาวต่างชาติ เช่น ชาวยุโรป อเมริกา เค้าให้ความสนใจกับวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันแล้ว เกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนระยะยาวนั่นเอง

 คุณศิริปกรณ์  เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดงาน“จุดประกายการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช” เพิ่มศักยภาพชุมชน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดโดยทางกลุ่มคณะอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

ซึ่งได้มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยกลุ่มคณะอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จัดอบรมเพื่อทำ CSR เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแชร์ประสบการณ์ต่างๆ

ซึ่งทำให้ได้แลกเปลี่ยนกับชุมชนท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ก็สนับสนุนและได้เรียนรู้จากชาวบ้านว่ามีจุดขายที่เด่นชัดของชุมชน และอยากให้สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง โดยเข้าใจว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องการอะไร แล้วชุมชนต้องทำอย่างไร เพื่อพัฒนา และมีประสบการณ์อะไรบ้าง ใช้หลักอะไรเพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนนี้เอง.

เวทัณญะ เกตุแก้ว -ข่าว/ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 22-12-2561 เวลา 15:47:42 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น