บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองนครฯ เปิดจุดบริการร่วมเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว หวังลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย

(26 ธ.ค.61) นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ จุดตรวจตำรวจทางหลวง บ้านควนไม้แดง ต.หนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีเปิด


ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สำนักงานขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจทางหลวง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อำเภอทุ่งสง มูลนิธิกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 


เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจุดตรวจดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีการให้บริการ ที่พักผ่อน บริการน้ำดื่ม กาแฟ นวดฝ่าเท้าผ่อนคลาย และแนะนำเส้นทางการเดินทางด้วย


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ จะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช 


จึงได้รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน 


โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ได้ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ/จุดให้บริการ เพื่อเป็นการสกัดกั้น ตักเตือนผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ให้ระมัดระวัง ในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น พร้อมจัดจุดบริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนสายหลักและสายรอง


 โดยเน้นย้ำมาตรการบังใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียในชุมชนของตนเอง รวมทั้งให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีดีงามปราศจากเครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขต่าง ๆ เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบใบโพธิ์รูปพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย ให้ผู้ขับขี่รถด้วย พร้อมกล่าวเตือนสติให้ระมัดระวังในการขับขี่ เมาไม่ขับ และช่วยกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดปีใหม่ 2562


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุ 106 ครั้ง บาดเจ็บ 109 ครั้ง เสียชีวิต 7 ราย


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 28-12-2561 เวลา 13:35:08 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น