บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้(9 ม.ค.62) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ประชุมด่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือและสรุปความเสียหาย ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก 

โดยเบื้องต้นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้น พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟู สำรวจ และติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป พร้อมกันนี้ได้นำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเมื่อวานนี้ (8 ม.ค.62) 

โดยหากพบว่ามีความบกพร่อง ละเลย หรือเลือกปฏิบัติในการดูแล ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในความรับผิดชอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและจะลงโทษด้วยมาตรการที่เด็ดขาด รวมทั้งหากจำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยประสานผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอตามลำดับ โดยเน้นการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

นอกจากนี้นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ยังขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่ได้บูรณาการความช่วยเหลือเพื่อให้ครอบคลุม รวมทั้งได้พิจารณาแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค


 ขณะที่การแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้องนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์จากจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง รวม 52 ทีม จำนวน 600 คน เร่งปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่เกือบตลอด 24 ชั่วโมง 
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-จุรีรัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 มกราคม 2562


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 09-01-2562 เวลา 16:47:43 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น