บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก พื้นที่ประสบภัยตำบลปากนคร


วันนี้(10 ม.ค.62) ที่เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะครู และนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกฟรี แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562


ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำแผนฟื้นฟูและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึก ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้บูรณาการ่วมสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย


 เบื้องต้นกำหนดออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกโดยได้บูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติ ทั้งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือบริการด้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และ ซ่อมแซมบ้านเรือน จำนวน ๒๔ ศูนย์ 


ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีจิตอาสาและการมีใจบริการให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือและบริการชุมชน ตลอดจนฝึกทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการปฏิบัติงานจริงต่อไป
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว
วิมล-พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 มกราคม 2562เขียนโดย : คนนครดอทคอม 10-01-2562 เวลา 17:10:06 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น