บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(11 ม.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เภสัชกรหญิง (ภญ.) วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


 ลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน ปาบึก เพื่อมอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ พร้อมอุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย


ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อน ในด้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก


 องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการผลิตยา วิจัย และพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งช่วยเหลือสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 


จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นำยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ พร้อมอุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 300,000 บาท ไปมอบให้กับเด็กๆ ที่ประสบภัย จำนวน 12 แห่ง


 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง โรงเรียนบ้านชายทะเล โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก โรงเรียนวัดพิบูลยารามฯ โรงเรียนวัดปิยาราม โรงเรียนบ้านบางลึก โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนวัดปากตรง อำเภอปากพนัง โรงเรียนบ้านบางโหนด อำเภอหัวไทร โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อำเภอเชียรใหญ่ และโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่างไรก็ตาม ภญ.วีระมล ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม ยังได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า ผงน้ำตาลเกลือแร่ สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล และแอลกอฮอล์ แล้ว กว่า 40,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และองค์การฯพร้อมที่จะผลิตยาได้อย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึงต่อไป
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณข้อมูลข่าว-ภาพจากทีมประชาสัมพันธ์ อภ.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 11-01-2562 เวลา 15:17:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
การก่อสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกที่บ้านพังทั้งหลังในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
กองทัพภาคที่ 4 ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562
ทหารกองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.15) ระดมกำลังพลสร้างบ้านหลังแรกให้ผู้ประสบภัยพายุปาบึกที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
ชี้แจงการสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัย 311 หลัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างไทยหัวใจซื่อตรง”
เตรียมพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่
สมาคมไหหลำนครศรีธรรมราชมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าสร้างบ้านใหม่ให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกที่พังทั้งหลัง แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายใน 14 ก.พ.62
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และผวจ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุวาตภัยพายุปาบึก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บริษัท บ้านปูจำกัด(มหาชน) มอบที่นอน 500 หลัง ให้ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ยามค่ำคืนพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย "ปาบึก" จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย “พายุโซนร้อนปาบึก” ที่นครศรีธรรมราช
ทิพยประกันภัยพร้อมธนาคารออมสิน ลงพื้นที่มอบสินไหมทดแทนให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัย พายุปาบึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที
รับสู่พุทธศักราชใหม่ 2562......กับ www.konnakhon.com 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น