บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: องค์การเภสัชกรรมลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้(11 ม.ค. 62) ที่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เภสัชกรหญิง (ภญ.) วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


 ลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน ปาบึก เพื่อมอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ พร้อมอุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย


ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้หลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อน ในด้านที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก


 องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักในการผลิตยา วิจัย และพัฒนายาใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งช่วยเหลือสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย 


จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นำยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ พร้อมอุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 300,000 บาท ไปมอบให้กับเด็กๆ ที่ประสบภัย จำนวน 12 แห่ง


 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง โรงเรียนบ้านชายทะเล โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก โรงเรียนวัดพิบูลยารามฯ โรงเรียนวัดปิยาราม โรงเรียนบ้านบางลึก โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนวัดปากตรง อำเภอปากพนัง โรงเรียนบ้านบางโหนด อำเภอหัวไทร โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อำเภอเชียรใหญ่ และโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่างไรก็ตาม ภญ.วีระมล ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม ยังได้จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ประกอบด้วย ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า ผงน้ำตาลเกลือแร่ สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล และแอลกอฮอล์ แล้ว กว่า 40,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และองค์การฯพร้อมที่จะผลิตยาได้อย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาอย่างทั่วถึงต่อไป
///////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณข้อมูลข่าว-ภาพจากทีมประชาสัมพันธ์ อภ.
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 11-01-2562 เวลา 15:17:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น