บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: อธิการบดี มจร มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย พายุ "ปาบึก" นครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ม.ค.62 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหารคณาจารย์จากส่วนกลาง (มจร วังน้อย) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ที่พัดถล่มสร้างความเสียหายในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้และจังหวัดภาคกลางบางส่วน เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์วาตภัยอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้บริหารท้องที่และท้องถิ่น ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บ้านบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2562 นี้

 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว โดยใช้อาคารปฏิบัติธรรมและอาคารเรียนอีก 2 หลังเป็นที่พักพิงและอาศัยของผู้ประสบภัยพิบัติมีทั้งประชาชนที่อพยพ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และเด็ก มียอดผู้ลงทะเบียนเข้ารับการช่วยเหลือและพักอาศัยทั้งสิ้น 854 คน และไม่ได้ลงทะเบียนอีกจำนวน 400 คน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าพักอาศัยจำนวน 1,254 คน

 ขณะเดียวกัน อาคารปฏิบัติธรรม มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน จำนวน 3 หลัง บริเวณหลังคาเปิดโดยประเมินความเสียหาย กว่า 9 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่หลายแห่งบ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย ต้นไม้ล้มทับสายไฟ ขวางถนน หลังคาบ้านเปิด 

 ต่อมา พระราชปริยัติกวี ได้พบปะกับผู้บริหาร มจร. ในโซนภาคใต้ ประกอบด้วย มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช , วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีและวิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริม 

พร้อมมุ่งช่วยเหลือคณะสงฆ์โดยเฉพาะการศึกษาและการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้เต็มความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไป
...........
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร /ข่าว/ภาพ
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 11-01-2562 เวลา 15:29:51 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น