บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

วันนี้(28 ม.ค. 62)ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ก.ช.ภ.จ.นศ. ทั้งนี้เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย อุทกภัย และดินถล่มจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก เมื่อวันที่ 4-17 มกราคม 2562


โดยมีรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ จำนวน 19 อำเภอ คือ อำเภอพรหมคีรี ลานสกา ฉวาง พิปูน ชะอวด ท่าศาลา ทุ่งสง นาบอน ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ สิชล ขนอม หัวไทร บางขัน ถ้ำพรรณรา จุฬาภรณ์ พระพรหม เฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียรใหญ่ รวม 1,427 โครงการ งบประมาณ 187 ล้าน 3 แสน 5 หมื่น 2 พัน 8 ร้อย 9 บาท 80 สตางค์ 


ขอสนับสนุนงบกลาง 10 อำเภอ คือ อำเภอพรหมคีรี ลานสกา ท่าศาลา ทุ่งสง นาบอน ร่อนพิบูลย์ สิชล บางขัน ถ้ำพรรณรา และ อำเภอจุฬาภรณ์ รวม 115 โครงการ งบประมาณ 163 ล้าน 7 แสน 1 หมื่น 5 พัน 336 บาท 


นอกจากนี้ทางคณะทำงานกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านการเกษตร ทั้ง 2 ห้วง คือห้วงเกิดเหตุจากอิทธิพลจากพายุดีเพรสชั่นโทราจี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 และความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อยปาบึก ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2562 ประกอบด้วย ด้านพืช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 13,183 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 30,960.75 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว จำนวน 1,156.50 ไร่ 


พืชไร่ จำนวน 1,043 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ จำนวน 28,761.25 ไร่ วงเงิน 51 ล้าน 9 หมื่น 1 พัน 61 บาท ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 6,407 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย 245,679 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 578 ไร่ วงเงิน 18 ล้าน 1 แสน 4 หมื่น 6 พัน 432 บาท 


และด้านประมง ความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อยปาบึก ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2562 เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,321 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล จำนวน 4,249.43 ไร่ ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ 1,060.150 ไร่ สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อซีเมนต์ จำนวน 6,841 ไร่ วงเงิน 53 ล้าน 3 หมื่น 8 พัน 193 บาท 35 สตางค์ เรือประมงประสบภัยธรรมชาติจม จำนวน 1 ลำ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริเวณทะเลอ่าวปากพนังร่องน้ำลึกบริเวณปากอ่าว ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ประเมินมูลค่าความเสียหาย 20,000 บาท โดยขอสนับสนุนงบกลางของกรมประมง


โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จัดส่งแผนงานซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 39 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จำนวน 30 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 9 รายการ 


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 จำนวน 6 รายการ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 145 รายการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอรับความช่วยเหลือกรณีหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 257 โรงเรียน วงเงิน 207 ล้าน 4 แสน 7 หมื่น 1 พัน 717 บาท 19 สตางค์ โดยขอรับการสนับสนุนงบกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ


อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่ารากชารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินสด จำนวน 50,000 บาทจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ญาตินางถาย ฮว่างถิ อายุ 56 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวด้วย
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สายฝน-ภัทรวดี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช //28 มกราคม 2562


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 28-01-2562 เวลา 15:46:16 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาวทุ่งสง แห่ร่วมงานเทศกาล”#ขนมจีนหม้อยักษ์ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” กินฟรีขนมจีน 1,067 กิโลกรัม
NBT และ สวท. นครศรีฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 4 และเทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาวนครธรรมาภิบาลพบประชาชน รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ สนามตลาดลีวัฒนา
ข่าวดีเมืองคอน ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจมีแล้ว จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ มอบเงิน 25 ล้านบาทซื้ออุปกรณ์รักษาหัวใจให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เชิญเที่ยวงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2562
“ม.วลัยลักษณ์”เตรียมตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทย”ครบวงจร
จ.นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดมทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนผู้จุดไฟเผาป่าต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 16 เตียง
อบจ.เมืองคอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ "ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น​ สืบสานศิลป์ในสวน​" วันอนุรักษ์มรดกไทย​ วันพุธที่ 3 เม.ย.นี้ ที่สวนสาธารณะ ร.9
กิจกรรม TTM+2019 Sale Call To Emerging Destination ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย
เชิญเที่ยวงาน "พิธีแห่นางดาน" หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ท่าศาลา เปิดศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนลำบาก!! 11 ชีวิตดีใจที่สุดเมื่อบริษัท นครพลังงาน จำกัด ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ หลังอยู่ในความมืดมา 18 ปี
“ซี.พี.แลนด์” ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยว”เปิดโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น