บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

วันนี้(28 ม.ค. 62)ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ก.ช.ภ.จ.นศ. ทั้งนี้เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยเหตุวาตภัย อุทกภัย และดินถล่มจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก เมื่อวันที่ 4-17 มกราคม 2562


โดยมีรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ จำนวน 19 อำเภอ คือ อำเภอพรหมคีรี ลานสกา ฉวาง พิปูน ชะอวด ท่าศาลา ทุ่งสง นาบอน ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ สิชล ขนอม หัวไทร บางขัน ถ้ำพรรณรา จุฬาภรณ์ พระพรหม เฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียรใหญ่ รวม 1,427 โครงการ งบประมาณ 187 ล้าน 3 แสน 5 หมื่น 2 พัน 8 ร้อย 9 บาท 80 สตางค์ 


ขอสนับสนุนงบกลาง 10 อำเภอ คือ อำเภอพรหมคีรี ลานสกา ท่าศาลา ทุ่งสง นาบอน ร่อนพิบูลย์ สิชล บางขัน ถ้ำพรรณรา และ อำเภอจุฬาภรณ์ รวม 115 โครงการ งบประมาณ 163 ล้าน 7 แสน 1 หมื่น 5 พัน 336 บาท 


นอกจากนี้ทางคณะทำงานกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านการเกษตร ทั้ง 2 ห้วง คือห้วงเกิดเหตุจากอิทธิพลจากพายุดีเพรสชั่นโทราจี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 และความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อยปาบึก ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2562 ประกอบด้วย ด้านพืช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 13,183 ราย พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง จำนวน 30,960.75 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว จำนวน 1,156.50 ไร่ 


พืชไร่ จำนวน 1,043 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ จำนวน 28,761.25 ไร่ วงเงิน 51 ล้าน 9 หมื่น 1 พัน 61 บาท ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 6,407 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย 245,679 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 578 ไร่ วงเงิน 18 ล้าน 1 แสน 4 หมื่น 6 พัน 432 บาท 


และด้านประมง ความเสียหายจากอิทธิพลพายุโซนร้อยปาบึก ระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2562 เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,321 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล จำนวน 4,249.43 ไร่ ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ 1,060.150 ไร่ สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง/บ่อซีเมนต์ จำนวน 6,841 ไร่ วงเงิน 53 ล้าน 3 หมื่น 8 พัน 193 บาท 35 สตางค์ เรือประมงประสบภัยธรรมชาติจม จำนวน 1 ลำ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริเวณทะเลอ่าวปากพนังร่องน้ำลึกบริเวณปากอ่าว ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ประเมินมูลค่าความเสียหาย 20,000 บาท โดยขอสนับสนุนงบกลางของกรมประมง


โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จัดส่งแผนงานซ่อมแซมฟื้นฟู/ปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 39 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จำนวน 30 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 9 รายการ 


สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 จำนวน 6 รายการ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 145 รายการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอรับความช่วยเหลือกรณีหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 257 โรงเรียน วงเงิน 207 ล้าน 4 แสน 7 หมื่น 1 พัน 717 บาท 19 สตางค์ โดยขอรับการสนับสนุนงบกลาง จากกระทรวงศึกษาธิการ


อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่ารากชารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเงินสด จำนวน 50,000 บาทจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ญาตินางถาย ฮว่างถิ อายุ 56 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวด้วย
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
สายฝน-ภัทรวดี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช //28 มกราคม 2562


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 28-01-2562 เวลา 15:46:16 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น