บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: รองผู้ว่าเมืองคอนพร้อมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ออกตรวจสอบ ประเมินการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ ก่อนออกใบอนุญาต

วันนี้(5 ก.พ.62) ที่โรงฆ่าไก่ คลีน ชิกเกิ้น นายวิฑูรย์ หัสภาค และโรงฆ่าไก่ นายวรยุทธิ์ บุญมาเลิศ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 


เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรง และในช่วงบ่ายจะเป็นการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอบางขัน จำนวน 1 โรงโอกาสนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การออกตรวจสอบประเมินโรงฆ่าสัตว์ครั้งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 (หมวด 2) 


โดยผู้ประสงค์จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ หรือ ฆจส.2 จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาต ณ ท้องที่ที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ หรือการฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่ ซึ่งในเขตต่างจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการดังกล่าวมีความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งนอกจากจะสร้างมาตรฐานแก่สถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ แล้ว 


ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วย จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตดำเนินการ ได้เร่งปรับปรุงคุณภาพและเข้าดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องเรียบร้อย


ขณะที่นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ทั้งไก่และสุกรที่ได้รับอนุญาตถูกต้องแล้ว จำนวน 16 โรง แบ่งเป็นโรงฆ่าไก่ จำนวน 5 โรง และโรงฆ่าสุกร จำนวน 11 โรง


 โดยในส่วนของสถานประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จะมีการออกตรวจติดตามการประกอบกิจการในทุกๆ 6 เดือน และจะมีการต่อใบอนุญาตในทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของสถานประกอบกิจการ และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 06-02-2562 เวลา 16:09:48 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
กองทัพภาคที่ 4 นำกำลังทหารจิตอาสา ทำความสะอาดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เชฟร่อน มอบเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ลำ ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชน
ขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 5 ผืน และขบวนผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างๆ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ และงานสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ชาวพุทธเรือนแสน ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอน ในวันมาฆบูชาสืบทอดกันมาเกือบ 800 ปี
ชมรมรักบ้านเกิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส 12 ปีนักษัตร 12 กระทะ เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ขนส่งนครฯ ลงโทษโชเฟอร์รถสองแถวปล่อยนักเรียนเต้นท้ายรถ ทั้งปรับและเรียกตัวอบรม
พุทธศาสนิกชนนับพันร่วมแรงร่วมใจสืบสานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าห่มเจดีย์วัดควนชะลิก จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นลงเขาสูงชันประมาณหนึ่งกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต ขาดคุณสมบัติ 6 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วัดบุญนารอบ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม กวนข้าวยาคู เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562
โรงแรมทวินโลตัส จัดโครงการ ส่งยิ้ม ส่งใจ สู่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ส่งมอบความห่วงใย และกำลังใจ ในวันแห่งความรัก ครั้งที่ 11
สุดชื่นมื่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
คู่รัก จำนวน 29 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ เนินเทวดา อ.ขนอม
องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยปาบึกพื้นที่อำเภอปากพนัง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
กกต.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น