บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่

(6 ก.พ.62) ที่โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ


 โดยกำหนดออกให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 13 ครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเชียรใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขเชียรใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคทางแพทย์แผนไทย บริการทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน ให้สุขศึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ร


วมทั้งการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆเพื่อสร้างความสงบปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเดินทางมารับบริการไม่ได้ จำนวน 2 ราย ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2443 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เวลา 21.17 นาฬิกา เมื่อพระชนมายุได้ 94 พรรษา โดยตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ


 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุข อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานัปประการ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปีพ.ศ. 2512 พร้อมด้วยจัดตั้งสถานีรักษาทางวิทยุทรงโปรดให้รักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางและทันตกรรม ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า


 พระองค์ท่านมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การยกระดับคุณภาพชีวิต อย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. 


โดยพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เอง หลังจากเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินธรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อไป 


////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ชัยพฤกษ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 กุมภาพันธ์ 2562


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 08-02-2562 เวลา 12:36:11 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาวทุ่งสง แห่ร่วมงานเทศกาล”#ขนมจีนหม้อยักษ์ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” กินฟรีขนมจีน 1,067 กิโลกรัม
NBT และ สวท. นครศรีฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 4 และเทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาวนครธรรมาภิบาลพบประชาชน รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ สนามตลาดลีวัฒนา
ข่าวดีเมืองคอน ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจมีแล้ว จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ มอบเงิน 25 ล้านบาทซื้ออุปกรณ์รักษาหัวใจให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เชิญเที่ยวงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2562
“ม.วลัยลักษณ์”เตรียมตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทย”ครบวงจร
จ.นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดมทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนผู้จุดไฟเผาป่าต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 16 เตียง
อบจ.เมืองคอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ "ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น​ สืบสานศิลป์ในสวน​" วันอนุรักษ์มรดกไทย​ วันพุธที่ 3 เม.ย.นี้ ที่สวนสาธารณะ ร.9
กิจกรรม TTM+2019 Sale Call To Emerging Destination ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย
เชิญเที่ยวงาน "พิธีแห่นางดาน" หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ท่าศาลา เปิดศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนลำบาก!! 11 ชีวิตดีใจที่สุดเมื่อบริษัท นครพลังงาน จำกัด ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ หลังอยู่ในความมืดมา 18 ปี
“ซี.พี.แลนด์” ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยว”เปิดโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น