บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จัดยิ่งใหญ่ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กวนข้าวยาคู เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง และวัดต่าง ๆ ทุกอำเภอ

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช หลังจากที่ได้มีการบูรณะกลีบบัวคว่ำบัวหงายทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ และได้รื้อถอนนั่งร้านเหล็กรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความเด่นสง่าสวยงาม ปลียอดทองคำเหลืองอร่าม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 7 วัน 7 คืน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-21.00 น. พิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และและวัดในพื้นที่ทุกอำเภอ ๆ ละ 1 วัด

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. การผลิตผ้าพระบฏ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 17.00-22.00 น. ตลาดนัดโบราณขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองฯ

เวลา 15.00 น. พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุมสัมมนานานาชาติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ เวลา 13.09 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-21.00 น. สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้ และประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ สนามหน้าเมืองฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 19.00 น.พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 17.00 น.พิธีกวนข้ายาคู 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองฯ

 

และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ภาคเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏฯ ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 16.00 น. พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และ เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 และขอเชิญชวนร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านทุกวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 17-02-2562 เวลา 16:19:50 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น