บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: คนนครฯ เชิญชวนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ จากสนามหน้าเมืองมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

จัดยิ่งใหญ่ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กวนข้าวยาคู เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง และวัดต่าง ๆ ทุกอำเภอ

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช หลังจากที่ได้มีการบูรณะกลีบบัวคว่ำบัวหงายทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ และได้รื้อถอนนั่งร้านเหล็กรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความเด่นสง่าสวยงาม ปลียอดทองคำเหลืองอร่าม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 7 วัน 7 คืน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-21.00 น. พิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และและวัดในพื้นที่ทุกอำเภอ ๆ ละ 1 วัด

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. การผลิตผ้าพระบฏ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 17.00-22.00 น. ตลาดนัดโบราณขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองฯ

เวลา 15.00 น. พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุมสัมมนานานาชาติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ เวลา 13.09 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-21.00 น. สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้ และประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ สนามหน้าเมืองฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 19.00 น.พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 17.00 น.พิธีกวนข้ายาคู 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองฯ

 

และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ภาคเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏฯ ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 16.00 น. พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และ เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 และขอเชิญชวนร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านทุกวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 17-02-2562 เวลา 16:19:50 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร
พลังศรัทธา!! ชาวพุทธจากประเทศมาเลเซีย พาบุตรหลานมาบรรพชา-อุปสมบท ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างคับคั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 335 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลงผมผู้ที่เข้าอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
การแพร่ระบาดยาเสพติดในเมืองคอน ผู้ค้าใช้ถุงชาจีนแอบซุกยาบ้า เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 เน้นย้ำทหารที่ปลดประจำการ ให้ยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ปฏิบัติตนและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
พระบารมีปกเกล้า ปฏิบัติการฝนหลวงที่นครศรีธรรมราชสำเร็จ ฝนตกนานเกือบสองชั่วโมง ชาวสวนมังคุดอำเภอพรหมคีรีดีใจ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น