บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ชาวขนาบนาก จัดพิธีสมโภชขวัญข้าว ขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระครูปิยวัณณาภรณ์" (พ่อท่านเทพ) เจ้าอาวาสวัดขนาบนาก นายณัฐภัทร  อ่อนศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก นายเกรียงไกร ชูสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวขนาบนาก ได้ร่วมสืบสานประเพณีโบราณทำพิธีสมโภชขวัญข้าว โดยมีคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดขนาบนากร่วมพิธีสมโภชขวัญข้าว

โอกาสนี้มีทีมงานนักวิจัยในกิจกรรมต่อยอดโครงการศึกษาอัตลักษณ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง นำโดยอาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี และทีมงานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายงานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พร้อมทั้งตัวแทนผู้ประกอบการด้านโรงแรมและท่องเที่ยวได้มาร่วมในพิธีด้วย

ชุมชนขนาบนากประกอบอาชีพทำนากันมาตั้งแต่โบราณ เป็นแหล่งผลิตข้าวส่งขายทั่วภาคใต้ และปัจจุบันได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก็ยิ่งทำให้ชาวนาสามารถทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  
สำหรับการสมโภชขวัญข้าว เพื่อให้ความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของภาคใต้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระแม่โพสพ เทพีแห่งท้องทุ่งนาและอาหาร ที่คนไทยมีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มนุษย์มีความอิ่มท้องไม่อดอยาก และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนา

ปัจจุบันการทำนาเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก เมื่อก่อนใช้วัวควายไถนา ก็เปลี่ยนมาใช้รถไถ หว่านข้าวก็ใช้เครื่องจักร เกี่ยวข้าวก็ใช้รถเกี่ยวข้าว ใช้รถเก็บได้ข้าวเป็นเมล็ด  ได้ข้าวแล้วนำไปขายโรงสี ไม่ได้เก็บขึ้นยุ้งฉางหรือห้องข้าวเหมือนก่อน  ถึงแม้กระบวนการต่างๆ เปลี่ยนไป ความสำคัญของข้าวและชาวนาก็มิได้น้อยลง

คนนคร.คอม
 
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 26-02-2562 เวลา 10:29:55 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น