บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เตรียมเรียกผู้ประกอบการขนส่งเอกชน หารือการวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติด

วันนี้(26 ก.พ.62) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562

โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการค้า การลำเลียงตัวยา และการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ พบว่ามีปัญหาเรื่องการลักลอบส่งยาเสพติดโดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเพิ่มมากขึ้น มีการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 241 คน เป็นชาย 233 คน หญิง 8 คน และเตรียมดำเนินการรุ่นที่ 5 จำนวน 82 คน ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2562 รอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น สำหรับแผนการปราบปรามยาเสพติด คดีเสพติดหมายจับ 7 ข้อหาและข้อหาตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ จำนวน 105 หมาย จากเป้าหมายทั้งปี 239 หมาย

จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ 1,048 คดี จากเป้าหมายทั้งปี 3,033 คดี ยึด/อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 15 ล้านบาทเศษ จากเป้าหมายทั้งปี 21 ล้านบาทเศษ อีกทั้งที่ประชุมยังได้ให้หน่วยงานนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ หรือ BEST PRACTICE ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ โรงเรียนวัดโบสถ์ในการนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกันผลิตชิ้นงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมูลนิธิพระครูประดิษฐ์วรการ(วัดไม้เสียบ) ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการประชุมโต๊ะข่าววิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดโดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่รัดกุมในการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดฯจะเชิญผู้ประกอบการขนส่งดังกล่าวมาประชุมเพื่อวางมาตรการร่วมกัน เช่น การบันทึกเลขบัตรประชาชนผู้รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด การปิดป้ายประกาศว่าห้ามส่งสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น

ในส่วนของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ทุกคน ขอให้แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งในการตรวจค้นเคหะสถาน หรือสถานที่อื่นใด ยานพาหนะ รวมทั้งการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานบำบัดยาเสพติดวัดไม้เสียบ อ.ชะอวด จนสามารถดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิพระครูประดิษฐ์วรการ(วัดไม้เสียบ) จนสามารถเปิดดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีจิตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา และสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกันดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีผู้บำบัดมากถึง 600 คน ..//

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 27-02-2562 เวลา 22:56:53 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น