บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เตรียมเรียกผู้ประกอบการขนส่งเอกชน หารือการวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติด

วันนี้(26 ก.พ.62) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2562

โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการค้า การลำเลียงตัวยา และการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ พบว่ามีปัญหาเรื่องการลักลอบส่งยาเสพติดโดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเพิ่มมากขึ้น มีการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 241 คน เป็นชาย 233 คน หญิง 8 คน และเตรียมดำเนินการรุ่นที่ 5 จำนวน 82 คน ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2562 รอบที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นต้น สำหรับแผนการปราบปรามยาเสพติด คดีเสพติดหมายจับ 7 ข้อหาและข้อหาตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ จำนวน 105 หมาย จากเป้าหมายทั้งปี 239 หมาย

จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ 1,048 คดี จากเป้าหมายทั้งปี 3,033 คดี ยึด/อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 15 ล้านบาทเศษ จากเป้าหมายทั้งปี 21 ล้านบาทเศษ อีกทั้งที่ประชุมยังได้ให้หน่วยงานนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ หรือ BEST PRACTICE ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคือ โรงเรียนวัดโบสถ์ในการนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร่วมกันผลิตชิ้นงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมูลนิธิพระครูประดิษฐ์วรการ(วัดไม้เสียบ) ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการประชุมโต๊ะข่าววิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดโดยใช้บริษัทขนส่งเอกชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่รัดกุมในการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดฯจะเชิญผู้ประกอบการขนส่งดังกล่าวมาประชุมเพื่อวางมาตรการร่วมกัน เช่น การบันทึกเลขบัตรประชาชนผู้รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด การปิดป้ายประกาศว่าห้ามส่งสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น

ในส่วนของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ทุกคน ขอให้แสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งในการตรวจค้นเคหะสถาน หรือสถานที่อื่นใด ยานพาหนะ รวมทั้งการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานบำบัดยาเสพติดวัดไม้เสียบ อ.ชะอวด จนสามารถดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิพระครูประดิษฐ์วรการ(วัดไม้เสียบ) จนสามารถเปิดดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีจิตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งโรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา และสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกันดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีผู้บำบัดมากถึง 600 คน ..//

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 27-02-2562 เวลา 22:56:53 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร
พลังศรัทธา!! ชาวพุทธจากประเทศมาเลเซีย พาบุตรหลานมาบรรพชา-อุปสมบท ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างคับคั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 335 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลงผมผู้ที่เข้าอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
การแพร่ระบาดยาเสพติดในเมืองคอน ผู้ค้าใช้ถุงชาจีนแอบซุกยาบ้า เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 เน้นย้ำทหารที่ปลดประจำการ ให้ยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ปฏิบัติตนและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
พระบารมีปกเกล้า ปฏิบัติการฝนหลวงที่นครศรีธรรมราชสำเร็จ ฝนตกนานเกือบสองชั่วโมง ชาวสวนมังคุดอำเภอพรหมคีรีดีใจ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น