บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ม.วลัยลักษณ์ ให้ทุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี 400 ทุน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความช่วยเหลือและมอบโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ม.วลัยลักษณ์จึงได้จัดบริการทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งการศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก และปัจจัยด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในด้านนี้อย่างมากจึงได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน กว่า 400 ทุน แบ่งเป็น ทุนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ทุนเก่ง ดี มีสุข) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร จำนวน 110 ทุน 2) โครงการเด็กดี มีที่เรียน (โควตาที่นั่งเรียน) จำนวน 239 ทุน 3)

 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุนสอวน.) จำนวน 44 ทุน 4) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 42 ทุน 5) โครงการ Smart Farmer สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 ทุน 6) โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 25 ทุน 7) โครงการทุนวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน และ 8) หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง Fast Track จำนวน 100 ทุน 

นอกจากนี้ยังมี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทำงานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาและทุนการศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://entry.wu.ac.th และ https://www.wu.ac.th/th/fund รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ) 

ข่าวโดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 01-03-2562 เวลา 15:31:58 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น