บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน สั่งทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(4 มี.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง เพื่อเตรียมนำไปร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเตรียมน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดเตรียมทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 6 แหล่ง ประกอบด้วย 
- แหล่งน้ำวัดหน้าพระลาน ภายในบริเวณวัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

- แหล่งน้ำวัดเสมาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือโรงธรรมศาลาของวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีสำคัญของบ้านเมือง ใช้ประกอบทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณ 

- แหล่งน้ำวัดเสมาไชย อยู่ทางทิศเหนือวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ทำ
น้ำพระพุทธมนต์ น้ำในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก และน้ำพระพิพัฒน์สัตยา มาแล้วหลายรัชกาล
- แหล่งน้ำวัดประตูขาว ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บ่อน้ำแห่งนี้ เล่ากันว่าในสมัยโบราณได้รับการปลุกเสกจากเจ้าอาวาสวัดประตูขาวหลายรูปจึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น น้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษา น้ำพระพิพัฒน์สัตยามาแล้วหลายรัชกาล

- แหล่งน้ำห้วยปากนาคราช หรือห้วยเทวดานาคราช ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา น้ำจากลำห้วยนี้ไหลออกมาจากซอกหิน มีลักษณะเหมือนปากพญานาค และไหลคดเคี้ยวไปมาเหมือนตัวพญานาค จึงเรียกห้วยนี้ว่า "ห้วยปากนาคราช" 


ชาวบ้านถือกันว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นน้ำอภิเษกตรงบริเวณที่ใช้ตักน้ำอภิเษกเป็นแหล่งที่มีสายน้ำเล็ก ๆ หลายสายไหลมาบรรจบกัน และใกล้ ๆ กันก็มีต้นไม้งอกขึ้น 3 ชนิด คือ ต้นใบแร็ด กอไผ่และกอหวาย ต้นไม้ทั้ง 3 ชนิด ชาวบ้านเชื่อว่ามีพญานาคราชเป็นผู้รักษาจึงไม่มีใครกล้าตัด จะใช้ไม้เหล่านี้ได้เมื่อตักน้ำใช้ในพิธีต่างๆ โดยตัดไม้ไผ่ทำกระบอกน้ำ ใช้ใบแร็ดเป็นจุก และใช้หวายเป็นเชือกมัดกระบอกไม้ไผ่


และแหล่งน้ำห้วยเขามหาชัย อยู่ในท้องที่หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถือเป็นชื่อที่มีมงคลนาม เป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัย ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่างๆ และใช้เป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 ซึ่งทั้ง 6 แหล่งได้สั่งการให้เจ้าของพื้นที่เข้าดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ


สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งนี้ ในครั้งโบราณ เมื่อต้องการใช้น้ำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธี เช่น น้ำอภิเษก น้ำบรมราชาภิเษก และน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น เจ้าเมืองจะให้ราชบุรุษไปพลีกรรมเพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งมาประกอบพิธีทุกครั้งไป
///////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 05-03-2562 เวลา 09:57:21 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น