บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าเมืองคอน สั่งทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(4 มี.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง เพื่อเตรียมนำไปร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการเตรียมน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดเตรียมทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 6 แหล่ง ประกอบด้วย 
- แหล่งน้ำวัดหน้าพระลาน ภายในบริเวณวัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

- แหล่งน้ำวัดเสมาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือโรงธรรมศาลาของวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีสำคัญของบ้านเมือง ใช้ประกอบทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยโบราณ 

- แหล่งน้ำวัดเสมาไชย อยู่ทางทิศเหนือวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ใช้ทำ
น้ำพระพุทธมนต์ น้ำในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก และน้ำพระพิพัฒน์สัตยา มาแล้วหลายรัชกาล
- แหล่งน้ำวัดประตูขาว ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บ่อน้ำแห่งนี้ เล่ากันว่าในสมัยโบราณได้รับการปลุกเสกจากเจ้าอาวาสวัดประตูขาวหลายรูปจึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น น้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษา น้ำพระพิพัฒน์สัตยามาแล้วหลายรัชกาล

- แหล่งน้ำห้วยปากนาคราช หรือห้วยเทวดานาคราช ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา น้ำจากลำห้วยนี้ไหลออกมาจากซอกหิน มีลักษณะเหมือนปากพญานาค และไหลคดเคี้ยวไปมาเหมือนตัวพญานาค จึงเรียกห้วยนี้ว่า "ห้วยปากนาคราช" 


ชาวบ้านถือกันว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นน้ำอภิเษกตรงบริเวณที่ใช้ตักน้ำอภิเษกเป็นแหล่งที่มีสายน้ำเล็ก ๆ หลายสายไหลมาบรรจบกัน และใกล้ ๆ กันก็มีต้นไม้งอกขึ้น 3 ชนิด คือ ต้นใบแร็ด กอไผ่และกอหวาย ต้นไม้ทั้ง 3 ชนิด ชาวบ้านเชื่อว่ามีพญานาคราชเป็นผู้รักษาจึงไม่มีใครกล้าตัด จะใช้ไม้เหล่านี้ได้เมื่อตักน้ำใช้ในพิธีต่างๆ โดยตัดไม้ไผ่ทำกระบอกน้ำ ใช้ใบแร็ดเป็นจุก และใช้หวายเป็นเชือกมัดกระบอกไม้ไผ่


และแหล่งน้ำห้วยเขามหาชัย อยู่ในท้องที่หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถือเป็นชื่อที่มีมงคลนาม เป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัย ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่างๆ และใช้เป็นน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 ซึ่งทั้ง 6 แหล่งได้สั่งการให้เจ้าของพื้นที่เข้าดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ


สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งนี้ ในครั้งโบราณ เมื่อต้องการใช้น้ำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธี เช่น น้ำอภิเษก น้ำบรมราชาภิเษก และน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น เจ้าเมืองจะให้ราชบุรุษไปพลีกรรมเพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งมาประกอบพิธีทุกครั้งไป
///////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 05-03-2562 เวลา 09:57:21 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร
พลังศรัทธา!! ชาวพุทธจากประเทศมาเลเซีย พาบุตรหลานมาบรรพชา-อุปสมบท ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างคับคั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 335 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลงผมผู้ที่เข้าอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
การแพร่ระบาดยาเสพติดในเมืองคอน ผู้ค้าใช้ถุงชาจีนแอบซุกยาบ้า เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 เน้นย้ำทหารที่ปลดประจำการ ให้ยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ปฏิบัติตนและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
พระบารมีปกเกล้า ปฏิบัติการฝนหลวงที่นครศรีธรรมราชสำเร็จ ฝนตกนานเกือบสองชั่วโมง ชาวสวนมังคุดอำเภอพรหมคีรีดีใจ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น