บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: นักกรีฑาเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ บุรีรัมย์เกมส์”


             ดังได้ทราบกันบ้างแล้วในเบื้องต้น ว่ากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” เดิมทีทางจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดไว้จะจัดการแข่งขันในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 แต่ด้วยคาบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 2562 จึงมีการเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 แทน

                จะเลื่อนเวลา เลื่อนวันของการแข่งขันเช่นไร? ก็ย่อมต้องมาการแข่งขันแน่นอน
ลูกหลานคนเมืองคอน ที่ผ่านการคัดเลือกไปจากระดับภาคใต้ ผ่านเกณฑ์การคัดกรองของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของภาคใต้ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงทำการแข่งขันดังนี้..........
                 ●กรีฑา
        ผู้เขียนขอเริ่มที่ผู้หญิงก่อนนะครับ......
 วิ่ง 100 เมตร.....หัสฑิญา อินทรศร  ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 12.669 วินาที
 วิ่ง200 เมตร.....พิสชา ชำนาญธุรกิจ ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 26.65 วินาที
                        .....ลัดดาวรรณ แซ่ลิ้ม  ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 26.66 วินาที
วิ่ง 400 เมตร ...ภัทราวดี เสนาศักดิ์ ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 1:01.00 นาที
                        .....ลัดดาวรรณ แซ่ลิ้ม ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 1:01.02 นาที
 วิ่ง 800 เมตร...วรรวิพา ทองสีขำ ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 2:25.42 นาที
                      .....ปาณิศา จันทร์แก้ว  ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 2:27:84 นาที
 วิ่ง 1500 เมตร....วรรวิพา ทองสีขำ ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 4:56.33 นาที
              .....ประภัสสรา แสงสูง ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 5:04.68 นาที
  วิ่ง 3000 เมตร....ประภัสสรา แสงสูง ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 11:37.937 นาที
 วิ่ง 5000 เมตร...ณิชกมล ปลอดใจดี ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 20:58.79 นาที
                    ....พรรณษา สุขเมตตา ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 21:27.26 นาที
 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร....อ่อนนุช จันทร์ทอง ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 15.80 วินาที
                   ....รุจิรา อร่ามเรือง ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 16.12วินาที
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร...พุทธชาด เดโช ทำเวลาไว้ในรอบคัดเลือก 1:14.25 นาที
 วิ่งผลัด 4X100 เมตร  เวลาในรอบคัดเลือกระดับภาค 48.76 วินาที

                ....กชกร วางกลอน/หัสฑิญา อินทรศร/พันพัสสา คำแหง และ พิสชา ชำนาญธุรกิจ
 วิ่งผลัด 4X400 เมตร เวลาที่ทำไว้ในรอบคัดเลือกระดับภาค 4:06.52 นาที
            ....ลัดดาวรรณ แซ่ลิ้ม/วิสสตา ชนะคช/ศิริภา พรมเล็ก และ ภัทราวดี เสนาศักดิ์
 วิ่งผลัด 3X800 เมตร เวลาในรอบคัดเลือกระดับภาค 7:12.63 นาที
          ..ปิยาพัชร พงศาปาน/ปาณิศา จันทร์แก้ว และ วรรวิพา ทองสีขำ
 วิ่งผลัดต่างระยะ  เวลาในระดับภาค 2:17.14 นาที
        ...กชกร วางกลอน/พิสชาชำนาญธุรกิจ/หัสฑิญา อินทรศร และ ภัทราวดี เสนาศักดิ์
 เดิน 5000 เมตร...ภณิตา จงรักษ์ เวลาในระดับภาคฯ 29:28.81 นาที

               ............วรรณวิสา แสงทะรา เวลาในระดับภาคฯ 29:43.71 นาที
กระโดดไกล....กาญจนา จะรุราช 5.14 เมตร
            ..........ศดานันท์ ทิพย์จันทร์ 4.91 เมตร
 กระโดดสูง...สุวิญชา กันราย 1.60 เมตร
           ........กมลฉัตร เพียรดี 1.60 เมตร
เขย่งก้าวกระโดด....ศดานันท์ ทิพย์จันทร์ 11.37 เมตร
          .......กาญจนา จะรุราช 10.88 เมตร
 ขว้างจักร....ศุภลักษณ์ อินทรชู 33.73 เมตร
 ขว้างค้อน...กัญญารัตน์ อินทร์ณรงค์ 33.75 เมตร
 ทุ่มน้ำหนัก....กัญญารัตน์ อินทร์ณรงค์ 8.84 เมตร
 พุ่งแหลน.....เกวลิน หวังสวัสดิ์ 31.77 เมตร
                 ....ธมลวรรณ ชนะชัย 29.64 เมตร
สัตตกรีฑา....สุพรรณษา เศษบุปผา คะแนนในระดับภาค 3501 คะแนน

     ● กรีฑาชาย......
 วิ่ง 100 เมตร.....ณัฐชานนท์  สงพราหมณ์  11.108 วินาที
 วิ่ง 200 เมตร....ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์  22.07 วินาที
 วิ่ง 400 เมตร...วสุธา ไชยสุข  50.82 วินาที
  วิ่ง 800 เมตร...ปิยะราช สันติรังสิมันท์ 2:00.88 นาที
                         ....ธนโชติ จันทร์เสนะ 2:01.73  นาที
  วิ่ง 1500 เมตร...กิตติพงษ์ ขวัญชุม 4:15.54 นาที
                       .......อภิสิทธิ์ บัวมาศ 4:15.76 นาที
  วิ่ง5000 เมตร...อรรถชัย แก้วศรีสุข 17”34.71 นาที

  วิ่ง 100001 เมตร ...อรรถชัย แก้วศรีสุข 37:12.82 นาที
  ข้ามรั้ว 110 เมตร...พรหมมินทร์ คงกลั้ง...15.93 วินาที
  ข้ามรั้ว 400 เมตร...วัฒนชัย มีสุวรรณ 57.07 วินาที
                          .........พีระพัฒน์ เปาะทองคำ 58.59 วินาที
  วิบาก 2000 เมตร...อภิสิทธิ์ บัวมาศ 6:52.03 นาที
  วิ่งผลัด 4X100 เมตร 43.06 วินาที
               .....ปาณวัช ปัจจัย / ธนกร ดีกุล/ธนกฤต สาดสูงเนิน และ ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์
  วิ่งผลัด 4X400 เมตร  3:22.29 นาที
        ..อลงกรณ์ ขำกลิ่น/วสุธา ไชยสุข/ปิยะราช สันติรังสิมันต์ และ ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์
  วิ่งผลัด3X800 เมตร  6:10.80 นาที

       ....ธนโชติ จันทร์เสนะ/ปิยะราช สันติรังสิมันท์ และ สพลดนัย อินทร์พรหม
  วิ่งผลัดต่างระยะ 1:58.14 นาที
     ...ธนกฤต สาดสูงเนิน/ธนกร ดีกุล/ณัฐชานนท์ สงพราหมณ์ และ วสุธา ไชยสุข
  กระโดดไกล...กิติธัช งามขำ 6.44 เมตร
  กระโดดสูง...ธีรพัฒน์ ภักดีอักษร 1.80 เมต
                    ....วชิรพล สอนรัมย์ 1.80 เมตร
  เขย่งกล้าวกระโดด...วันมนู หนูจันทร์ 13.97 เมตร
                  ....กิตติธัช งามขำ 13.86 เมตร
  ขว้างจักร....ชิรวิทย์ พันธ์หินลาด 36.57 เมตร
  ทุ่มน้ำหนัก ...ศราวุธ แก้วเชิด 15.65 เมตร

  พุ่งแหลน....ณัฐพนธ์ ช่วยประดิษฐ์  50.93 เมตร
  อัฏฐกรีฑา...พรหมมินทร์ คงกลั้ง 4383 คะแนน
                  ...ชัยวัฒน์ ว่องสาลิกา 3829 คะแนน

     สำหรับกรีฑา สรุปกันให้ชัดว่า นักกรีฑาหญิง จำนวน 28 คน (มีสำรองอีก 6 คน ซื่ง 6 คนนี้ผู้เขียนจะไม่ได้เขียนถึง เพราะโค้ชกรีฑา ยังไม่สรุปรายชื่อ) ส่วนนักกรีฑาชาย มี 23 คน( มีสำรองอีก 8 และ 8 คนนี้ก็เช่นกัน) รวมทั้งสิ้น 65 คน และมีผู้ฝึกสอน 7 คน

     ท่านผู้อ่านครับ....จะเห็นว่า รายชื่อโดยส่วนใหญ่หญิงทั้งหญิงและชาย ท่านทั้งหลายจะคุ้นอยู่เพียงไม่กี่คน  ด้วยเป็นสายเลือดใหม่อีกชุดหนึ่งของนครศรีธรรมราช ที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆที่มีอายุเกิน หรือติดภารกิจในการเรียน ที่ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้.......

แต่ก็ใช่ว่า กรีฑาเมืองคอนจะประกาศความสามารถไม่ได้ อาจจะมีเพชรเม็ดงาม ดาวรุ่งดวงเด่น ดวงใหม่ให้กับเมืองคอน และสมาคากรีฑาแห่งประเทศได้......ใครจะไปรู้!!!!!!!!
ก็ต้องออกปาก ฝากถึงประชาคมกีฬาเมืองคอนทุกๆท่าน ส่งใจเชียร์ ให้กำลังใจกัน เพื่อสานฝันของทั้งนักกีฬาและเราชาวเมืองคอน...กันนะครับ............
                                                                        ธีรวัฒน์ สิทธิศักดิ์
                                                                   จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
                                                                        เวลา 13.44 น

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 06-03-2562 เวลา 02:39:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร
พลังศรัทธา!! ชาวพุทธจากประเทศมาเลเซีย พาบุตรหลานมาบรรพชา-อุปสมบท ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างคับคั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 335 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลงผมผู้ที่เข้าอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
การแพร่ระบาดยาเสพติดในเมืองคอน ผู้ค้าใช้ถุงชาจีนแอบซุกยาบ้า เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 เน้นย้ำทหารที่ปลดประจำการ ให้ยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ปฏิบัติตนและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
พระบารมีปกเกล้า ปฏิบัติการฝนหลวงที่นครศรีธรรมราชสำเร็จ ฝนตกนานเกือบสองชั่วโมง ชาวสวนมังคุดอำเภอพรหมคีรีดีใจ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น