บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: นักกีฬาเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ บุรีรัมย์เกมส์ ตอนที่ 3

 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ว่ากันมาถึงตอนที่ 3 แล้ว กับการบอกกล่าวว่าลูกหลานของคนเมืองคอนใครบ้างเป็นตัวแทนภาคใต้ เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน.............
              วันนี้ว่ากันถึงประเภทกีฬาที่ประเภทต่อสู้กันบ้าง.....ขอจัดไว้ประเภท.. “มวย” ก็แล้วกันในภาษาของผู้เขียนนะ ฮาๆๆๆๆๆ อันประกอบด้วย มวยสากลสมัครเล่น / มวยปล้ำ และ มวยนวมเล็ก( คาราเต้-โด)
 
มาเริ่มกันที่มวยสากลสมัครเล่นกันเลยดีกว่า........
มวยสากลสมัครเล่น.........
นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นลูกหลานคนเมืองคอนที่ผ่านการคัดเลือกมาในระดับภาคดังนี้ครับ.....
มวยสากลชาย.....
 
สุริยผล พงษ์พรหม  พิกัดน้ำหนัก 46 กิโลกรัม
ณัฐวุฒิ วัฒนสงค์     พิกัดน้ำหนัก 49 กิโลกรัม
 รัฐพล กาดำดวน     พิกัดน้ำหนัก 56 กิโลกรัม
อัษฎาวุธ เกิดพยัคฆ์ พิกัดน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
วิโรจน์ ถุงทอง พิกัดน้ำหนัก 64 กิโลกรัม
ป้อมเพ็ชร สุขสบาย พิกัดน้ำหนัก 69 กิโลกรัม
ปิยะพันธ์ สุขสมร พิกัดน้ำหนัก 75 กิโลกรัม
 
มวยสากลหญิง.........
 ศิริรัตน์ สุทธิวัฒน์บดี พิกัดน้ำหนัก 45 กิโลกรัม
มินตร ชูกรณ์             พิกัดน้หนัก 48  กิโลกรัม
วิปัสยา มณีฉาย        พิกัดน้ำหนัก 51 กโลกรัม
ศศิปรียา ภัทรชุติกุล  พิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัม
อุมาวดี คงสันเทียะ  พิกัดน้ำหนัก 57 กิโลกรัม

มวยปล้ำ...
มวยปล้ำในร่มชาย..... 
ประเภทฟรีสไตล์.....
ราชนาวี เพ็ชรมณี พิกัดน้ำหนัก 45 กิโลกรัม
เกรียงศักดิ์ ศรีสุกใส พิกัดน้ำหนัก 51 กิโลกรัม
คานพล ฉิมสุวรรณ พิกัดน้ำหนัก 55 กิโลกรัม
สรวิชญ์ ศรีนาค กัดน้ำหนัก  65 กิโลกรัม

ประเภทเกรกโกร-โรมัน...
ภัทรพล พฤกษ์บุญจันทร์ พิกัดน้ำหนัก 48 กิโลกรัม
นิติพล เพ็ชรมณี พิกัดน้ำหนัก 51 กิโลกรัม
รัตนชัย ชัยฤทธิ์ พิกัดน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
ชญานิน อนุจร พิกัดน้ำหนัก 65 กิโลกรัม
ไชยนรา ทำทอง พิกัดน้ำหนัก 75 กิโลกรัม
ธนพล เพ็ชนาคิน พิกัดน้ำหนัก 80 กิโลกรัม
           
มวยปล้ำในร่มหญิง....
ประเภทฟรีสไตล์....
อิสรีย์ หนูทอง พิกัดน้ำหนัก 40 กิโลกรัม
 อัศราภรณ์ ศรีนวลปาน พิกัดน้ำหนัก 43 กิโลกรัม
คนึงนิตย์ มือสันทัด พิกัดน้ำหนัก 57 กิโลกรัม
กุสุมา หอมสูง พิกัดน้ำหนัก 61 กิโลกรัม
ณัฐกานต์ แสงมณี พิกัดน้ำหนัก 65 กิโลกรัม
ญารินดา แอหลัง พิกัดน้ำหนัก 69 กิโลกรัม
         
มวยปล้ำชายหาด  ชาย...
พิสิฐษ์พงศ์  หนูทิม พิกัดน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
วีรภาพ ศรีนาค พิกัดน้าหนัก 60 กิโลกรัม
        
มวยปล้ำชายหาด หญิง
จริยาพร สวนอาสา พิกัดน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
ปวันรัตน์ ตะลังวิทย์  พิกัดน้ำหนัก + 60 กิโลกรัม
 
มวยนวมเล็ก ( คาราเต้-โด)
นักกีฬาหญิง  
 ประเภทท่ารำทีม.....
ณัฏฐณิชา  ทองดียิ่ง
มินล์ดา  ลูกเหล็ม
ญาณวิภา  ชุมสมบูรณ์
           
ประเภทต่อสู้บุคคล
พนิตตา  แดงงาม พิกัดน้ำหนัก- 47 กิโลกรัม
วิระดา  หนูเกลี้ยง  กัดน้ำหนัก – 54 กิโลกรัม
ธิดารัตน์  นาคสวาท  พิกัดน้ำหนัก + 54 กิโลกรัม
ศศิธร  ศรีโสภา  พิกัดน้ำหนัก – 53 กิโลกรัม
 ธัญชนก  คงเล็ก  พิกัดน้ำหนัก – 53 กิโลกรัม
ชวัลรัตน์  นาคบุตร พิกัดน้ำหนัก +50 กิโลกรัม
         
ประเภทต่อสู้ทีม 13-14 ปี
อรปรียา  กัลยา
จิราภรณ์ สุรวาท
ศศิพัฒน์  น้ำขาว
วันวิสาข์  อินทร์ดำ
        
ประเภทต่อสู้ทีม 16-17 ปี
ชวัลรัตน์  นาคบุตร
ธัญชนก  คงเล็ก
สุชาดา  น้อยเจริญ
เพ็ญพิสุทธิ์  น้ำขาว
         
นักกีฬาชาย...
ประเภทท่ารำทีม
ภานุเดช  ขนานเภา
ณัฐวุฒิ  ขนาบแก้ว
ศุภวิชญ์  ตั๋นหลก
         
ประเภทต่อสู้บุคคล
 ปรณรรษ  เจริญยิ่ง  พิกัดน้ำหนัก -57 กิโลกรัม
 อรรถพล  ร่วมทองรัตน์  พิกัดน้ำหนัก + 57 กิโลกรัม
 วรวุฒิ  รัตนบุรี  พิกัดน้ำหนัก -52 กิโลกรัม
  เศรษฐพงศ์  จันทร์เพ็ชร  พิกัดน้ำหนัก -55 กิโลกรัม
พิศเนตร  พงษ์จันทร์เสถียร พิกัดน้ำหนัก -55 กิโลกรัม
ฉลิมพล  ผิวละเอียด  พิกัดน้ำหนัก +61 กิโลกรัม
     
ประเภทต่อสู้ทีม อายุ 16-18 ปี
 เนตินัย  พิทักษ์
ธีรวัฒน์  หมื่นละม้าย
ชาญณรงค์  นิลทน
ชัยวัฒน์  เพียรดี
                 
ครับ...ท่านผู้อ่าน และแฟนๆคอลัมน์  ผู้ร่วมกีฬาประเภทต่อสู้ มวย และคล้ายมวยมารวมกันไว้ในฉบับเดียวกัน...เพื่อความสะดวก ในการอ่าน และ ส่งใจเชียร์นะครับ......บอกได้อย่างเดียวว่า...จะไม่ผิดหวังแน่ครับ......ท่าน 
                                  ธีรวัฒน์   สิทธิศักดิ์
                                 เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
                                   เวลา  13.36 น.        
                   

 .
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 07-03-2562 เวลา 03:18:41 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร
พลังศรัทธา!! ชาวพุทธจากประเทศมาเลเซีย พาบุตรหลานมาบรรพชา-อุปสมบท ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างคับคั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 335 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลงผมผู้ที่เข้าอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
การแพร่ระบาดยาเสพติดในเมืองคอน ผู้ค้าใช้ถุงชาจีนแอบซุกยาบ้า เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 เน้นย้ำทหารที่ปลดประจำการ ให้ยึดมั่นในการประกอบอาชีพที่สุจริต ปฏิบัติตนและเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง
พระบารมีปกเกล้า ปฏิบัติการฝนหลวงที่นครศรีธรรมราชสำเร็จ ฝนตกนานเกือบสองชั่วโมง ชาวสวนมังคุดอำเภอพรหมคีรีดีใจ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น