บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: นักกีฬาเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “ บุรีรัมย์เกมส์ ตอนที่ 3

 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ว่ากันมาถึงตอนที่ 3 แล้ว กับการบอกกล่าวว่าลูกหลานของคนเมืองคอนใครบ้างเป็นตัวแทนภาคใต้ เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน.............
              วันนี้ว่ากันถึงประเภทกีฬาที่ประเภทต่อสู้กันบ้าง.....ขอจัดไว้ประเภท.. “มวย” ก็แล้วกันในภาษาของผู้เขียนนะ ฮาๆๆๆๆๆ อันประกอบด้วย มวยสากลสมัครเล่น / มวยปล้ำ และ มวยนวมเล็ก( คาราเต้-โด)
 
มาเริ่มกันที่มวยสากลสมัครเล่นกันเลยดีกว่า........
มวยสากลสมัครเล่น.........
นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นลูกหลานคนเมืองคอนที่ผ่านการคัดเลือกมาในระดับภาคดังนี้ครับ.....
มวยสากลชาย.....
 
สุริยผล พงษ์พรหม  พิกัดน้ำหนัก 46 กิโลกรัม
ณัฐวุฒิ วัฒนสงค์     พิกัดน้ำหนัก 49 กิโลกรัม
 รัฐพล กาดำดวน     พิกัดน้ำหนัก 56 กิโลกรัม
อัษฎาวุธ เกิดพยัคฆ์ พิกัดน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
วิโรจน์ ถุงทอง พิกัดน้ำหนัก 64 กิโลกรัม
ป้อมเพ็ชร สุขสบาย พิกัดน้ำหนัก 69 กิโลกรัม
ปิยะพันธ์ สุขสมร พิกัดน้ำหนัก 75 กิโลกรัม
 
มวยสากลหญิง.........
 ศิริรัตน์ สุทธิวัฒน์บดี พิกัดน้ำหนัก 45 กิโลกรัม
มินตร ชูกรณ์             พิกัดน้หนัก 48  กิโลกรัม
วิปัสยา มณีฉาย        พิกัดน้ำหนัก 51 กโลกรัม
ศศิปรียา ภัทรชุติกุล  พิกัดน้ำหนัก 54 กิโลกรัม
อุมาวดี คงสันเทียะ  พิกัดน้ำหนัก 57 กิโลกรัม

มวยปล้ำ...
มวยปล้ำในร่มชาย..... 
ประเภทฟรีสไตล์.....
ราชนาวี เพ็ชรมณี พิกัดน้ำหนัก 45 กิโลกรัม
เกรียงศักดิ์ ศรีสุกใส พิกัดน้ำหนัก 51 กิโลกรัม
คานพล ฉิมสุวรรณ พิกัดน้ำหนัก 55 กิโลกรัม
สรวิชญ์ ศรีนาค กัดน้ำหนัก  65 กิโลกรัม

ประเภทเกรกโกร-โรมัน...
ภัทรพล พฤกษ์บุญจันทร์ พิกัดน้ำหนัก 48 กิโลกรัม
นิติพล เพ็ชรมณี พิกัดน้ำหนัก 51 กิโลกรัม
รัตนชัย ชัยฤทธิ์ พิกัดน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
ชญานิน อนุจร พิกัดน้ำหนัก 65 กิโลกรัม
ไชยนรา ทำทอง พิกัดน้ำหนัก 75 กิโลกรัม
ธนพล เพ็ชนาคิน พิกัดน้ำหนัก 80 กิโลกรัม
           
มวยปล้ำในร่มหญิง....
ประเภทฟรีสไตล์....
อิสรีย์ หนูทอง พิกัดน้ำหนัก 40 กิโลกรัม
 อัศราภรณ์ ศรีนวลปาน พิกัดน้ำหนัก 43 กิโลกรัม
คนึงนิตย์ มือสันทัด พิกัดน้ำหนัก 57 กิโลกรัม
กุสุมา หอมสูง พิกัดน้ำหนัก 61 กิโลกรัม
ณัฐกานต์ แสงมณี พิกัดน้ำหนัก 65 กิโลกรัม
ญารินดา แอหลัง พิกัดน้ำหนัก 69 กิโลกรัม
         
มวยปล้ำชายหาด  ชาย...
พิสิฐษ์พงศ์  หนูทิม พิกัดน้ำหนัก 50 กิโลกรัม
วีรภาพ ศรีนาค พิกัดน้าหนัก 60 กิโลกรัม
        
มวยปล้ำชายหาด หญิง
จริยาพร สวนอาสา พิกัดน้ำหนัก 60 กิโลกรัม
ปวันรัตน์ ตะลังวิทย์  พิกัดน้ำหนัก + 60 กิโลกรัม
 
มวยนวมเล็ก ( คาราเต้-โด)
นักกีฬาหญิง  
 ประเภทท่ารำทีม.....
ณัฏฐณิชา  ทองดียิ่ง
มินล์ดา  ลูกเหล็ม
ญาณวิภา  ชุมสมบูรณ์
           
ประเภทต่อสู้บุคคล
พนิตตา  แดงงาม พิกัดน้ำหนัก- 47 กิโลกรัม
วิระดา  หนูเกลี้ยง  กัดน้ำหนัก – 54 กิโลกรัม
ธิดารัตน์  นาคสวาท  พิกัดน้ำหนัก + 54 กิโลกรัม
ศศิธร  ศรีโสภา  พิกัดน้ำหนัก – 53 กิโลกรัม
 ธัญชนก  คงเล็ก  พิกัดน้ำหนัก – 53 กิโลกรัม
ชวัลรัตน์  นาคบุตร พิกัดน้ำหนัก +50 กิโลกรัม
         
ประเภทต่อสู้ทีม 13-14 ปี
อรปรียา  กัลยา
จิราภรณ์ สุรวาท
ศศิพัฒน์  น้ำขาว
วันวิสาข์  อินทร์ดำ
        
ประเภทต่อสู้ทีม 16-17 ปี
ชวัลรัตน์  นาคบุตร
ธัญชนก  คงเล็ก
สุชาดา  น้อยเจริญ
เพ็ญพิสุทธิ์  น้ำขาว
         
นักกีฬาชาย...
ประเภทท่ารำทีม
ภานุเดช  ขนานเภา
ณัฐวุฒิ  ขนาบแก้ว
ศุภวิชญ์  ตั๋นหลก
         
ประเภทต่อสู้บุคคล
 ปรณรรษ  เจริญยิ่ง  พิกัดน้ำหนัก -57 กิโลกรัม
 อรรถพล  ร่วมทองรัตน์  พิกัดน้ำหนัก + 57 กิโลกรัม
 วรวุฒิ  รัตนบุรี  พิกัดน้ำหนัก -52 กิโลกรัม
  เศรษฐพงศ์  จันทร์เพ็ชร  พิกัดน้ำหนัก -55 กิโลกรัม
พิศเนตร  พงษ์จันทร์เสถียร พิกัดน้ำหนัก -55 กิโลกรัม
ฉลิมพล  ผิวละเอียด  พิกัดน้ำหนัก +61 กิโลกรัม
     
ประเภทต่อสู้ทีม อายุ 16-18 ปี
 เนตินัย  พิทักษ์
ธีรวัฒน์  หมื่นละม้าย
ชาญณรงค์  นิลทน
ชัยวัฒน์  เพียรดี
                 
ครับ...ท่านผู้อ่าน และแฟนๆคอลัมน์  ผู้ร่วมกีฬาประเภทต่อสู้ มวย และคล้ายมวยมารวมกันไว้ในฉบับเดียวกัน...เพื่อความสะดวก ในการอ่าน และ ส่งใจเชียร์นะครับ......บอกได้อย่างเดียวว่า...จะไม่ผิดหวังแน่ครับ......ท่าน 
                                  ธีรวัฒน์   สิทธิศักดิ์
                                 เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
                                   เวลา  13.36 น.        
                   

 .
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 07-03-2562 เวลา 03:18:41 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น