บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน

(5 มี.ค.62) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นั้น 


ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเฝ้าระวังติดตามและอำนวยการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟป้าและหมอกควัน พร้อมทั้งได้ตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของจังหวัด ตลอดจนปัญหาการใช้น้ำของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างใกล้ชิด 


ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในระดับพื้นที่เสี่ยง ด้านการเกษตร นาข้าว 29,000 ไร่ พืชไร่ 9,000 ไร่ และพืชสวน 50,000 ไร่


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ได้กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย ส่วนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขอให้สำรวจแหล่งน้ำสำรองไว้ด้วย พร้อมทั้งให้เตรียมเครื่องจักรกล รถบรรทุกน้ำพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ 


อย่างไรก็ตามในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงนั้น มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมเฝ้าระวังเรื่องการบริโภคอาหาร กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อป้องกันโรคระบาด การปนเปื้อนของอาหารเป็นพิษ ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเตรียมความพร้อมในการับมือกันไฟป่าและหมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง..///////
วิมล / ข่าว
สายฝน - รัตนาภรณ์ /ภาพ
สำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวันครศรีธรรมราช 5 มีนาคม 2562


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 07-03-2562 เวลา 03:40:54 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น