บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรกลเข้าขุดคลองลุ่มน้ำท่าดี ในหมู่บ้าน คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดร่องน้ำ และทำฝายชั่วคราว พร้อมแจ้งเตือนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง สำหรับทำน้ำประปา

ที่บริเวณคลองท่าดี หมู่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช นายศักดิ์ดา อยู่เดช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักชลประทานที่ 15 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายกระจัดกาญจนคลอด ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้นำรถแบคโฮ จาก ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 7 สงขลา เข้าทำการขุดคลองท่าดี หมู่บ้านคีรีวง และคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าดี 


เพื่อเปิดร่องน้ำ และทำฝายชั่วคราว ผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านคีรีวง และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือจาก กรมชลประทาน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค คงระดับน้ำในแหล่งท่องเที่ยวของบ้านคีรีวง และรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ ด้วยการขุดเปิดร้องน้ำ และทำฝายชั่วคราว เพื่อเก็บกักน้ำ ชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยจะสังเกตได้จากระดับน้ำในคลองที่เริ่ม แห้งขอด บางช่วงสายน้ำขาดตอน และบ่อน้ำของชาวบ้านบางแห่งเริ่มแห้ง


โดย นายศักดิ์ดา อยู่เดช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จะมีการขุดคลองเปิดร่องน้ำ และทำฝายชั่วคราว จำนวน 8 จุด ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าดี เพื่อช่วยชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ เพิ่มระดับน้ำใต้ดิน แต่จะไม่เป็นการปิดกั้นกระแสน้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำที่ล้นจากฝายชั่วคราว ไหลเข้าสู่ตอนล่างของคลองท่าดี เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป 


ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชยัง กล่าวด้วยว่า จากการตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองท่าดี ขณะนี้ พบว่าปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยความเร็วของน้ำในขณะนี้มีเพียง 5 ลูกบาตรเมตรต่อนาทีจากก่อนหน้านี้มีถึง 600 ลูกบาตรเมตรต่อนาที ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้แจ้งเตือนให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง สำหรับทำน้ำประปาแล้ว


ขณะที่ นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบพื้น ที่14 จังหวัดภาคใต้ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มี 3 พื้นที่จาก 3 จังหวัด ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล รถน้ำ และเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว ได้แก่ อำเภอลานสกา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งหน่วยงานของ กรมชลประทาน พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตามโครงการชลประทานบริการประชาชนช่วยเหลือ ภัยแล้ง 


NBT นครศรีธรรมราช = ข่าว / ภาพ


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 14-03-2562 เวลา 02:59:46 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชวนเที่ยวงาน "คอนเสิร์ตการกุศล ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ" ปูสาดแลคอนเสิร์ต 30 มีนาคมนี้ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่ง เพื่อให้การจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำวัดพระลาน
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ “นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
นายกรัฐมนตรี เดินทางดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์การแพทย์หลักภาคใต้ตอนบน
นายกฯ ร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุฯ อธิษฐานให้คนนครศรีธรรมราช คนไทยทั้งประเทศและบ้านเมือง เดินหน้าไปด้วยความปลอดภัย ปรองดอง สันติ และยั่งยืน
กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ผู้ประสบอัคคีภัย
กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเข้าขุดคลองชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick Off รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 หลังเริ่มระบาดแล้ว
ขนอมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
ผู้บริหารสถานศึกษา ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยซ่อมอาคารเรียนหลังประสบภัยปาบึก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4 ชีวิตน่าเวทนา พ่อแม่ติดคุก ดิ้นรนอาศัยลุงตาบอดมือกุด
ลุงตู่กำหนดลงพื้นที่เมืองคอน 18 มี.ค.62 พร้อมมอบบ้านให้ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก
ทีมงานบริษัทโตชิบา เดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว“หลงรัก...ปักษ์ใต้”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เมืองนครฯ
เดินหน้าด้านการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
เมืองคอนตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งระดับปานกลาง-สูง จำนวน 15 อำเภอ 100 ตำบล 767 หมู่บ้าน 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น