บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้

นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ขอให้ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งแล้วแต่กรณีตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้  เพราะชื่อได้ถูกตัดโอนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว หากวันที่ 17 มีนาคมนี้ไม่ไปใช้สิทธิ ก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคมนี้

 

ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุด้วยว่า สำหรับที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช(เฉพาะตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนครศรีธรรมราช) สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 207 คน

เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอปากพนัง หอประชุมโรงเรียนปากพนัง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 124 คน อำเภอเชียรใหญ่ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 28 คน อำเภอหัวไทร ศาลาประชาคม อำเภอหัวไทร ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 16 คน

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระพรหม โรงเรียนพระพรหม  ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 13 คน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดสระไคร ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 1 คน อำเภอชะอวด โรงเรียนวัดชะอวด ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 78 คน อำเภอจุฬาภรณ์  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7 คน

เขตเลือกตั้งที่ 4  อำเภอทุ่งสง ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 127 คน อำเภอบางขัน ศาลาประชาคมอำเภอบางขัน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอทุ่งใหญ่ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7 คน อำเภอถ้ำพรรณรา ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 6 คน อำเภอฉวาง ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 41 คน  อำเภอพิปูน ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5 คน

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอร่อนพิบูลย์ ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 38 คน อำเภอลานสกา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 50 คน อำเภอช้างกลาง ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 23 คน อำเภอนาบอน ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 11 คน

 

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช(ยกเว้นตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร  ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนครศรีธรรมราช) โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 82 คน อำเภอท่าศาลา โรงเรียนท่าศาลา ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 80 คน

 

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอสิชล ศาลาประชาคมอำเภอสิชล (หลังใหม่) ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 49 คน อำเภอขนอม ศาลาประชาคมอำเภอขนอม ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7 คน อำเภอนบพิตำ ศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 23 คน อำเภอพรหมคีรี ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 30 คน

 

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ลงคะแนนศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 6,996 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง    

ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 876 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์(นับคะแนนที่ศาลาประชาคมอำเภอชะอวด)  ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 498 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 3,152 คน  เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมอำเภอฉวาง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 722 คน  เขตเลือกตั้งที่ 6 ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 1,519 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 3,151 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 ศาลาประชาคมอำเภอสิชล (หลังเก่า) ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ  925 คน ..//////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 17-03-2562 เวลา 03:31:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันเมืองคอน หวั่นน้ำมันปาล์มเถื่อนเข้าไทย วอนภาครัฐคุมเข้ม หลังราคาผลปาล์มขึ้นแตะ 3.50 บาทต่อกิโลกรัม
เมืองคอนเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด วันที่ 22 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
Grand Opening Fithub Nakhon Si Thammarat ซึ่งเป็นฟิตเนสที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยทีมงาน ปกรณ์และเพื่อน
บริษัทในเครือ คปภ. เข้าร่วมอบรมโครงการ “ท่องเที่ยวมั่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง” (Travel Aggressive together with Insurance)”
ภาคประชาชนเมืองคอนเข้มแข็ง ส่งมอบแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมืองปีที่ 10 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติ
วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ"น้องนิวส์"เด็กดีฐานะยากจน-สอบติด”โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์” แต่ไม่มีทุนเรียนต่อ
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย ญี่ปุ่น) จับมือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมฝึกผู้ช่วยพยาบาล ส่งทำงานประเทศญี่ปุ่น
ทม.ปากพูน นครฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่คลองท่าแพ (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งตำบลปากพูน
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขอบคุณผู้ว่าเมืองคอน ที่ผลักดันให้มีการสร้างสะพานลอยข้างถนนหน้าโรงเรียน
ต้อนรับคณะคาราวานรถ MIMI โครงการ “MIMI ROAD TRIP ทั่วไทย X ททท”
เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อำเภอ กว่า 20 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี อย่าอนุโลมการทำประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย
ททท.นำเที่ยวปากพนัง
สคร. 11 นครศรีธรรมราช รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 62 “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา”
ประธานฝ่ายวิชาการมั่นใจสามารถเสนอเอกสารการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้คณะกรรมการมรดกโลก พิจารณารอบแรกในเดือนกันยายนนี้
ปิดจราจรยกโครงคานเหล็กสะพานลอยถนนคนข้าม ในวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 08.00-12.00 น
เชิญเที่ยวงานเทศกาลผัดหมี่ของดีปากพนัง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งฉีดพ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยแล้ว 140 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
กิจกรรมเสนอขายกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดอินเซ็นทีฟจากประเทศสเปน
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น