บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: กกต.เมืองคอน ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคมนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิก็จะไม่สามารถลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคมได้

นางสาวนุชนภางค์  ลิ่มดุลไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ขอให้ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งแล้วแต่กรณีตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้  เพราะชื่อได้ถูกตัดโอนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว หากวันที่ 17 มีนาคมนี้ไม่ไปใช้สิทธิ ก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคมนี้

 

ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุด้วยว่า สำหรับที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง มีดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช(เฉพาะตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนครศรีธรรมราช) สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 207 คน

เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอปากพนัง หอประชุมโรงเรียนปากพนัง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 124 คน อำเภอเชียรใหญ่ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 28 คน อำเภอหัวไทร ศาลาประชาคม อำเภอหัวไทร ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 16 คน

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระพรหม โรงเรียนพระพรหม  ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 13 คน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดสระไคร ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 1 คน อำเภอชะอวด โรงเรียนวัดชะอวด ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 78 คน อำเภอจุฬาภรณ์  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7 คน

เขตเลือกตั้งที่ 4  อำเภอทุ่งสง ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 127 คน อำเภอบางขัน ศาลาประชาคมอำเภอบางขัน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอทุ่งใหญ่ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7 คน อำเภอถ้ำพรรณรา ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 6 คน อำเภอฉวาง ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 41 คน  อำเภอพิปูน ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5 คน

เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอร่อนพิบูลย์ ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 38 คน อำเภอลานสกา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 50 คน อำเภอช้างกลาง ศาลาประชาคมอำเภอช้างกลาง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 23 คน อำเภอนาบอน ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 11 คน

 

เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช(ยกเว้นตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร  ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนครศรีธรรมราช) โรงเรียน เมืองนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 82 คน อำเภอท่าศาลา โรงเรียนท่าศาลา ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 80 คน

 

เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอสิชล ศาลาประชาคมอำเภอสิชล (หลังใหม่) ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 49 คน อำเภอขนอม ศาลาประชาคมอำเภอขนอม ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7 คน อำเภอนบพิตำ ศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 23 คน อำเภอพรหมคีรี ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 30 คน

 

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ลงคะแนนศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 6,996 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง    

ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 876 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์(นับคะแนนที่ศาลาประชาคมอำเภอชะอวด)  ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 498 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 3,152 คน  เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมอำเภอฉวาง ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 722 คน  เขตเลือกตั้งที่ 6 ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 1,519 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 3,151 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 ศาลาประชาคมอำเภอสิชล (หลังเก่า) ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ  925 คน ..//////

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 17-03-2562 เวลา 03:31:20 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาวทุ่งสง แห่ร่วมงานเทศกาล”#ขนมจีนหม้อยักษ์ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” กินฟรีขนมจีน 1,067 กิโลกรัม
NBT และ สวท. นครศรีฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 4 และเทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาวนครธรรมาภิบาลพบประชาชน รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ สนามตลาดลีวัฒนา
ข่าวดีเมืองคอน ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจมีแล้ว จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ มอบเงิน 25 ล้านบาทซื้ออุปกรณ์รักษาหัวใจให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เชิญเที่ยวงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2562
“ม.วลัยลักษณ์”เตรียมตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทย”ครบวงจร
จ.นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดมทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนผู้จุดไฟเผาป่าต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 16 เตียง
อบจ.เมืองคอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ "ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น​ สืบสานศิลป์ในสวน​" วันอนุรักษ์มรดกไทย​ วันพุธที่ 3 เม.ย.นี้ ที่สวนสาธารณะ ร.9
กิจกรรม TTM+2019 Sale Call To Emerging Destination ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย
เชิญเที่ยวงาน "พิธีแห่นางดาน" หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ท่าศาลา เปิดศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนลำบาก!! 11 ชีวิตดีใจที่สุดเมื่อบริษัท นครพลังงาน จำกัด ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ หลังอยู่ในความมืดมา 18 ปี
“ซี.พี.แลนด์” ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยว”เปิดโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น