บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว “WU UKPSF CLUB” แห่งแรกของประเทศไทย ฉลองความสำเร็จระบบการสอนแบบมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดตัวชมรม “WU UKPSF Club” (The Launch WU UKPSF Club) เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ผู้ผ่านการอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Advance Higher Education (AdvancyHE) เมื่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและกิจการต่างประเทศ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ระดับ Senior Fellow และ Fellow และผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษา คือการเรียนการสอนแบบท่องจำ และการเรียนแบบห้องเรียนใหญ่ 100-300 ที่นั่ง ทำให้การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นแบบ One-Way ส่งผลให้นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษพัฒนาขึ้นมาใช้กว่า 27 ประเทศ 

และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกใช้ระบบนี้ในการสอนเป็นจำนวนมาก เป็นระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดนอกกรอบ มีรูปแบบการประเมินผลแบบ Formative Assessment คือการประเมินผลรายจุดประสงค์ เพื่อประเมินความพร้อมของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนได้ตัดสินใจว่า ควรสอนซ้ำ ปรับปรุงการสอนอย่างไร หรือขึ้นเรื่องใหม่ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินผลแบบ Summative Assessment หรือการประเมินผลปลายทาง เช่น การประเมินผลช่วง Midterm และ Final เพียงอย่างเดียว
 
ระบบการเรียนการสอนแบบนี้จะกระตุ้นให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นพัฒนาตนเองอยู่เสมอขณะเดียวกันจะกระตุ้นให้นักศึกษา มีความใส่ใจในการเตรียมตัวมาเรียน ประกอบกับการใช้ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ทำให้นักศึกษาเรียนอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 

ขณะนี้มีอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ในระดับ Senior Fellow จำนวน 8 คน และ ระดับ Fellow จำนวน 29 คน คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้ผ่านการอบรมโดยตรง 180 คน ที่เหลือทุกคนผ่านการอบรม ที่เรียกว่า PreUKPSF เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานนี้ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญมากกับระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะได้ประโยชน์ 100% 

การจัดตั้ง UKPSF Club ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ผ่านการอบรมได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน รวมทั้งเทคนิค วิธีการต่างๆ แบบ Knowlade sharing ซึ่งจะทำให้อาจารย์เก่งมากยิ่งขึ้น เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน UKPSF Club จะสามารถเป็นเจ้าภาพเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทางการศึกษา เป็นเสมือนสื่อกลางในการประสานความร่วมมือร่วมกันของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม UKPSF ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว 

ข่าว/ภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 26-03-2562 เวลา 03:27:57 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ชาวทุ่งสง แห่ร่วมงานเทศกาล”#ขนมจีนหม้อยักษ์ อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” กินฟรีขนมจีน 1,067 กิโลกรัม
NBT และ สวท. นครศรีฯ จับมือ กองทัพภาคที่ 4 และเทศบาลนครนครศรีฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล คาราบาวนครธรรมาภิบาลพบประชาชน รายได้มอบให้กับโรงพยาบาลพระพรหม วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ สนามตลาดลีวัฒนา
ข่าวดีเมืองคอน ความหวังของผู้ป่วยโรคหัวใจมีแล้ว จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญ มอบเงิน 25 ล้านบาทซื้ออุปกรณ์รักษาหัวใจให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เชิญเที่ยวงานบุญเดือน 5 สงกรานต์แตแรก @เมืองคอน ระหว่าง วันที่ 12-15 เมษายน 2562
“ม.วลัยลักษณ์”เตรียมตั้ง “ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาไทย”ครบวงจร
จ.นครศรีธรรมราช ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดมทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมเตือนผู้จุดไฟเผาป่าต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยใน ขนาด 16 เตียง
อบจ.เมืองคอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม​ "ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น​ สืบสานศิลป์ในสวน​" วันอนุรักษ์มรดกไทย​ วันพุธที่ 3 เม.ย.นี้ ที่สวนสาธารณะ ร.9
กิจกรรม TTM+2019 Sale Call To Emerging Destination ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย
เชิญเที่ยวงาน "พิธีแห่นางดาน" หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดจัดพิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562
เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ท่าศาลา เปิดศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร
แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือคนลำบาก!! 11 ชีวิตดีใจที่สุดเมื่อบริษัท นครพลังงาน จำกัด ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ หลังอยู่ในความมืดมา 18 ปี
“ซี.พี.แลนด์” ปักหมุด “เมืองท่องเที่ยว”เปิดโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น