บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 ไม่ไหลมานาน 2 สัปดาห์

ประชาชนในหมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลมานาน 2 สัปดาห์ ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นให้ปิดวาล์วที่เชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่น

หลังจากที่ประชาชนในหมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 491 หลังคาเรือน มีประชากรกว่า 2,000 คน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดน้ำประปามาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการระบบน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและการเคหะแห่งชาติสำนักงานนครศรีธรรมราช ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 


ล่าสุดวันนี้(27 เม.ย.62) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ สำนักงานนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้แทนประชาชนหมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ดังกล่าวอยู่ปลายท่อของประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนให้มีการปิดวาล์วน้ำประปาที่บริเวณทางเข้าบ้านบ่อโพธิ์ ต.ปากพูน ซึ่งได้มีการติดตั้งบู๊ธเตอร์ดึงน้ำจากท่อไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แล้วให้เทศบาลเมืองปากพูน เป็นผู้รับผิดชอบในการแจกจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้านดังกล่าวแทน เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองปากพูน 


พร้อมทั้งให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตรวจเช็คท่อส่งน้ำของการประปาเทศบาลนครฯว่ามีท่อแตก น้ำรั่วไหล หรือลักลอบต่อท่อประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตบ้างหรือไม่ พร้อมทั้งให้การเคหะแห่งชาติ จัดหาถังน้ำกลางมาวางในหมู่บ้านเพื่อนำน้ำมาเติมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ขนน้ำไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 


เนื่องจากหมู่บ้านการเคหะและหมู่บ้านต่าง ๆ ของเอกชนที่มีการก่อสร้างขึ้นใหม่อีกหลายแห่งนั้นส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากพูน ดังนั้นเทศบาลเมืองปากพูนต้องเป็นเจ้าภาพหลักไปวางแผนหาแหล่งน้ำในอนาคต และให้การเคหะแห่งชาติต้องไปจัดหาแหล่งน้ำและถังกักเก็บน้ำกลางในการดูแลตัวเองด้วย เพราะในหมู่บ้านของการเคหะฯ 2 มีบ้านเรือนเกือบ 500 ครัวเรือน และกำลังมีการก่อสร้างทาวน์เฮ้าท์เพิ่มขึ้นอีกหลายหลัง

ในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยืนยันว่า เทศบาลนครฯได้จ่ายน้ำประปาให้ปกติ ในแต่ภาวะที่ขาดแคลนน้ำเช่นนี้ทำให้แรงดันน้ำตกไปด้วย และต่อไปเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะไม่อนุญาตการขอขยายเขตประปาที่อยู่พื้นที่นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกแล้ว เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ไม่เพียงพอเช่นกัน.


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 29-04-2562 เวลา 03:56:54 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น