บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา

(7 พ.ค.62) ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดว่า จากการคาดการณ์ว่าปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดประมาณ 53,000 ตัน ผลผลิตมากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งได้ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม- มีนาคม ประมาณ9,600 ตัน และจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ประมาณ 43,000 ตัน แต่จะมากสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 


ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ โดยเน้นการตลาดนำการผลิต เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคากับผลผลิตไม่สมดุลกันทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีการพิจารณาตั้งแต่ตันน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้นให้เกษตรกรผลิตมังคุดเชิงคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิต เช่น ระบบ GAP เป็นต้น


 โดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมดูว่ากลุ่มผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีผลผลิตเท่าไหร่ ไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ ให้แต่ละตำบลตั้งกลุ่มเพื่อคัดแยกมังคุดคุณภาพเพื่อขายภายในประเทศด้วย มีการสร้างกลไกโดยบริษัทประชารัฐฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด 


โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร บริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อกระจายผลผลิต รวมทั้งทำการตลาดผ่านออนไลน์ การตลาดเชิงรุก รับออเดอร์มา แล้วส่งของให้ผู้บริโภคโดยตรง เบื้องต้น อย่างน้อยที่สุดมังคุดคละเกรดต่ำสุดต้องได้ 3 กิโลกรัม ต่อ 100 บาท และอีกเกรด 5 กิโลกรัมต่อ 200 บาท


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ในส่วนของล้งหรือผู้รับซื้อที่จะเข้ามารับซื้อในพื้นที่มีมาตรการในการจัดให้ลงทะเบียนทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก พร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้มีมาตรฐานของการเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีความเป็นธรรม โดยจังหวัดพร้อมจะเป็นคนกลางเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 


หากพบมีการเอารัดเอาเปรียบหรือกดราคา นอกลู่นอกทาง ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมาย หรือข้อกำหนด ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายอั่งยี่ซ่องโจร กฎหมายของ ป.ป.ง.ในเรื่องของการยึดทรัพย์ เป็นต้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายตำรวจ ทหาร อำเภอ พาณิชย์จังหวัด ลงไปสำรวจดูแล ในส่วนของเกษตรกรเองก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันในการผลิตมังคุดอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่เป็นต้นแบบอยู่แล้ว พร้อมขยายผลไปสู่กลุ่มอื่นๆ ทุกอำเภอ ซึ่งได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือ มังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกาด้วย


เขียนโดย : คนนครดอทคอม 08-05-2562 เวลา 04:37:33 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น