บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกช่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในทุกช่วงเวลา 

โดยการดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมายขึ้น เพื่อร่วมกำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย การดูแลความปลอดภัยทางถนน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ร

วมทั้งการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้จากการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจาก 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านคน ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ขาดจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ด้านยานพาหนะ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์/อุปกรณ์ความปลอดภัย มีการปรับแต่งสภาพยานพาหนะ และด้านถนนและด้านสภาพแวดล้อม จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ 

พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทุกแห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยจราจรตั้งแต่สถาบันครอบครัว หมู่บ้านชุมชน สู่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป 

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายด้านวินัยจราจรในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทุกกรณี รวมทั้งควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดซ้ำ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศในอนาคต 

โดยการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ คปถ.จังหวัดและคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจหลักและจุดตรวจ/ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในวันนี้(13 พ.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมได้ร่วมพิจารณาการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอช้างกลาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอหัวไทร เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกช่วงเวลาของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป //////////// 

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ พรรณี/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 14-05-2562 เวลา 09:39:36 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่ “พุทธศรีวิชัยศิริมงคลนิมิตพิชิตมาร”
เมืองคอนปล่อยขบวนรถไม้แดง ออก“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า” เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมร่วมหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เหลือมยักษ์ยาวกว่า 4 เมตรเลื้อยหนีร้อยซุกคานไม้ในบ้าน-เจ้าของบ้านถึงผงะแจ้งกู้ภัยจับปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสร้างบ้านให้ตาวิ่งผู้พิการตาบอดสองข้าง อายุ 98 ปี พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นกองทุนเลี้ยงชีพ
ทหารใหม่ มทบ. 41โชว์ยุทธวิธีจู่โจมช่วยเหลือตัวประกันต่อหน้าพ่อแม่และผู้ปกครอง-ในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562
หากจะบอกว่า....บาสเกตบอลเมืองคอน...จะกลับมาเฟื่องอีกที..!!!จะได้ไหม?
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลคูขวาง
เจอกัน 27 กรกฎาคม นี้ มหกรรมดนตรี Khanom Festival 2019
กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำจิตอาสาร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดชุมชนคูขวางท่าวังเขต 3 พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนฟรีด้วย
เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน เมืองคอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดินวิ่ง "Half Marathon Muang Khon 2019" ย้อนรอย 120 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
“อัยย๊ะ พัทลุง” โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง
กกต.ระบุ การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนาจของรัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะเป็นเมื่อใด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 82 ชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ก้าว!!!...ที่น่าภาคภูมิใจ...อีกก้าวของสาวน้อยวัย 14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เตรียมตัวให้พร้อม“KHANOM LIFE SAVING 2019 ก้าวกับพี่ตูน” เพื่อโรงพยาบาลขนอม เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
รวมพลังพุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อร่วมขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ยูเนสโกได้ภายในสิ้นปีนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อพัฒนาชุมชนสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น