บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกช่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนในทุกช่วงเวลา 

โดยการดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมายขึ้น เพื่อร่วมกำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย การดูแลความปลอดภัยทางถนน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ร

วมทั้งการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินงานด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้จากการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจาก 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านคน ที่ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ขาดจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ด้านยานพาหนะ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์/อุปกรณ์ความปลอดภัย มีการปรับแต่งสภาพยานพาหนะ และด้านถนนและด้านสภาพแวดล้อม จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดทางรถไฟ จุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยยังไม่ได้รับการแก้ไข/ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ 

พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทุกแห่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยจราจรตั้งแต่สถาบันครอบครัว หมู่บ้านชุมชน สู่สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป 

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายด้านวินัยจราจรในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทุกกรณี รวมทั้งควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดซ้ำ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศในอนาคต 

โดยการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ คปถ.จังหวัดและคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจหลักและจุดตรวจ/ด่านตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในวันนี้(13 พ.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมได้ร่วมพิจารณาการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอช้างกลาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอหัวไทร เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกช่วงเวลาของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป //////////// 

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ พรรณี/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 14-05-2562 เวลา 09:39:36 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 3 )
เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รองผู้ว่าเมืองคอน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กน้อย 3 คน ที่แม่ทิ้งเผชิญชีวิตตามลำพัง" ขณะที่บิดาเด็กได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว
ผลงานลูกหลานคนเมองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ( ตอนที่ 2 )
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” ( ตอนที่ 1) ◙
เลขา ส.ช.เผยหนุน รร.มัธยมยานากาวา เมืองคอนต้นแบบพัฒนานักเรียนด้านภาษาญี่ปุ่น
สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เตรียมเปิดบ้านนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่ 23-25 พฤษภาคม นี้
สตาร์ คอนเสิร์ต ช่อง 7 HD @ Big C จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ของดีจากขอบสนาม ตอน เด็กเมืองคอนสร้างชื่อเสียงในระดับอาเชี่ยน
เมืองคอน ถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 13-16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า "โครำเกมส์"
ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ทำกิจกรรม CSR สร้างโรงแยกขยะ, เตาเผาขยะ ณ ชุมชนบ้านปลายทอน
โครงการ เมืองรอง ต้องลอง อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับการส่งเสริมการขายเมืองรอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้ามีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 345 ผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คาดติดระดับ 5 ดาว 70 ผลิตภัณฑ์
จ.นครศรีฯ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าขายมังคุดตกเกรดต่ำสุดราคา 3 โล 100 บาท พร้อมงัดข้อกฎหมายเอาผิดล้ง ที่เอาเปรียบเกษตรกร และ ได้กำหนดจัดงานวันกินมังคุด หรือมังคุดแฟร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อำเภอลานสกา
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
สุดสลด!! เก๋งชนมอเตอร์ไซต์ตายยกครัวพร้อมหลาน รวมทั้งหมด 5 ศพ ที่หัวไทร 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น