บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: เมืองคอนจัดงาน “พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ” 10 วัน 10 คืน วันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดยิ่งใหญ่งานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เที่ยวฟรี ชมฟรี จอดรถฟรีตลอดงาน

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต ให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมการตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและการใช้แนวคิด “ประชารัฐ” มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมผลักดันผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ OTOP โดยยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและประสบภาวะภัยแล้ง รวมทั้งภายหลังประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 3 โซน คือ 1.)โซนเศรษฐกิจฐานรากและวิถีชีวิตย้อนยุค

 มีการออกบูธของอำเภอ 23 อำเภอ เน้นอัตลักษณ์ เขา ป่า นา เล จัดแสดงของดีประจำอำเภอ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตย้อนยุค 2.)โซนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส มีการจัดบูธของส่วนราชการกระทรวงต่าง ๆ และของภาคเอกชน เน้นภารกิจที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชนโดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาถูก เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย การประกวดพืชผลทางการเกษตร และ 3.)โซนสร้างสรรค์และนันทนาการ จัดให้มีเวทีการแสดง 2 เวที คือเวทีกลาง เป็นการแสดงของดารา นักร้อง ที่มีชื่อเสียงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกคืน

รวมทั้งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดกลองยาว และเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการแสดงของสมาชิกแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การประกวด การแข่งขัน ในลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย งานนี้เที่ยวฟรี ชมฟรี จอดรถฟรีตลอดงาน 10 วัน 10 คืน …///

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 23-05-2562 เวลา 04:00:39 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อำเภอ กว่า 20 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี อย่าอนุโลมการทำประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย
ททท.นำเที่ยวปากพนัง
สคร. 11 นครศรีธรรมราช รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 62 “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา”
ประธานฝ่ายวิชาการมั่นใจสามารถเสนอเอกสารการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้คณะกรรมการมรดกโลก พิจารณารอบแรกในเดือนกันยายนนี้
ปิดจราจรยกโครงคานเหล็กสะพานลอยถนนคนข้าม ในวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 08.00-12.00 น
เชิญเที่ยวงานเทศกาลผัดหมี่ของดีปากพนัง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งฉีดพ่นหมอกควัน พ่นละอองฝอยเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยแล้ว 140 ราย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
กิจกรรมเสนอขายกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดอินเซ็นทีฟจากประเทศสเปน
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมประชาสัมพันธ์รอบเมืองคอน เชิญชวนผู้ใจบุญ และผู้สนใจ เข้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จำนวน 301 หมายเลข หมวดอักษร กล “การเงินมั่งมี ลาภทวีเพิ่มพูน”
สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อลูกๆ เพื่อหลานๆ กิจกรรมเสวนา เพื่อจัดตั้งกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจยึดหอยแครงกว่า 500 กิโลกรัม จากแพปลา หลังมีการรับซื้อจากผู้ทำประมงด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
#ท่าศาลา Party On The River Music 7 มิถุนายนนี้ ณ ลานหน้าสนามท่าศาลาซีฟู๊ด
ก้าว!!!...ที่น่าภาคภูมิใจ...ของสาวน้อยวัย 14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผลงานลูกหลานคนคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ (ตอนที่ 6 ตอนจบ)
เตรียมผลักดันให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลาง หรือฮับของศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส เพื่อผลิตนักกีฬาออกไปรับใช้ชาติ
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” (ตอนที่ 5 )
ปศุสัตว์เมืองคอน ร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อควบคุมโรคแล้ว หลังผลการวินิจฉัยพบนักเรียนหญิงเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
ทิพยจัดให้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป. เพียงแค่ กรอกแบบสอบถามวันนี้ ทิพยแจก ฟรี ! แก้วน้ำสุดเท่ห์ 1 ใบ ต่อ 1 ใบสอบถาม
ผลงานลูกหลานคนเมืองคอนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” (ตอนที่ 4 ) 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น