บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: สคร. 11 นครศรีธรรมราช รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 62 “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา”

14 มิถุนายน 2562 ณ  อาคารเอนกประสงค์วัดเสมาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2562

ภายใต้แนวคิด “End Dengue : Starts With Me” หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง

โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ หากมีภาชนะที่ไม่ใช้ควรเทน้ำออกและคว่ำ ดูแลอย่าให้มีน้ำขัง เพื่อให้นำกลับไปใช้ที่บ้านและชุมชนต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน


แพทย์หญิงศิริลักษณ์  ไทยเจริญ ผอ.สคร.11 กล่าวว่า จากปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2562 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย จำนวน 28,786 ราย เสียชีวิต 45 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบน พบผู้ป่วย 2,166 ราย เสียชีวิต 7 ราย

 กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 10 อันดับ พบว่าอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 60 ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นาบอน ท่าศาลา ปากพนัง บางขัน และถ้ำพรรณรา ตามลำดับ ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วย 1,115 ราย เสียชีวิต 5 ราย


 ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ การมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคในพื้นที่ ทั้งภาชนะขังน้ำในบ้าน บริเวณบ้าน และขยะรอบๆ บ้าน บริเวณโรงเรียน วัด และชุมชน เมื่อฝนตกลงมาทำให้มีน้ำขังก็จะเป็นแหล่งวางไข่ของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งตามข้อกำหนดของอาเซียน ได้ให้ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนรณรงค์กระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึก ให้ทุกกลุ่มชน ช่วยกันจัดการขยะ ทำความสะอาดบ้านให้โล่งเตียน และป้องกันยุงลายกัด ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายนของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน

 โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ “หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา” และเนื่องจากโรคนี้ยังไม่มียารักษา จึงต้องรักษาตามอาการแบบประคับประคองโดยการให้สารน้ำ ให้ยาลดไข้ ไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการวิกฤติ หากมีอาการปวดท้อง ซึมลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ไข้ลด ให้รีบกลับไปพบแพทย์ซ้ำ หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและลดการเสียชีวิต ขอความร่วมมือคลินิก ร้านขายยา หลีกเลี่ยงการจ่ายยากลุ่มเอ็ดเสด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ในผู้ที่มีไข้สูง เพราะเสี่ยงทำให้เลือดออก อาจเสียชีวิตได้

ดังนั้นการดูแลเบื้องต้นควรให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้ “พาราเซตามอล” เท่านั้น และดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่มากๆ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 075-341147 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 17-06-2562 เวลา 16:22:50 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่ “พุทธศรีวิชัยศิริมงคลนิมิตพิชิตมาร”
เมืองคอนปล่อยขบวนรถไม้แดง ออก“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า” เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมร่วมหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เหลือมยักษ์ยาวกว่า 4 เมตรเลื้อยหนีร้อยซุกคานไม้ในบ้าน-เจ้าของบ้านถึงผงะแจ้งกู้ภัยจับปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสร้างบ้านให้ตาวิ่งผู้พิการตาบอดสองข้าง อายุ 98 ปี พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นกองทุนเลี้ยงชีพ
ทหารใหม่ มทบ. 41โชว์ยุทธวิธีจู่โจมช่วยเหลือตัวประกันต่อหน้าพ่อแม่และผู้ปกครอง-ในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562
หากจะบอกว่า....บาสเกตบอลเมืองคอน...จะกลับมาเฟื่องอีกที..!!!จะได้ไหม?
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลคูขวาง
เจอกัน 27 กรกฎาคม นี้ มหกรรมดนตรี Khanom Festival 2019
กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำจิตอาสาร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดชุมชนคูขวางท่าวังเขต 3 พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนฟรีด้วย
เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน เมืองคอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดินวิ่ง "Half Marathon Muang Khon 2019" ย้อนรอย 120 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
“อัยย๊ะ พัทลุง” โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง
กกต.ระบุ การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนาจของรัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะเป็นเมื่อใด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 82 ชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ก้าว!!!...ที่น่าภาคภูมิใจ...อีกก้าวของสาวน้อยวัย 14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เตรียมตัวให้พร้อม“KHANOM LIFE SAVING 2019 ก้าวกับพี่ตูน” เพื่อโรงพยาบาลขนอม เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
รวมพลังพุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อร่วมขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ยูเนสโกได้ภายในสิ้นปีนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อพัฒนาชุมชนสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น