บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ทม.ปากพูน นครฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่คลองท่าแพ (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ทม.ปากพูน นครฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่คลองท่าแพ (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองปากพูน และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตามธรรมชาติอื่นๆ

วันนี้ (21 มิ.ย.62) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายฤทธิชัย   ศรีเมือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวคลองท่าแพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลปากพูน

ซึ่งได้ประชุมตามวาระในที่ประชุมของแผนงานที่กำหนดไว้ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองปากพูน และเทศบาลตำบลท่าแพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่คลองท่าแพ (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองปากพูน  โดยการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองปากพูน และเทศบาลตำบลท่าแพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้น ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 

โดยมองว่าเทศบาลตำบลปากพูน มีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว ที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางน้ำ ไม่แพ้ที่อื่นๆ เหมาะกับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่มีคุณค่าแก่การท่องเที่ยวและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโครงการก่อสร้างตลาดน้ำริมน้ำคลองท่าแพ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชุมชนคลองท่าแพ จึงได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งได้ย้อนไปในสมัยอยุธยา เป็นสถานที่อุปสมบทของหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นการอุปสมบท ที่อุโบสถกลางน้ำ โดยนำเรือ 4 ลำ มาขนานกันเป็นอุทกสีมา คือ การจัดวางแผนผังให้ “เขตศักดิ์สิทธิ์" หรือ “อุทกสีมา” ซึ่งก็คือ “เขตสมมุติ” มีที่ตั้งอยู่กลางน้ำ การทำสังฆกรรมและการอุปสมบทในเขตสีมากลางน้ำนั้น ถือว่ามีความบริสุทธิ์และเข้าถึงพระพุทธองค์ได้มากกว่าพันธสีมาแบบทั่วไปที่อยู่บนบก ที่นับว่ามีความโดดเด่นมากที่สุด

อีกเหตุการหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นจุดที่เหล่าบรรดาทหารหาญพรีชีพต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกที่คลองท่าแพเพื่อป้องกันมาตุภูมิ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 โดยสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย หรือ อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ เป็นอนุสาวรีย์สร้างขึ้น เพื่อรำลึกความกล้าหาญของทหารไทยใน สงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณภายในค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่4 ต.ปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช

นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในตำบลปากพูนมาช้านาน คงเสน่ห์วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน การผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ที่ลงตัว อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และระบบนิเวศป่าชายเลนที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับและยังสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้คลองท่าแพจึงสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช หากได้มีการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่คลองท่าแพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยใช้ทุนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแล้ว คลองท่าแพจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

เวทัณญะ เกตุแก้ว -ข่าว/ภาพ

เขียนโดย : คนนครดอทคอม 21-06-2562 เวลา 17:25:47 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่ “พุทธศรีวิชัยศิริมงคลนิมิตพิชิตมาร”
เมืองคอนปล่อยขบวนรถไม้แดง ออก“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า” เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมร่วมหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เหลือมยักษ์ยาวกว่า 4 เมตรเลื้อยหนีร้อยซุกคานไม้ในบ้าน-เจ้าของบ้านถึงผงะแจ้งกู้ภัยจับปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสร้างบ้านให้ตาวิ่งผู้พิการตาบอดสองข้าง อายุ 98 ปี พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นกองทุนเลี้ยงชีพ
ทหารใหม่ มทบ. 41โชว์ยุทธวิธีจู่โจมช่วยเหลือตัวประกันต่อหน้าพ่อแม่และผู้ปกครอง-ในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562
หากจะบอกว่า....บาสเกตบอลเมืองคอน...จะกลับมาเฟื่องอีกที..!!!จะได้ไหม?
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลคูขวาง
เจอกัน 27 กรกฎาคม นี้ มหกรรมดนตรี Khanom Festival 2019
กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำจิตอาสาร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดชุมชนคูขวางท่าวังเขต 3 พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนฟรีด้วย
เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน เมืองคอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดินวิ่ง "Half Marathon Muang Khon 2019" ย้อนรอย 120 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
“อัยย๊ะ พัทลุง” โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง
กกต.ระบุ การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนาจของรัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะเป็นเมื่อใด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 82 ชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ก้าว!!!...ที่น่าภาคภูมิใจ...อีกก้าวของสาวน้อยวัย 14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เตรียมตัวให้พร้อม“KHANOM LIFE SAVING 2019 ก้าวกับพี่ตูน” เพื่อโรงพยาบาลขนอม เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
รวมพลังพุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อร่วมขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ยูเนสโกได้ภายในสิ้นปีนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อพัฒนาชุมชนสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น