บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
โรงอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ ระโนด
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
 
 
 
 
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร:: ภาคประชาชนเมืองคอนเข้มแข็ง ส่งมอบแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมืองปีที่ 10 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติ

(24 มิ.ย.62) ที่โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนและรับมอบข้อเสนอนโยบายสาธารณะ แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง 

ผศ.สุจารี  แก้วคง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 40 องค์กร

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง ได้ทำเป็นปีที่ 10 แล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน สร้างพื้นฐานความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างแกนนำภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองให้มีความรู้ทักษะ และความสามารถให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองในปัจจุบัน

การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง พร้อมได้ส่งมอบแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมืองให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

และหลังจากนั้นได้มีการเสวนา นำเสนอบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ประเด็น คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 2.การเกษตรที่เป็นธรรม ปลอดภัย และมั่นคงทางอาหาร 3.การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4.การท่องเที่ยวชุมชน 5.การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน 

คนนครดอทคอม
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-06-2562 เวลา 10:15:34 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่ “พุทธศรีวิชัยศิริมงคลนิมิตพิชิตมาร”
เมืองคอนปล่อยขบวนรถไม้แดง ออก“ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า” เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมร่วมหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
เหลือมยักษ์ยาวกว่า 4 เมตรเลื้อยหนีร้อยซุกคานไม้ในบ้าน-เจ้าของบ้านถึงผงะแจ้งกู้ภัยจับปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสร้างบ้านให้ตาวิ่งผู้พิการตาบอดสองข้าง อายุ 98 ปี พร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นกองทุนเลี้ยงชีพ
ทหารใหม่ มทบ. 41โชว์ยุทธวิธีจู่โจมช่วยเหลือตัวประกันต่อหน้าพ่อแม่และผู้ปกครอง-ในกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562
หากจะบอกว่า....บาสเกตบอลเมืองคอน...จะกลับมาเฟื่องอีกที..!!!จะได้ไหม?
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลคูขวาง
เจอกัน 27 กรกฎาคม นี้ มหกรรมดนตรี Khanom Festival 2019
กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำจิตอาสาร่วมเก็บกวาดทำความสะอาดชุมชนคูขวางท่าวังเขต 3 พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนฟรีด้วย
เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน เมืองคอน ครั้งที่ 3 กิจกรรมเดินวิ่ง "Half Marathon Muang Khon 2019" ย้อนรอย 120 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
“อัยย๊ะ พัทลุง” โครงการ Roadshow ของดี ที่นี่พัทลุง ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว CBT วิถีชุมชนคนเมืองลุง
กกต.ระบุ การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอำนาจของรัฐบาล ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะเป็นเมื่อใด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 82 ชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ก้าว!!!...ที่น่าภาคภูมิใจ...อีกก้าวของสาวน้อยวัย 14 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
เตรียมตัวให้พร้อม“KHANOM LIFE SAVING 2019 ก้าวกับพี่ตูน” เพื่อโรงพยาบาลขนอม เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
รวมพลังพุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อร่วมขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สู่มรดกโลก คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้ยูเนสโกได้ภายในสิ้นปีนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อพัฒนาชุมชนสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น