Last Update

ผู้ตรวจการแผ่นดินรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการรังนกแอ่นในพื้นที่อำเภอปากพนัง

28 มกราคม 2020

ผู้ตรวจการแผ่นดินรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวก […]

Read More

ผู้ว่าเมืองคอนสั่งกำชับนายอำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

23 มกราคม 2020

ผู้ว่าเมืองคอนสั่งกำชับนายอำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจพื้นที่ […]

Read More

เปิด “ค่าย TO BE คนดี ศรีนคร” นำผู้หลงผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

23 มกราคม 2020

เปิด “ค่าย TO BE คนดี ศรีนคร” นำผู้หลงผิดเก […]

Read More

เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

21 มกราคม 2020

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเ […]

Read More

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย ที่นครศรีธรรมราช

17 มกราคม 2020

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการแสดงนาฏศ […]

Read More

เทศบาลเมืองปากพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท่องเที่ยวชุมชนปากพูน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ปี 63

17 มกราคม 2020

เทศบาลเมืองปากพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายท […]

Read More