“หลวงตายุทธ” ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราชมรณภาพละสังขารแล้ว

“หลวงตายุทธ” ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราชมรณภาพละสังขารแล้วสิริอายุ 86 ปี 2 เดือน 66 พรรษาที่ รพ.ศิริราช โดยทาง รพ.จะนำสรีระสังขารกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สำนักงานอำนวยการมูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง “หลวงตายุทธ” ได้จัดสร้างโลงศพไว้บรรจุสรีระตนเองรอไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นปี 2565

(25 มี.ค.) พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ หรือ “หลวงตายุทธ” ประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราช องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 694 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสันนิบาตมูลนิธิจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ละสังขาร ณ.โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 03.50 น.ของวันที่ 25 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา รวมสิริ อายุ 86 ปี 2 เดือน พรรษา 66 นับเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระผู้ใหญ่มาตลอดชีวิต และมีความสามารถพูดได้ 5 ภาษา เป็นผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสโลแกนว่า “ทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนาให้ปลอดภัย” มีแผนกบรรเทาสาธารณะภัย เจาหน้าที่ได้ออกช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ สาธารณะกุศลมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับประวัติของพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2480 ที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของ นายกลิ้ง และนางหงส์ หงส์ประสาธน์ (ปัจจุบันทั้งสองท่านถึงแก่กรรมแล้ว) อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2500 ณ วัดสุวรรณบรรพต อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อำเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน ซูน วาน อิงลิช ค็อลเล็จ ประเทศฮ่องกง จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จบปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จบปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศ ส่วนผลงาน “ได้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศตั้งแต่ พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน ได้นำชาวต่างประเทศทั้งชายและหญิงมาบวชในประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในขณะกำลังศึกษาอยู่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมะนิลาให้เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2519 ก่อตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนาในมหาวิทยาลัยมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ,ปี พ.ศ.2524 ก่อสร้างเรือนพักคนไข้ขนาด 10 เตียงให้กับโรงพยาบาลอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปี พ.ศ. 2525 ได้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกรมราชทัณฑ์ฮ่องกง ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักโทษฮ่องกงตามเรือนจำต่าง ๆ ที่เมืองฮ่องกงเป็นเวลาติดต่อกันกว่า 10 ปีและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 694 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสันนิบาตมูลนิธิจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยเมื่อปี 2565 ก่อนจะละสังขารพระบุญฤทธิ์ ได้จัดสร้างหีบศพ “โลงแก้ว” ด้วยไม้สักทองอย่างดี ไว้บรรจุสรีระตนเองรอไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นปี 2565 ไว้ที่ยังศูนย์อำนวยการโครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล (ลำดับที่ 694 ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และสั่งกำชับให้มีการบำเพ็ญกุศล โดยห้ามไม่ให้มีพระเทศนา เนื่องจากจะมีผู้คนทั้งในและต่างประเทศทุกเชื้อชาติ ศาสนาเดินทางมาร่วมบำเพ็ญกุศลศพ จึงให้ใช้การ แต่ให้ใช้วิธีการ “บอกกล่าวเล่าเรื่องหรือเสวานาธรรม” แทนการเทศนาธรรม โดยทาง รพ.ศิริราช จะนำสรีระสังขารกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่อาคารศูนย์อำนวยการโครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแห่งใหม่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล (ลำดับที่ 694 ) ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 มี.ค. 2566 นี้ กำหนดรดน้ำศพเวลา 15.30 น.และตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม เสวานาธรรมบอกกล่าวเล่าเรื่อง 9 คืน หลังจากนั้นจะบรรจุศพไว้ในโลงแก้วเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของเหล่าลูกศิษย์และผู้ที่มีจิตอาสาได้กราบไหว้บูชาศึกษาเรียนรู้ต่อไป.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
25 มี.ค. 2565