งานแถลงข่าว เทศกาล “มหาสงกรานต์ แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” หนึ่งเดียวในประเทศไทย The Only in Thailand ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และหอพระอิศวร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(29 มี.ค.65) ที่หอพระอิศวร ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11-20 เมษายน 2566 ณ สนามหน้าเมือง สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช และตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ชมบรรยากาศเมืองโบราณ จ่ายหลาดหัตถศิลป์ถิ่นภูมิปัญญาโดยใช้หอยเบี้ยแทนธนบัตร จับจ่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิง เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย

โดยการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชเพื่อความเป็นสิริมงคล ,วันที่ 12 เมษายน 2566 มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แห่ง,วันที่ 13 เมษายน 2566 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ สนามหน้าเมือง และกิจกรรมภาคบันเทิงมหกรรมคอนเสิร์ต สนุกสนานเล่นน้ำสงกรานต์ และในวันที่ 14 เมษายน 2566 มีพิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี ในเขตเทสบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อนจะตั้งขบวนเพื่อประกอบพิธีแห่นางดาน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. แล้วเคลื่อนสู่หอพระอิศวร

สำหรับพิธีแห่นางดานเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งมีชุมชนพราหมณ์เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราช หรือเมื่อราว พ.ศ. 1200 โดยเป็นงานประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ทั้งเพื่อบูชาเทพบริวารในคติพราหมณ์ โดยนางดานหรือนางกระดาน เป็นแผ่นไม้กระดานที่มีขนาดความกว้างหนึ่งศอก และสูงสี่ศอก แกะสลักเป็นรูปเทพบริวารในคติความเชื่อของพราหมณ์ จำนวน 3 องค์ คือ แผ่นแรกคือรูปพระอาทิตย์ และพระจันทร์, แผ่นที่สองรูปพระแม่ธรณี และแผ่นที่สามคือรูปพระนางคงคา โดยทั้ง 3 แผ่น จะนำมาร่วมในขบวนแห่เพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก ณ เสาชิงช้า ซึ่งเชื่อกันว่าการเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกเพื่อประสาทพรให้เกิดความสงบสุข ให้เกิดน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และช่วยคุ้มครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัย ซึ่งตามความเชื่อการเสด็จลงมาของพระอิศวรจะต้องเสด็จลงมาในเดือนอ้าย ซึ่งเป็นปีใหม่ของชาวพราหมณ์ฮินดู ปัจจุบัน ประเพณีแห่นางดาน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี โดยมีขบวนแห่นางดาน และการโล้ชิงช้า ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0